Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Den Præhospitale Virksomhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Den Præhospitale Virksomhed"— Præsentationens transcript:

1 Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Den Præhospitale Virksomhed
Sygeplejefaglig ledelse Fagdag 2014 DSR Kreds Midtjylland Sygepleje, ledelse og de brændende platforme Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Den Præhospitale Virksomhed

2 Hvem er jeg? Vicedirektør Sygeplejerske 2 lederuddannelser
Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden Gentofte Hospital indtil maj 2014 Sygeplejerske 2 lederuddannelser Klinisk erfaring og ledelseserfaring Formand for Fagligt Selskab for ledende sygeplejersker Den Præhospitale Virksomhed, Københavns Universitet

3 Region Hovedstaden Knap 1,7 millioner indbyggere
1,6 0,8 1,2 0,6 Knap 1,7 millioner indbyggere 2.561 km² - eller ca. seks pct. af Danmarks samlede areal 5 gange så stor befolknings-tæthed som landsgennemsnittet 29 kommuner Ca ansatte Budget på knap 37 milliarder kroner

4 Fokus og Forenkling Vision
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Fokus og Forenkling

5 Akutberedskabet AMK-Vagtcentralen (”kommandocentralen”).
AMK-funktion med sundhedsberedskab. Sundhedsfaglige 112-opkald med rådgivning og visitation. Enstrenget og Visiteret Akutsystem via Akuttelefonen 1813. Telefonisk rådgivning og visitation, Sygeplejersker og læger. Kørende hjemmebesøg (tidligere kørende lægevagt). Disponering af køretøjer i Region Hovedstaden: Ambulancekørsel med behandlere/paramedicinere Sygetransportkørsel Akutlægebiler med interhospitale transporter Akutlægehelikopterordning i samarbejde de andre regioner Psykiatrisk Akutberedskab Sundhedsberedskab (planlægning og operativt): Tværgående uddannelsesaktiviteter Forsknings- og udviklingsprojekter

6 Akuthjælpen i Region Hovedstaden
Alarm 112 Akuttelefonen 1813 AMK-Vagtcentralen Akutmodtagelser Akutklinikker Din egen læge Psykiatrisk akutmodtagelser Tandlægevagten Giftlinjen App: Akuthjælp på mobilen

7 I ringer, vi svarer… 1,7 mio. borgere i Region Hovedstaden
sundhedsfaglige opkald 1,2 mio. opkald til Akuttelefonen (forventeligt)

8 I ringer, vi kører… 128.000 akutte ambulancekørsler
akutlægebilsudrykninger interhospitale transporter planlagte ambulancekørsler liggende sygetransporter 870 akutte psykiatriske udrykninger kørselsopgaver i 2013 sv.t. 681/dag 60 % af ambulancekørslerne er akutte

9 Center for Økonomi HR Regional Udvikling IMT Sundhed Kommunikation
KD og Sekretariatet Center for Økonomi HR Regional Udvikling IMT Sundhed Kommunikation Rigs-hospitalet Nord-sjællands Hospital Hoved-stadens Psykiatri Herlev Hospital Den Sociale Virksom-hed Glostrup Hospital Gentofte Hospital Bispe-bjerg og Frb. Hospital Hvidovre og Amager Hospital Den Præhos-pitale Virksom-hed Hoved-stadens Apotek Born-holms Hospital

10

11 Visitationsopgave Telefoni er en anden sygeplejefaglighed:
Hurtig afdækning af patientens behov for hjælp og hvor hurtigt den skal gives At lytte og tale – uden at kunne se og føle Samtalens struktur støtter vurderingen af den rette visitation og bidrager til patientsikkerhed og kvalitet i vurderingen Men telefonvisitation er kommet til debat – for hvem skal varetage opgaven? Og det drejer ikke kun om telefoni – men også om en stor samarbejdsopgave i regionen

12 Markant ændring i opgaveløsningen
Medfører ekstra opmærksomhed: Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg COWI-rapport om evaluering af startfasen (offentliggjort 23. oktober 2014) KORA-rapport om evaluering af 2. og 3. kvartal (offentliggøres januar 2015) Månedlige afrapporteringer til Forretningsudvalget i regionen => mediebevågenhed hver måned

13 COWI-rapporten Rapporten peger på en række fokusområder:
Det politiske ledelsesmæssige fokus, vilje og opbakning skal fortsætte Konflikten mellem regionen og PLO må billægges Kommunikationen til regionens medarbejdere skal forbedres – og der skal være en øget forståelse for hinandens arbejdsvilkår på tværs af regionen Servicemålet bør udbygges med mere kvalitative servicemål, der handler om oplevet kvalitet og patientsikkerhed

14 LEDELSE

15 Ledelse i sundhedsvæsenet
Sundhedsvæsenet har alle meninger om Sundhedsvæsenet har en betydning for alle Som leder i sundhedsvæsenet er man en del af en politisk styret organisation Personlighed og professionalisme er centralt for mig som leder I professionalismen ligger bl.a. faglighed, ordentlighed og ledelse

16 Ledelse i forskellige virksomhedskulturer
Specialhospital i Region Hovedstaden Elektiv kirurgi Specialiseret medicin Kardiologi Lungemedicin Akut medicin Akut klinik Akutberedskabet 112 AMK-Vagtcentral Præhospital Akutmedicin Akuttelefonen 1813

17 To virksomheder – to ledelsesopgaver
Gentofte Hospital Gammel organisation Organisation og ledelsesstreng er veletableret og på plads Veletablerede strukturer Hierarki og kommandoveje fungerer Udvikling er raffinering og kvalificering Ledelsesopgaven er ændring af kulturer og arbejdsgange, og kan være svært

18 To virksomheder – to ledelsesopgaver
Akutberedskabet Ny organisation Organisation og ledelse er delvist opbygget, men skal justeres og evalueres Strukturen skyder frem og skal løbende korrigereres Hierarki og kommandoveje skal etableres, udvikles og fastholdes Ledelsesopgaven er ikke klart defineret, og skal løbende tilpasses

19 Ledelse i Akutberedskabet
Den første kontakt med sundhedsvæsenet for mange Enorm politisk bevågenhed Meget opmærksomhed fra pressen Faglig modstand fra centrale organisationer Kender knapt kundegrundlaget og kerneydelsen, som også er meget bred

20 Brændende platforme i Akutberedskabet
Mediebilledet Den politiske bevågenhed Visitationsopgaven: sygeplejersker kontra læger Grænsedragning og samarbejde med hospitaler

21 Mediebilledet: Vi er enten skurkene…

22 …eller heltene! I tv-programmer som fx:
Redningskvinder Alarm 112 De der passer på os om natten Fx: https://www.youtube.com/watch?v=i7BiIUHlgSY Den Præhospitale Virksomhed, Københavns Universitet

23 Politisk bevågenhed: Vi får enten ris..
Måske skulle man bare erkende i Regionen at 1813 var en fejl? Det ville klæde både socialdemokrater i region og folketing at tage ansvar. Nick Hækkerup blev minister med ønsket om at fremme fri og lige adgang - han kan passende starte med at rydde op i 1813-ordningen Mai Mercado, medlem af Folketinget

24 … eller ros! På 1813 er du allerede blevet henvist til det rette sted og den rette behandling. Det er netop det, vi mener med et ’enstrenget akutsystem’. Og vi kan allerede nu se, at denne ordning virker. Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand Region Hovedstaden

25 Hvordan holder man tungen lige i munden?
Professionalisme: Hold fokus på sagen Hold fokus på faget Hold fokus på patientforløbet Vær autentisk Kend dine omgivelser: Forstå perspektiverne og ”put dem i rette kasser” Forsøg at være faglig og ordentlig, så du ikke selv rammer ned i faldgruberne Sæt nogle mål på den korte bane og arbejd for at opnå dem: Brug energi på det, du kan gøre noget ved Lad være at blive alt for frustreret over de grundvilkår du ikke kan ændre

26 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
SPØRGSMÅL?


Download ppt "Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Den Præhospitale Virksomhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google