Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

13.1 Resultatbudget Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "13.1 Resultatbudget Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe."— Præsentationens transcript:

1 13.1 Resultatbudget Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 Regnskabet består af resultatopgørelsen og balancen.
13.1 Resultatbudget Rikke Bæk er nu færdig med Fashion SHOEs regnskab for butikkens første år (år 1). Regnskabet består af resultatopgørelsen og balancen. Det første år for 1.1. år 1 år 1

3 13.1 Resultatbudget Hun skal nu i gang med at udarbejde budgetter for det næste år. Jeg skal opstille et resultatbudget og et likviditetsbudget for år 2. Det andet år for 1.1. år 2 år 2

4 13.1 Resultatbudget Rikke starter med at udarbejde et resultatbudget, der skal vise det forventede resultat for næste år. I kapitel 18 gennem-gås likviditetsbudgettet og det samlede budgetsystem. Det andet år for 1.1. år 2 år 2

5 Der tages udgangspunkt i resultatopgørelsen for år 1.
13.1 Resultatbudget Der tages udgangspunkt i resultatopgørelsen for år 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 – Andre eksterne omkostninger 492 – Personaleomkostninger 846 Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 – Afskrivning på biler 20 Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 – Renteomkostninger 25 Årets resultat 327

6 Rikke Bæk har følgende forventninger til år 2:
13.1 Resultatbudget Rikke Bæk har følgende forventninger til år 2: Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

7 13.1 Resultatbudget Rikke forventer, at omsætningen i år 2 vil stige med 15 % i forhold til år 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 = 6.316 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

8 Rikke forventer en uændret bruttoavanceprocent i år 2.
13.1 Resultatbudget Rikke forventer en uændret bruttoavanceprocent i år 2. Beregningerne vises i note 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 = 6.316 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

9 13.1 Resultatbudget Vareforbruget beregnes nu som forskellen på nettoomsætningen og bruttofortjenesten. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

10 13.1 Resultatbudget Nu beregnes de forventede ”andre eksterne omkostninger” og personaleomkostninger. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

11 Indtjeningsbidrag = kr. 2.002 – 517 – 914 = kr. 571.
13.1 Resultatbudget Indtjeningsbidrag = kr – 517 – 914 = kr. 571. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

12 Afskrivninger forventes uændrede i forhold til år 1.
13.1 Resultatbudget Afskrivninger forventes uændrede i forhold til år 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

13 Resultat før renter = kr. 571 – 40 – 20 = kr. 511.
13.1 Resultatbudget Resultat før renter = kr. 571 – 40 – 20 = kr. 511. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 kr. 571 – 40 – 20 511 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

14 13.1 Resultatbudget Rikke Bæk forventer ”alt i alt” renteomkostninger på kr. 35 (i kr.). Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 kr. 571 – 40 – 20 511 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr 35 Årets resultat 327

15 13.1 Resultatbudget Det forventede resultat i år 2 bliver et overskud på kr. 476 (i kr ), dvs. kr Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 kr. 571 – 40 – 20 511 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr 35 Årets resultat 327 kr. 511 – 35 476

16 13.1 Resultatbudget Du har nu lært: Video:
Med udgangspunkt i en resultatopgørelse for ét år at opstille: Resultatbudget for det næste år Video: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvad er det svære ved budgetlægning? Hvad gør virksom-heden, hvis frem-tiden er usikker? Et resultatbudget viser: De forventede indtægter De forventede omkostninger samt Det forventede resultat (overskud eller underskud) for en fremtidig periode. Walk and talk: Budgettering

17 13.1 Resultatbudget Du har nu lært: Video:
Med udgangspunkt i en resultatopgørelse for ét år at opstille: Resultatbudget for det næste år Video: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvad er det svære ved budgetlægning? Hvad gør virksom-heden, hvis frem-tiden er usikker? Et resultatbudget viser: De forventede indtægter De forventede omkostninger samt Det forventede resultat (overskud eller underskud) for en fremtidig periode. Walk and talk: Budgettering

18 Forventet bruttofortjeneste år 2
13.1 Resultatbudget Note 1 til resultatbudget år 2 Forventet bruttofortjeneste år 2 Bruttofortjeneste x 100 Nettoomsætning Bruttoavanceprocent 1.740 x 100 5.492 a) Bruttoavanceprocent år 1 31,7 % Bruttoavanceprocenten forventes uændret. Derfor budgetteres i år 2 også med 31,7 %. Bruttofortjenesten i år 2 = 31,7 % af omsætningen på kr 6.316 x 31,7 100 b) Forventet bruttofortjeneste år 2 kr Beløbet overføres til resultatbudgettet. Se resultatopgørelsen for år 1

19 Forventet bruttofortjeneste år 2
13.1 Resultatbudget Note 1 til resultatbudget år 2 Forventet bruttofortjeneste år 2 Bruttofortjeneste x 100 Nettoomsætning Bruttoavanceprocent 1.740 x 100 5.492 a) Bruttoavanceprocent år 1 31,7 % Bruttoavanceprocenten forventes uændret. Derfor budgetteres i år 2 også med 31,7 %. Bruttofortjenesten i år 2 = 31,7 % af omsætningen på kr 6.316 x 31,7 100 b) Forventet bruttofortjeneste år 2 kr Beløbet overføres til resultatbudgettet. Se resultatopgørelsen for år 1

20 Resultatopgørelse for år 1.
13.1 Resultatbudget Resultatopgørelse for år 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Nettoomsætning 5.492 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 – Andre eksterne omkostninger 492 – Personaleomkostninger 846 Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 – Afskrivning på biler 20 Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 – Renteomkostninger 25 Årets resultat 327


Download ppt "13.1 Resultatbudget Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google