Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vis Stedet - i kommunal sammenhæng Maj-konference 2009 Områdechef Kim Lindskov Knudsen Anvendelse & Rådgivning Kort og Matrikelstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vis Stedet - i kommunal sammenhæng Maj-konference 2009 Områdechef Kim Lindskov Knudsen Anvendelse & Rådgivning Kort og Matrikelstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Vis Stedet - i kommunal sammenhæng Maj-konference 2009 Områdechef Kim Lindskov Knudsen Anvendelse & Rådgivning Kort og Matrikelstyrelsen

2 2 Agenda Kort om Vis Stedet Vis Stedet som en udviklingstendens Geodata som værktøj i moderniseringen af den offentlige forvaltning

3 3 Kort om Vis Stedet - hvorfor?

4 4 Kort om Vis Stedet - formål at give borgere og virksomheder en visuel service og lette adgangen til geografisk præsentation på tværs af myndigheder at gøre det let at overlejre det fællesoffentlige geografiske kort- og geodatagrundlag med myndigheders egne informationer

5 5 Kort om Vis Stedet - anvendelsesområder VisStedet Borger.dk Statstid. FOA Fremtiden – måske…

6 6 Status for Vis Stedet Projektet afsluttet Tilgængelig på borger.dk siden 20. oktober 2008 Forventes anvendt på Klimatilpasning.dk Lægges på ITST’s Softwarebørsen (Open Source) KMS ansvarlig for fremtidig udvikling af platform Styregruppen for SfG fungerer som følgegruppe

7 7 Vis Stedet som udviklingstendens

8 8 Hvorfor fælleskomponenter? ”Fælleskomponenterne er et vigtigt element i at fremme udviklingen af velfungerende og sammenhængende digitale selvbetjeningsløsninger og ikke mindst sikre, at myndighedernes udvikling af løsninger er omkostningseffektiv” » Den Digitale Taskforce Fælleskomponenter har en dobbelt målsætning: –at udviklingsomkostningerne hos myndigheder reduceres –at der for borgerne bliver større genkendelighed og sammenhæng på tværs af myndighedernes løsninger Skal vi have flere fælleskomponenter omkring det geografiske grundlag – ja, hvis behovet er der!

9 9 Geodata som værktøj i moderniseringen af den offentlige forvaltning

10 10 CEDI Tendens Geodata: På vej mod et gennembrud

11 11

12 12 Regeringen ønsker en grøn vækstvision, der forener et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Grøn vækst Uddrag fra ministerudvalgets udspil ”Regeringen vil desuden igangsætte et projekt om udarbejdelse af et ”Grønt Danmarkskort”. Kortet skal give et bedre overblik over arealanvendelse og jordbundsforhold i Danmark, og vil bl.a. vise beliggenheden af særligt sårbare arealer. Kortet vil bygge på de kilder til information, der allerede findes i bl.a. Danmarks Miljøportal. Det Grønne Danmarkskort skal bl.a. fungere som en videnressource for den enkelte landmand i tilrettelæggelsen af en natur- og miljøvenlig produktion. Det skal endvidere bidrage til et fælles og ensartet grundlag for sagsbehandlingen og for miljø- og naturplanlægningen – både kommunalt og statsligt – og dermed bidrage til en mere effektiv administration.”

13 13 Grønne kørselsafgifter

14 14 Beslutningsgrundlag –Er der behov for flere idrætsfaciliteter i Ishøj eller Gentofte? Borgerservice –Hvordan skal jeg indberette et væltet skilt på Holmevej? Planlægning & styring –Hvor er Holger, der er væltet et skilt på Holmevej? Kommunikation –Drikker de mere whisky i whisky-bæltet end andre steder? Geodata som værktøj i moderniseringen af den offentlige forvaltning – eksempelvis:

15 15 Slut


Download ppt "Vis Stedet - i kommunal sammenhæng Maj-konference 2009 Områdechef Kim Lindskov Knudsen Anvendelse & Rådgivning Kort og Matrikelstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google