Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lokalområde 5 Med venlig hilsen Dagplejen Daginstitutionen Tumlegården Børnehaven Grankoglen Vestsalling Skole og Dagtilbud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lokalområde 5 Med venlig hilsen Dagplejen Daginstitutionen Tumlegården Børnehaven Grankoglen Vestsalling Skole og Dagtilbud."— Præsentationens transcript:

1 Lokalområde 5 Med venlig hilsen Dagplejen Daginstitutionen Tumlegården Børnehaven Grankoglen Vestsalling Skole og Dagtilbud

2 Lokalområde 5 - svar angående Demografidebat Vi har afholdt lokale demografimøder i Balling, Lem, Lihme, Ramsing og Rødding. I alle fem områder er der stor opbakning til de kommunale institutioner. Det står også klart, at de kommunale institutioner er af afgørende betydning for den enkelte landsbys fortsatte udvikling. Vi ser samtidig hele lokalområde 5, som et særdeles væsentligt decentralt element i Skive Kommunes arbejde med at tiltrække børnefamilier. Kendetegnende for lokalområde 5: De kommunale institutioner er placeret i 5 landsbyer med hver sit udviklingspotentiale. Meget tæt samarbejde mellem dagpleje, børnehave, skole, sfo og eftermiddagsklub. De gode brobygningsforløb giver en klar rød tråd for børnenes udvikling 0-16 år. Nærhed og genkendelighed gennem barneårene, både for børn og forældre. Områdets institutioner står for nytænkning omkring børn/elever med særlige behov. Her tænkes bl.a. på ”Temperaturen” - et samarbejdsforum mellem børnehaverne og PPR, og ”Råderum” - et samarbejdsforum mellem skoleafdelingerne og PPR. Der er et stort samarbejde mellem institutioner og nærmiljøet - institutionerne er samlingspunkter og igangsættere.

3 Dagpleje: Der er dagpleje i alle 5 landsbyer. Der er stor tilfredshed med dagplejen. Dagplejerne har et tæt samarbejde med ”nabo”-dagplejere og med børnehaverne. Det gode samarbejde kan med fordel udbygges yderligere. På demografimøderne blev andre organisationsformer drøftet uden konklusioner: vuggestuepladser, stordagpleje, børnehus, gæstedagpleje i børnehaverne. Børnehave: De 3 kommunale børnehaver (Tumlegården, Grankoglen og VSD) har et tæt samarbejde på tværs, men også til dagpleje og skole. Kommunens forslag om at flytte børnehaver ind i skolebygninger blev drøftet. Generelt er det en dårlig idé, dels kræver det renoveringer af lokalerne for 1-2 mio. kr. (nye miljøkrav) og dels er det ikke optimalt at blande 3-åriges aktiviteter med skoleelevers undervisning. I Balling og Rødding er der ikke plads på skolen. I Ramsing er man allerede under samme tag. I Lem og Lihme ligger børnehaven i velegnede bygninger på samme matrikel som skolen. Skole: Områdets skoler er allerede for flere år siden gået i front med nytænkning. Der er sket store rationaliseringer både på ledelse og administration (begge med øget kvalitet til følge) ved at fusionere 5 skoler til èn - Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD). Disse rationaler er endnu ikke set i resten af kommunen. VSD kan stå inde for kvaliteten i afdelingerne. VSD’s konstruktion er et svar på at kunne drive mindre decentrale afdelinger. Hvis kommunen ikke mener at VSD’s konstruktion er bæredygtig, må det være en politisk beslutning. VSD vil som altid forsøge at finde interne forbedringer og besparelser.

4 Landsbyernes udviklingspotentialer: Balling: ”Pulsen” vil blive et omdrejningspunkt i forh. til sundhed, idræt og kultur. Arbejdsgrupper er allerede i gang med at tænke nye aktiviteter i byen, som trækplaster for børnefamilier. Lem: Lem Kulturnetværk og Lem Kulturhus er ramme om mange spændende tiltag i landsbyen. Også her arbejdes med tilflytning. Lihme: Sammen med Skive Kommune er der lavet en ”Lokal udviklingsplan” for Lihme. Mange kræfter i byen arbejder for tilflytning af børnefamilier. Ramsing: Med et kommende flygtningecenter i landsbyen er der pludselig åbnet for helt nye muligheder. Det betyder nye borgere, mere handel, flere aktiviteter. Sprogundervisning af både børn og voksne kan foregå i VSD’s Ramsing-afdeling. Med det tætte samarbejde i Lokalområde 5 kan man efterfølgende sprede børnene i områdets institutioner, så integrationen bliver lettere. Når de voksne må flytte ud af centret, så kan vi måske lokalt tilbyde boliger, aktiviteter og måske give plads for flygtningenes kompetencer. Rødding: Rødding 2020 har sammen med Skive Kommune i nogle år arbejdet målrettet med tilflytningsstrategier. Med Spøttrup Kulturhal, Æblets By og Oplevelsesklyngen Spøttrup er der rige muligheder for at tiltrække nye borgere. Også i Rødding er der udarbejdet ”Lokal udviklingsplan”.


Download ppt "Lokalområde 5 Med venlig hilsen Dagplejen Daginstitutionen Tumlegården Børnehaven Grankoglen Vestsalling Skole og Dagtilbud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google