Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DB SYD Kvalitetsreformen – hvad kommer den os ved? v. Afdelingschef, Lars Holte, KL.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DB SYD Kvalitetsreformen – hvad kommer den os ved? v. Afdelingschef, Lars Holte, KL."— Præsentationens transcript:

1

2 DB SYD Kvalitetsreformen – hvad kommer den os ved? v. Afdelingschef, Lars Holte, KL

3 Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares!

4 Slagplan Hvad skal kvalitetsreformen løse? Kvalitetsreformen anno 2008! Det fælleskommunale kvalitetsprojekt Debat

5 Konkurrence BUM mv. Borgerstyring - Brugeren i centrum ”Manualisering” - resultat og processtyring Ledelsesudfordringer I

6 Har vi fat i rattet ? Kontrol og frihed til faglighed ? Kontrol og frihed til ledelse? Rammer vi målet – Effekt og resultater Plads til udvikling og fornyelse - Mening på jobbet Leadership Management

7 Ledelsesudfordringer II Prioritere – i valgene skabes retning for organisationen Kloge dialogprocesser – opad til politikerne og nedad til organisationen Gøre organisationen attraktiv – vi skal vinde kampen om arbejdskraften Skabe fællesskab i organisationen – tag hånd om de gode ledere Tumle organisationen – fokus på udvikling og kobling mellem ledelsesniveauerne

8 Løser kvalitetsreformen det? Næppe i sig selv, men: Mange emner i god forlængelse af kommunalreformen Arbejdskraftudfordringen til at få øje på En mulighed for at påvirke styringstænkningen i den offentlig sektor Vi må kræve dokumentationskrav der giver mening Ledelse med ambitioner er nødvendigt Finansiering er aldrig af vejen – når det er friske penge…

9 Fra 180 forslag til –Kvalitetsreform i 4 pakker - Trepartsaftale - Kvalitetsfond - Velfærdsløft - Afbureaukratiseringsreform En ledelsesreform? En styringsreform? Kvalitetsreformen – version 2008!

10 Kvalitetsreformen om ledelse Ret til lederuddannelse på diplomniveau Fleksibel master i offentlig ledelse Lederevaluering hvert 3. år Ledernetværk Ledelsesrum Dialogforum MUS-pligt og trivselsmålinger

11 3-partsaftale og HR-ledelse Rekrutteringsinitiativer - øget optag på social- og sundhedsuddannelser m.fl. Voksenelevløn Opkvalificering af 15.000 ikke-faguddannede Midler til kompetenceudvikling - OK08 Midler til efter- og videreuddannelse Seniorpolitiske initiativer – OK08 Trivselsmålinger hvert 3. år i sammenhæng med APV Indsats i forhold til sygefravær

12 Kompetenceudvikling I alt 700 mio. kr. til efter- og videreuddannelse (450 mio. til LO-grupper – 250 mio. til FTF- grupper) i 2008-11 Styrke efteruddannelse (lærere/sygeplejersker) 2 x 50 mio. kr. i 2008-11 Fagspecifikke kurser til MVU-grupperne – 275 mio. kr. i 2008-11 Øget optag – socialrådgiver, bioanalytiker og fysioterapeuter – 100 mio. kr. i 2008-11 MUS

13 Uddannelse og rekruttering Øget vægt på MUS – både generelt og seniorer Alle der er fyldt 25 år og har 1 års relevant erfaring og skal have en erhvervsuddannelse har krav på voksenelevløn 1.100 flere sosu-elever – 1½ mia. kr. 2008-15 1.000 flere PGU´ere 50 mio. kr. til frafaldsbekæmpelse på sosu- og pædagog-uddannelserne 15.000 ikke-uddannede skal uddannes – 4 mia. kr. 2008-15

14 Det fælleskommunale kvalitetsprojekt - indhold 18 delprojekter under følgende fire hovedtemaer: 1.Ledelse 2.Attraktive arbejdspladser 3.Kvalitet i kerneydelsen 4.Styring og dokumentation Projekterne er aftalt mellem kommunaldirektørerne og KL

15 Forskellige formål for de 18 delprojekter At dokumentere kommunernes aktuelle indsats At udbrede eksisterende løsninger i frontløberkommuner At skabe en fælles udviklingsproces om løsninger i en gruppe af kommuner At være et redskab i implementeringen af Trepartsaftalen At skabe et grundlag for og input til KL/kommunernes forhandling med staten om kvalitetsreformen At understøtte implementering af opgave- og strukturreformen

16 KL strategi: Sammenhæng i ledelsesindsatsen Fire fælleskommunale kvalitetsprojekter om lederudvikling: Ledelse med ambitioner – ledelsesudvikling Kodeks for god ledelse Lederevaluering Ledernetværk

17 KL’s mål på ledelsesområdet At der er udarbejdet 98 lederudviklingsstrategier At udvikle og implementere en ny model for lederuddannelse på diplomniveau At kommunerne har adgang til og anvender relevante redskaber til ledelsesevaluering. At kommunerne internt og på tværs skaber mulighed for og tilskynder ledere i at deltage i ledernetværk At implementere kodeks for god ledelse i kommuner og regioner som et afsæt for lokal debat om ledelse.

18 Konklusion Kvalitetsreformen – kommer den os ved? Tjaaahhh… –Hvem kan ellers få det til at rykke?

19 ”Ledelse handler om at skabe og koordinere fælles mening” ”Organisatorisk udvikling forudsætter at medarbejderne kan se meningen og føler sig anerkendt”


Download ppt "DB SYD Kvalitetsreformen – hvad kommer den os ved? v. Afdelingschef, Lars Holte, KL."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google