Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effektiv adgang til data Niels Mørck, Carl Bro GIS & IT  Carl Bro GIS og IT  Problemstillingen  Nordjyllands Amts Blanketsystem  Centralisering / decentralisering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effektiv adgang til data Niels Mørck, Carl Bro GIS & IT  Carl Bro GIS og IT  Problemstillingen  Nordjyllands Amts Blanketsystem  Centralisering / decentralisering."— Præsentationens transcript:

1 Effektiv adgang til data Niels Mørck, Carl Bro GIS & IT  Carl Bro GIS og IT  Problemstillingen  Nordjyllands Amts Blanketsystem  Centralisering / decentralisering ?  Kortvisning  Søgninger  Og fremtiden ? …

2 Carl Bro GIS & IT  Carl Bro Gruppen er en international rådgivningsvirksomhed med ca. 2.700 medarbejdere med base i Danmark, Sverige og Storbritannien/Irland  GIS & IT er en division i Carl Bro Gruppen. Vi er 30 medarbejdere og beskæftiger os med systemudvikling og IT rådgivning.

3 Problemstillingen  Hvordan kan man fx opbygge et fælles eblanketsystem til stedrelaterede henvendelser over nettet.  …eller hvordan kan man fx sikre, at borgere og erhvervsliv kun skal kende ét blanketsystem ….  … eller hvordan kan man fx give borgere og erhvervsliv informationer om restriktioner i et åbne land, uden at de skal have kendskab til lokale (amtslige) systemer.  eller …

4 Blanketsystemet i Nordjyllands Amt Blanketsystemet i Nordjyllands Amt er et generelt eblanketsystem til henvendelser på struktureret form (blanketter). Blanketter kan indeholde kortudsnit med redlining. Henvendelserne videresendes som PDF. Blanketsystem Indtaster ansøgning etc. Modtager udfyldt blanket (PDF) som kvittering via email. Modtager udfyldt blanket (PDF) BorgerSagsbehandler

5 Blanketsystemet i Nordjyllands Amt  Der er tale om et eksisterende system  Carl Bros rolle er at udbygge systemets GIS funktionalitet, således at andre amter o.l. kan bruge systemet og få vist egne kort.  Udbygningen er sket ved at bl.a. udnytte profil- og WMS funktionerne i Nordjyllands Amts eksisterende CBkort installation.

6 Eksempel – graveansøgning Først vælges det pågældende amt.

7 Eksempel – graveansøgning Der vises et oversigtskort for det pågældende amt. I kortet er der de traditionelle GIS navigationsværktøjer inklusiv søgninger.

8 Eksempel – graveansøgning Amtets temaer kan tændes og slukkes.

9 Eksempel – graveansøgning Graveområdet tegnes i kortet.

10 Eksempel – graveansøgning Øvrige oplysninger udfyldes.

11 Eksempel – graveansøgning Ansøgeroplysninger udfyldes.

12 Eksempel – graveansøgning Ansøgningen sendes.

13 Eksempel – graveansøgning Kvitteringsbillede vises.

14 Eksempel – graveansøgning En udfyldt PDF blanket modtages via email.

15 Hvis der være et fælles system, skal det så været centralt, decentralt eller distribueret ? Centralisering / decentralisering ? Centralt fællessystem Fælles database Lokalt system Lokal database Lokalt system Lokal database Lokalt system Lokal database Fælles portal Lokalt delsystem Lokal database Lokalt delsystem Lokal database Lokalt delsystem Lokal database Centralt fællessystem Centralt Alle amter bruger samme system Decentalt Hvert amt har hver deres system og egne data, men der en fælles portal. Distribueret Alle amter bruger samme system, men data og ”usynlige” delsystemer ligger lokalt.

16 Centralisering / decentralisering ? Blanketsystemet er med hensyn til GIS tænkt som et distribueret system. Interessenterne stiller kort til rådighed via WMS og udfører på sigt også lokal konfliktanalyse via WFS eller SOAP. Blanketsystem med kortkomponent WEB-services (WMS samt WFS eller SOAP) Lokale Data Amt / region x WEB-services (WMS samt WFS eller SOAP) Lokale Data Amt / region y WMS: Web Map Services. OGC standard. Rekvirering af kort i rasterformat m.v. nettet. WFS: Web Feature Services. OGC standard. Forespørgsel og vedligeholdelse af vektordata og tilhørende egenskabsdata over nettet. SOAP: W3C standard. Simple Object Access Protocol. XML baseret protokol for kommunikation mellem IT systemer. Nordjyllands Amt

17 Kortvisning I øjeblikket er det eneste WMS server krav understøttelse af WMS kaldet ”GetMap”. Med andre ord, er der tale om en lav fællesnævner. Blanketsystem med kortkomponent WMS server Lokale Data Nordjyllands Amt GetMap WMS kald over HTTP Kortudsnit returneres som jpg, gif, png…

18 Kortvisning Hvert tilmeldt amt får deres egen XML profil i Blanketsystemet. Profiler beskriver bl.a. hvilke korttemaer, kortværktøjer og søgninger, der skal være til rådighed. Blanketsystem med kortkomponent Nordjyllands Amt Profil amt x - Temaer - Start kort - Profil amt x - Temaer - Start kort -

19 Kortvisning Et amt behøver ikke at stille en WMS service til rådighed. De kan nøjes med en aftale med KMS Kortforsyningen eller anden ”WMS service provider”. Temaerne kan også komme fra forskellige kilder. Blanketsystem med kortkomponent Nordjyllands Amt Profil amt x -Tema: KMS DTK skærmkort - Tema: Amt x veje KMS Kortforsyning WMS server Amt x WMS server

20 Søgninger Søgninger foregår via en WEB services hos LIFA og KMS og benytter landsdækkende data som grundlag. Søgningerne returnerer en koordinat, som Blanketsystemet bruger til at finde det ønskede kortudsnit. Blanketsystem med kortkomponent Nordjyllands Amt SOAP/ XML over HTTP LIFA / KMS WEB service

21 Og fremtiden ? … Info. værktøj i kortet, hvor brugeren kan klikke på et objekt og få vist egenskabsdata. WMS kaldet ”GetFeatureInfo” kan hente egenskabsdata med udgangspunkt i et punkt. Udfordring: ”GetFeatureInfo” er ikke en obligatorisk funktion i WMS 1.3 specifikationen. Desuden er præcis semantik og retur format ikke defineret. Med andre ord ved vi ikke, hvad vi får tilbage og i hvilket format! Alternativer er et WFS eller et SOAP kald. GetFeatureInfo WMS kald over HTTP Blanketsystem med kortkomponent WMS server Lokale Data Nordjyllands Amt Egenskabsdata Amt x

22 Og fremtiden ? … Konfliktanalyse, således at en bruger/sagsbehandler med det samme kan se, hvilke restriktioner og problemer der fx kan gælde for et graveområde. WFS kan anvendes, men kræver at WFS feature typer bliver standardiserede på tværs af amterne, eller at der sker en mapning i Blanketsystemet. Alternativ er et SOAP kald. GetFeature WFS kald over HTTP Blanketsystem med kortkomponent WFS server Lokale Data Nordjyllands Amt XML med geometri og/eller egenskabsdata Amt x


Download ppt "Effektiv adgang til data Niels Mørck, Carl Bro GIS & IT  Carl Bro GIS og IT  Problemstillingen  Nordjyllands Amts Blanketsystem  Centralisering / decentralisering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google