Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kontering i deltagerens regnskab I/S kursus NordVest Agro Efterår 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kontering i deltagerens regnskab I/S kursus NordVest Agro Efterår 2006."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kontering i deltagerens regnskab I/S kursus NordVest Agro Efterår 2006

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Anden virksomhed Det giver ofte det bedste overblik, hvis alt vedrørende I/S samles i et selvstændigt ”område” Specielt for skat, hvor en del af regnskabet føres i det personlige regnskab. ”Anden virksomhed” og mulighederne dér kan anvendes til at adskille I/S fra resten. Balance 19xx xx Resultat 5001 00 Specifikation af resultat 820x xx

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Skatteregnskab I/S er skattemæssigt ”Transparent”. Opgørelse af skattepligtig indkomst følger almindelige skatteregler. Uden hensyn til udlodning af resultat i årsrapport Med individuelt valg af afskrivning mv. for forskellige deltagere i I/S. Mellemregning er selvfølgelig lig med mellemregning i årsrapport.

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Hvordan laves Senior’s årsrapport? - Hele overskuddet udbetales til deltagerne i I/S

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Hvordan laves Senior’s skatteregnskab? - Hele overskuddet udbetales til deltagerne i I/S

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura I/S HansenSenior HansenJunior Hansen BeløbKontoBeløbKontoBeløbKonto Årsrapport Udbetalt -2.000,007155 012.000,005001 00 Andel 2180 012180 00 -3.000,007155 023.000,005001 00 2180 022180 00 Skat Udbetalt -2.000,007155 012.000,007509 00 2180 012180 00 -3.000,007155 023.000,007509 00 2180 022180 00 Sk.pl.indk. 4.000,0088xx 014.000,005001 00 (flere 88xx 007509 00 Posteringer) 6.000,0088xx 026.000,005001 00 88xx 007509 00

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Arbejdsgang rækkefølge Mellemregning kasse og efterposteringer Vælg eventuel skævdeling (hvert år?) Vælg fordelingskonti (én gang for alle) Årsrapport i I/S færdig inkl. Udlodning Fastlæg skævdeling skat med samme beløb som i årsrapport Skatteregnskab I/S Opgørelse hos deltagere Årsrapport og skatteregnskab deltagere

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg fordelingskonti Stå i I/S i opgavevalg Funktioner > Stamdata > I/S Her kan man også se og rette de kontonumre, som bliver brugt hos deltagerne Konto til resultat før renter 3847 Kommer med i landbrugsresultatet 5001 Kommer som ”anden virksomhed Side 4 i selvangivelsen: 3847 medregnes 5001 medregnes ikke, men tages fra specifikationen på 820x xx Hvis ekstra CVR-nummer: 820x xx skilles ud på ekstra skema

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Placering af overskud før renter Visning i regnskab 3847 Som primær virksomhed (den eneste eller som en integreret del af landbruget) 5001 Som anden virksomhed (når der er en anden virksomhed ved siden af) Side 4 i selvangivelse når I/S er eneste virksomhed Brug skema fra I/S Tilføj andel Valg af konto til overskud er uden betydning. Side 4 i selvangivelse når to virksomheder Skema fra I/S med tilføjet andel Eget skema skal være eksklusiv I/S tal: Enten Resultat direkte på 5001 (cvr-nummer ligegyldigt) Eller Resultat på 3847 via 82xx og angivelse af ekstra CVR-nummer

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg fordelingskonti - skat Indkomst Konti i I/SKonto hos deltager Resultat før renter5000-5064, 5072-50898201 (flyt til 3847) eller 5001 Renteindtægt5300-54495395 Anden kap.indk.5200-5254, 5270-52995278 Renteudgift5450-5789, 58105695 Kursreg.finanslån5790-57995790 Øvr. fradr.kap.indk.5800-5809, 5811-58495811 (Kontingent (v=2))(4800-4800)(4800)

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg fordelingskonti - skat Egenkapital Konti i I/SKonto hos deltager Fast ejendom1000 – 1039 *), 19001900 99 Jord- og foder- beholdninger 1615-1647, 19161916 99 Finansielle aktiver2000-2044, 1920-1933 2046-2197, 1939 2600-2601, 1960 1939 99 Henlæggelser2045 2790-2799, 1995 1995 99 Øvrige aktiver og gæld 1100-1899, 1901-8499, 8700-8999. 9438, 9442, 9538, 9548 minus ovenst. 1949 99

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg fordelingskonti - skat Ekstra summer til Kapitalafkastordning Konti i I/SKonto hos deltager Varelager1600-1614, 1910-1915 1934, 1984, 2198-2199 2708-2709, 2717-2719, 3000-4999 8578 99 Øvrige Afkastgrundlag 1400-1590, 2150 8140-8199 8572 99

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg fordelingskonti - skat InvesteringKonti i I/S (alle sp.)Konto hos deltager Køb ejendom8100, 81058100 Salg ejendom8110, 81158110 Grundforbedring8140-81488140 Beboelse8150-81538150 Driftsbygninger8155-81588155 Rettigheder8160-81638160 Blandet benyt.dr.midl.8190-81988190

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg fordelingskonti - skat InvesteringKonti i I/S (alle sp.)Konto hos deltager Småinventar8170 Køb inventar8171, 8176 00-79, 8177 00-79 8171 Salg inventar8172, 8175, 8176 80-99, 8177 80-99 8172 Diverse inventar8173-81748173

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Investering – kontonummer er afgørende For hver type investering Saldo i intervallet ekskl. Afstemningskontoen Hvis man har køb på afstemningskontoen I I/S overføres det jf. sædvanlig beregning Beregningen kan rettes om nødvendigt Ved kørslen af skatteregnskab, bliver det ikke overført Beregningen kan ikke ændres

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg skævdeling Stå i I/S i opgavevalg Funktioner > Stamdata > I/S Her kan man også rette i fordelingen, hvis der er aftalt en anden fordeling end den, der følger af de ideelle andele. Forlods beløb (positivt eller negativt) En anden fordelingsprocent Skat og drift skal være ”lige skæve” Samme forlods beløb (skat: resultat før renter)

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Vælg skævdeling For eksempel: som aflønning for ekstra arbejdsindsats Samme beløbsmæssige forskel i årsrapport og skatteregnskab Samme forlods beløb drift og skat Find beløb ved procentfordeling drift og indsæt det som forlods skat Se afstemningslinier i note 591

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura.. og nu er det tid til: Spørgsmål ??


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kontering i deltagerens regnskab I/S kursus NordVest Agro Efterår 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google