Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Til gavn for bundlinien? Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Til gavn for bundlinien? Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders."— Præsentationens transcript:

1 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Til gavn for bundlinien? Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders bundlinie? TDC 25. maj 2005

2 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Hvorfor skulle kvinder gavne bundlinien? ’DIVERSITY MANAGEMENT’: De positive effekter Bedre brug af talentmassen for ledere og bestyrelsesmedlemmer Bedre forståelse for markeder, forbrugere Højere kvalitet i beslutningsprocesser og løsninger

3 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Hvorfor skulle kvinder gavne bundlinien? ’DIVERSITY MANAGEMENT’: Der er også negative effekter Flere konflikter i beslutningstagning, langsommere beslutningsproces Større fravær og højere personalomsætning

4 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Udenlandske undersøgelser om kvinder i ledelse og virksomheders økonomiske resultater Hurtigt voksende forskningsområde Danmark ligger internationalt i den lave ende, når det gælder kvinder i topledelse Ældre studier: Tendens til at virksomheder med kvinder i ledelsen ’underperformede’! Skyldtes i høj grad brancheforskelle Nye studier, mest fra USA (Fortune 500 virksomheder): Kvinder i ledelsen har enten ingen betydning eller en positiv effekt på virksomhedernes økonomiske resultater

5 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Denne analyse: Hvad er den samlede effekt på bundlinien for danske virksomheder? De ca. 2300 største danske virksomheder Periode 1992 – 2001 Flere mål for ’bundlinien’ ·Bruttoavance/nettoomsætning ·Primær drift/nettoomsætning ·Ordinært resultat/egenkapital ·Resultat efter skat/egenkapital

6 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Kvindeandel (%) i ledelsen af private virksomheder i 2001

7 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Kvindeandel (%) i ledelsen af private virksomheder i 2001 opgjort på brancher.

8 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Kvindeandel (%) i topledelse i de største danske virksomheder 1993 – 2001

9 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Kvindeandel (%) i topledelse i de største danske virksomheder 1996 – 2001

10 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Konsekvenser for bundlinien - mht. kvinder i top-ledelse (adm. direktører, niv. I, 1997 – 2001, alle brancher)

11 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Konsekvenser for bundlinien mht. kvinder i top-ledelse (1997 – 2001, alle brancher) Virksomheder med flest kvinder i topledelsen (4. kvartil) klarer sig statistisk signifikant bedre med hensyn til bruttoavance, men der er ikke statistisk signifikans for andre indtjeningsmål Det gælder også hvis ledelsesbegrebet udstrækkes til at inkludere tværgående direktører På brancheniveau: Variationer mellem brancher: Både statistisk positive og negative resultater Men: Mange andre faktorer påvirker virksomheders indtjening – derfor multivariate analyser, hvor der kontrolleres for andre faktorer

12 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Performancemål Resultat / egenkap Ordinærr esultat/ egenkap Brutto- avance / nettoom. Prim. resultat / nettoom. Kvindeandel, Niveau I 1992 – 2001 00+++0 Kvindeandel, Niveau I+II 1992 – 2001 ++++++++0 Kvindeandel i bestyrelse, inkl. Medarb. 1996-2001 000+++ +, Fortegn på estimerede effekter på virksom- hedens performance mht. kvinder i ledelsen

13 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Hønen eller ægget? Kan kausaliteten løbe modsat? Skyldes den positive sammenhæng i nogle analyser, at virksomheder der klarer sig godt, ansætter flere kvinder i ledelsen? Statistiske tests og analyser på datamaterialet: Svar: Nej!

14 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Konklusion I Andelen af kvinder i ledelsen er langsomt voksende inden for de fleste brancher Men ikke andelen af kvinder i bestyrelser Virksomheder med kvinder i direktionen (eller bestyrelsen) har enten klaret sig signifikant bedre end virksomheder uden kvinder, eller der er ikke nogen forskel Kausaliteten løber ikke ’modsat’

15 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Konklusion II Selvfølgelig ikke en ’lineær kausal sammenhæng’ mellem kvinder i ledelse og f.x. bruttoavance Mange flere analyser nødvendige for bedre at forstå og måle hvad der påvirker beslutningsprocesser og bundlinie......samt analyser af hvorfor det går så langsomt med at få flere kvinder ind i topledelse Barrierer i virksomheder/brancher Barrierer hos kvinderne/’baglandet’


Download ppt "Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith, Mette Verner Til gavn for bundlinien? Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google