Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det senmoderne samfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det senmoderne samfund"— Præsentationens transcript:

1 Det senmoderne samfund
Sociologi

2 Det senmoderne samfund
Post-moderne eller post-industrielt samfund En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det moderne samfunds traditionelle værdier

3 Lars Qvortrup Det hyperkomplekse samfund Det polycentriske samfund
fx globale kommunikationsmuligheder Det polycentriske samfund centerløst ikke antropocentrisk Kompleksitetsreduktion fx selektionsproces dvs. støjfilter

4 Anthony Giddens: Radikalisering af moderniteten
Adskillelse af tid og rum moderne teknologi fx skype Udlejring af sociale funktioner velfærdstatens institutioner fx folkeskolen Afhængighed af abstrakte systemer tillid til ekspertsystemer Øget refleksivitet aftraditionalisering af normer og værdier Opløsning af traditionelle fællesskaber og forøget individualisering

5 Dobbelt socialisering

6 Lars Henrik Schmidt Klassiske dannelsesproces
Fra individ til fællesskab Fra det særlige til det almene Horisontal selvoverkommelse Senmoderne dannelsesproces Fra fællesskab til individ Fra det almene til det særlige Vertikal selvoverskridelse

7 Ulrich Beck: Risikosamfundet
Risikosamfundet producerer risici fx forurening og masseødelæggelsesvåben Risikosamfundets fællesskaber er farefællesskaber fx global opvarmning Den 3. industrielle revolution fx forskel på ufaglærte og højtuddannede på servicesamfundets arbejdsmarkedet

8 4 udfordringer Globalisering Radikale individualisering
fx dannelse af demokratiske institutioner på overnationalt plan, tæmme den globale kapitalisme, skabe større resurselighed i verden Radikale individualisering fx skabe sammenhængskraft og social samhørighed i samfundet Globale miljøkrise fx bremse forurening og rovdrift på naturresurserne

9 Senmodernitetens centrale tendenser – brud eller kontinuitet

10 Zygmunt Bauman Atomiseret samfund Atomiserede individ
Samfund med så vidtgående individualisering, at fællesskabsfølelser mangler Atomiserede individ Individ med følelsen af at være sit eget center og kun have øje for sit eget projekt Medfører et opsplittet samfund

11 Thomas Ziehe: Det senmoderne samfund
Den traditionelle bevidsthed (førmoderne) Den kontra-traditionelle bevidsthed (moderne) Den post-traditionelle bevidsthed (senmoderne) Senmoderniteten medfører tre væsentlige ændringer fx øget refleksivitet og individualitet

12 Kulturel frisættelse Individet er frigjort fra traditionelle fællesskaber og normer Aftraditionalisering er opløsningen af det traditionelle samfund (værdier og normer)


Download ppt "Det senmoderne samfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google