Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regeringens globaliseringsudspil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regeringens globaliseringsudspil"— Præsentationens transcript:

1 Regeringens globaliseringsudspil
”Fremgang, Fornyelse og Tryghed” april 2006

2 Globaliseringen og beskæftigelsen
Skøn over udflytningen af arbejdspladser: ca jobs pr. år (usikkert) Udflytningen udgør kun ca. 2 pct. af de årlige jobnedlæggelser på ca jobs pr. år Der oprettes hvert år et nogenlunde tilsvarende antal arbejdspladser (ca ) – flere (færre) under gode (dårlige) konjunkturer Samlet skaber eksporten flere arbejdspladser end importen fortrænger Beskæftigelsen trukket af eksporten er forøget og udgør nu 25 pct. (35 pct. af den private beskæftigelse) Høj genbeskæftigelse (80 pct. får job til minimum samme løn) Efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft falder

3 Globalisering – omstilling og uddannelse
- Globalisering og ny teknologi medfører stadige behov for omstilling: nogle arbejdssteder nedlægges, andre opstår - Globalisering og ny teknologi mindsker efterspørgslen efter lavt kvalificeret arbejdskraft og øger efterspørgslen efter højtkvalificeret arbejdskraft (”skill-bias”). Indtil videre er udbuddet af ufaglært arbejdskraft faldet i takt med efterspørgslen. Uligheden i løn og ledighed er indsnævret. Flere med lange uddannelser efterspørges.

4 Øget uddannelsesniveau og livslang læring er vejen frem
Flere skal have en ungdomsuddannelse – mindst 85% i 2010 og 95% i 2015 Flere skal have en videregående uddannelse – mindst 45% i 2010 og 50% i 2015 Mere målrettet satsning på VEU markant løft i voksen- og efteruddannelse

5 Globaliseringsstrategien
14 kapitler, hvert med Mål Strategier Konkrete initiativer I alt 350 initiativer, hvoraf 182 på Undervisningsministeriets område og 24 på vejledningsområdet

6 Kapitler 1 - 7 Verdens bedste folkeskole
Alle unge skal have en ungdomsuddannelse Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Uddannelser med globalt perspektiv Korte og mellemlange videregående uddannelser i verdensklasse Universiteter i verdensklasse

7 Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning
Regeringens mål Vejledningen skal give de unge et kvalificeret grundlag for at vælge en uddannelse, der stemmer overens med egne ønsker og evner og med samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Der skal være god sammenhæng i uddannelserne fra folkeskole til ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. Vejledningen skal bidrage til smidige overgange. Baggrund: 95 % og 50 % målsætningerne Målene skal kunne måles.

8 Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning
Regeringens strategier Vejledningen skal være professionel. De unge skal kunne se uddannelsernes jobmuligheder. God overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser. God overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelser.

9 Vejledningen skal være professionel
Mere præcist regelgrundlag Sammenhæng mellem overgangs- og gennemførelsesvejledning Sammenhængende indsats – set fra eleven Vejlederuddannelse Grunduddannelse: professionsbacheloruddannelse Videreuddannelse: Fuld diplomuddannelse Efteruddannelsesmuligheder

10 Vejledningen skal være professionel
Krav til vejledere Gennemført professionsbachelor- eller diplomuddannelsen eller Realkompetencevurderes Mål for resultater Kvantitative krav for gennemførelse og overgang Systematisk benchmarking

11 De unge skal kunne se uddannelsernes jobmuligheder
Kvalificeret valg af uddannelse skal indeholde oplysninger om gennemførelse, beskæftigelse, lønniveau, karriereveje m.v. for uddannelser og institutioner Karrierevejledning på universiteter

12 God overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser
Tidlig og differentieret indsats i folkeskolen Særlig indsats fra 6. klasse for elever i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse Tidlig introduktion af ungdomsuddannelserne (Individuelle og praksisnære undervisningsforløb for skoletrætte) Brug af uddannelsesplaner Præcise krav til indholdet Skal bruges i indledende fase af ungdomsuddannelserne

13 God overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser
Mentorordning for særligt udsatte Fra 9. klasse og ind i erhvervsuddannelserne Kommunalt ansvar for, at alle unge får en ungdomsuddannelse Præcisere lovgrundlaget Kommunal handlingsplan Økonomisk incitament Systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen Overfor unge, der ikke har påbegyndt eller har afbrudt en ungdomsuddannelse

14 God overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser
Bedre vejledning om kravene i ungdomsuddannelserne Større viden om uddannelserne, faglige krav og jobmuligheder Tilbagemelding fra ungdomsuddannelserne Til folkeskolerne og UU om elevernes standpunkt i det første år Ny ungdomsklasse Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundelse for elevens behov for faglig opkvalificering og modenhed


Download ppt "Regeringens globaliseringsudspil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google