Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationale løsninger: Danske strategier for registrering og formidling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationale løsninger: Danske strategier for registrering og formidling"— Præsentationens transcript:

1 Nationale løsninger: Danske strategier for registrering og formidling
Erik Thorlund Jepsen Biblioteksstyrelsen

2 Dansk strategi for registrering og formidling
Indhold Udviklingstendenser Elektronisk publicering Datagenbrug og -samarbejder Mangfoldighed af værktøjer Brugeradfærd Implikationer Registrerings- og formidlingsmæssige Organisatoriske (lokalt og nationalt) Forslag og løsninger – Strategi i DK Centralisering (fælles IT-platform, fælles katalogiseringsmodul til ’Fælleskatalogen/Danbib’ Flere formidlingsveje (Bibliotek.dk/Google Scholar og Nettjenester/Bibliotek.dk) Integration (Lokalkatalogen/Bibliotek.dk og kataloger/webtjenester/webservices) Dansk strategi for registrering og formidling

3 Dansk strategi for registrering og formidling
Biblioteksstyrelsen Styrelse under Kulturministeriet Opgaver: Ministeriebetjening Pulje- og tilskudsadministration Biblioteksudvikling Styringsværktøjer og initiativer i forhold til bibliotekssektoren Puljer Standardisering Strategisk arbejde Rådgivning Dansk strategi for registrering og formidling

4 Udviklingstendenser – elektronisk publicering
Vækst i digitale ressourcer Metadata-produktion og/eller markering af bibliografiske data Metadata/beskrivelser kan produceres nærmere kilden/dataproducenten Af ophav, producenter eller specialiserede firmaer Dansk strategi for registrering og formidling

5 Udviklingstendenser – Datagenbrug og –samarbejder
Beskrivelser på flere niveauer (bibliografiske poster og forskellige typer af metadata + strukturer) produceres og genbruges: Af flere institutioner i mere eller mindre formaliserede samarbejder Dansk strategi for registrering og formidling

6 Datagenbrug og –samarbejde Eksempel
Dansk strategi for registrering og formidling

7 Udviklingstendenser Mangfoldighed af værktøjer
Andre/nye formidlingsformer Manuelt baserede registreringer + strukturerede søgemuligheder (fx. OPAC’s) Vs. Automatisk baserede registreringer + statistisk baserede søge og rangordningsalgoritmer (fx. søgemaskiner) + Blandingsformer Ofte flere indgange til samme ressource/dokument Dansk strategi for registrering og formidling

8 Dansk strategi for registrering og formidling
Brugerens situation (DK). Valg mellem forskellige værktøjer og formidlings(søge)måder Dansk strategi for registrering og formidling

9 Udviklingstendenser Ændringer i brugeradfærd
Tiltro til - og brug af – nettet/søgemaskiner øges Prioritering af (tilsyneladende) lette løsninger? Indflydelse på grænsefladedesign m.m. i andre værktøjer (fx OPAC’s) Dansk strategi for registrering og formidling

10 Dansk strategi for registrering og formidling
Studerende, Google og biblioteker : Om studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer - Dansk strategi for registrering og formidling

11 Dansk strategi for registrering og formidling
Studerende, Google og biblioteker : Om studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer - Dansk strategi for registrering og formidling

12 Implikationer registrering og formidling
Fokusering på lettelse af arbejdsgange Datagenbrug og –samarbejder Behov for kvalificerede politiske beslutninger vedr. registrering og formidling af netressourcer Fx. vedr. webarkiver og nationalbibliografisk registrering Dansk strategi for registrering og formidling

13 Implikationer registrering og formidling
Behov for at lette brugerens adgang til søgeværktøjer og ressourcer Flere indgange (fx. gennem webservices) Centrale indgange Virtuelle samsøgningsmuligheder Store og Centrale løsninger Fokusering på søgemuligheder og formidling fordele og begrænsninger ved såvel automatisk som manuel registrering. (fx de begrænsede muligheder for emnesøgning i Google) Dansk strategi for registrering og formidling

14 Implikationer Organisatoriske - Nationalt
Udarbejdelse og udbredelse af standarder for formater tekstmarkup af bibliografiske data webservices m.m. Nødvendighed af helhedstænkning (også fra de enkelte biblioteker) Fokus fra lokalsamling til brugerens virtuelle tilgang til det samlede biblioteksvæsen Dansk strategi for registrering og formidling

15 Implikationer Organisatoriske - lokalt
Ændring i arbejdsgange og behov for kompetencer Krav til omstillingsparathed hos registratorer Viden om regler/formater (katalogiseringsfærdigheder) => Viden om: Formidling (fx systemoplægning ift. lænkningsmuligheder) Regeludarbejdelse og –trimning + evt. dokumenttrimning Dansk strategi for registrering og formidling

16 Dansk strategi for registrering og formidling
Centralisering Flere formidlingsveje Integration Dansk strategi for registrering og formidling

17 Centralisering: Datamodel – fælleskatalogen Traditionel
Dansk strategi for registrering og formidling

18 Dansk strategi for registrering og formidling
Centralisering: Datamodel – fælleskatalogen Direkte katalogisering i fælleskatalogen Dansk strategi for registrering og formidling

19 Centralisering - Netbiblioteker
Netbiblioteker = Webtjenester som formidler netressourcer + andre nettjenester (fx Biblioteksvagten) Hidtil primært nationalt finansieret, baseret på grundig evaluering (12 stk. i 2006) Eksempel: Bibliotekernes Netguide Strategi - Centralisering: Fælles IT-platform fra 2007 Sammenlægning og konsolidering af eksisterende netbiblioteker Krav om benyttelse og antallet af deltagende institutioner Dansk strategi for registrering og formidling

20 Dansk strategi for registrering og formidling
Integration og flere formidlingsveje – Google og danske biblioteksmaterialer Der vil overordnet blive arbejdet på en ”dansk indgang” til Google Scholar. Følgende initiativer er i gang: Fremfinding af materialer i danske biblioteker gennem Google’s søgeflade baseret på overførsel af DanBib data til Google Scholar. Den tekniske løsning er afklaret. Adgang til centralt forhandlede DEFF licenser gennem Google’s søgeflade understøttes gennem aflevering af liste over disse licenser fra Sekretariatet. Google Scholar checker derefter, at maksimal indeksering af disse er på plads. National adgang til centralt forhandlede DEFF licenser gennem Google’s søgeflade forsøges gennem forhandling med et eller flere forlag, der kan være villige til en samlet dansk handel. Sekretariatet går i dialog med mindst et forlag og håber på en bølgebryder effekt. Adgang til Den Danske Forskningsdatabase samt diverse andre digitale samlinger (KB’s m.fl.) gennem Google’s søgeflade sikres gennem dataoverførsel til Google Scholar. Integration af Google Scholar og SFX til styring af adgang til elektroniske ressourcer pr. universitet støttes gennem brug af individuelt indkøbt SFX løsning eller gratis SFX løsning på nettet. Dansk strategi for registrering og formidling

21 Dansk strategi for registrering og formidling
Integration og flere formidlingsveje – netbiblioteker og fælleskatalogen Fra 2004 krav om aflevering af data fra netbiblioteker til fælleskatalogen Anbefaling af oplægning af netbiblioteker som webservices (integrerbare i andre netbiblioteker og i kataloger/OPAC’s) Dansk strategi for registrering og formidling

22 Integration - Webservices
Anbefaling og arbejde med standarder Mulighed for anvendelse af Bibliotek.dk som webservice (prototype udviklet): Eksempel - Heste-Nettet.dk Eksempel på webservices – Silkeborg Bibliotek: Uddybende oplysninger Dansk strategi for registrering og formidling

23 Dansk strategi for registrering og formidling
Litteratur Fra Information til viden. Biblioteksstyrelsens oplæg til strategi for dansk biblioteksudvikling : Studerende, Google og biblioteker : Dansk strategi for registrering og formidling af internetressourcer : Dansk strategi for registrering og formidling

24 Håber tid til enkelte spørgsmål
Tak for invitationen Håber tid til enkelte spørgsmål Dansk strategi for registrering og formidling


Download ppt "Nationale løsninger: Danske strategier for registrering og formidling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google