Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.kk.dk dd.mm.2003 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Stab/kontor/enheder – edit i diasmaster UDVIKLING I BRUGERDEMOKRATI.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.kk.dk dd.mm.2003 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Stab/kontor/enheder – edit i diasmaster UDVIKLING I BRUGERDEMOKRATI."— Præsentationens transcript:

1 www.kk.dk dd.mm.2003 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Stab/kontor/enheder – edit i diasmaster UDVIKLING I BRUGERDEMOKRATI

2 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 ’Hverdagens demokrati’ Beskriver 4 former for nærdemokrati:  Brugerdemokrati  Lokaludvalg  Demokratiske fora  Frivillige organisationer Alene brugerdemokrati belyses hér.

3 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Brugerdemokrati  7 forvaltningers kortlægning af brugerdemokrati  Arbejdsgruppes vurdering af muligheder for at udbygge brugerdemokrati

4 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Brugerdemokrati  Ved brugerdemokrati forstås de direkte brugere af kommunens service, fx skoleelever.  Der skelnes mellem 3 former for brugerindflydelse:  Brugerbestyrelser/brugerråd,  Brugernes frie valg af offentlig service og  Diverse former for formidling af brugerønsker, fx brugerundersøgelser.

5 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Brugerbestyrelser/brugerråd  Nyt lovkrav på en række serviceområder i 80’erne og 90’erne, fx skolebestyrelser,  Lovkrav om brugerråd på en række institutioner, primært det sociale område og boliger til ældre,  De selvejende institutioner omfattes.

6 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Brugerbestyrelser/brugerråd, fortsat  Også brugerbestyrelser/-råd på en række områder, hvor der ikke er lovkrav, fx:  Forældreråd på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner,  Brugerråd på dagcentre og i hjemmeplejen,  Kursistråd sprogcentre,  Styregruppe Kvarterløft,  Brugerråd lokalbiblioteker.  Ikke mange forslag om udvidelser på inst.området.

7 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Ikke-institutionsspecifikke brugerråd  Både lovfæstede og ikke-lovfæstede,  Lovfæstede, fx.:  Integrationsråd og koordinationsudvalg  Ikke-lovfæstede, fx:  Brugerråd i dagcentre og hjemmeplejen,  Gymnasie- og HF-råd,  Arbejdsgrupper Kvarterløft,

8 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Frit valg (FV)  En metode til øget brugerindflydelse:  Signal til politikere  Valg/fravalg har økonomisk effekt  Eksempler på områder med FV:  Privat børnepasning,  Madservice,  Frit valg af klub  Primært lovkrav – udvidelsesmuligheder, fx vedr. hjemmesygepleje.

9 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Diverse former for formidling af brugerønsker  Formidling af ønsker og behov,  Eksempler på metoder:  Brugertilfredshedsmålinger,  Brugerundersøgelser,  Brugerpaneler,  Fokusgrupper,  Dialogprocesser  Brugertilfredshedsmålinger- og –målinger mest udbredt.

10 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Demokratiske potentialer: Forvaltningernes konkrete forslag:  Kompetence til forældrebestyrelser på selvejende institutioner,  Kompetence til brugerbestyrelser ift. idrætsanlæg,  Frit valg på enkelte serviceområder

11 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Demokratiske potentialer: Konklusion:  Formelle muligheder for udlægning af kompetence er udnyttet, hvor brugerkreds er afgrænset og kendt,  Inddragelse af brugere på de tekniske områder,  Inddragelse i beslutninger om placering af institutioner, fx gennem dialog, undersøgelser, projekter m.m.  Uddannelsesforløb for brugerrepræsentanter.

12 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Udvikling siden sidst  Nye beslutninger om høring og inddragelse af brugere på inst.området  Nye politikker og beslutninger om oprettelse af centrale brugerråd  Inddragelse i formulering af sektorplaner og udviklingsplan på institutionsniveau  Projekt om partnerskab  På alle områder høj grad af inddragelse via temadage, konferencer og undersøgelser

13 01 PRÆSENTATIONSTITEL dd.mm.2003 Konklusion  Fortsat udvikling i brugerinddragelse - indenfor de formelle muligheder i lovgivning  Fortsat forsøg og udvikling af metoder til brugerinddragelse  Begyndende formulering af bruger- og pårørendepolitikker på store serviceområder


Download ppt "Www.kk.dk dd.mm.2003 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Stab/kontor/enheder – edit i diasmaster UDVIKLING I BRUGERDEMOKRATI."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google