Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et mærkeligt skib.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et mærkeligt skib."— Præsentationens transcript:

1 Et mærkeligt skib

2 Personkarakteristik Elo, Susanne og Rune

3 Ydre personkarakteristik
Ydrepersonkarakteristik(”Fortæl mig hvordan personen ser ud, og jeg skal fortælle dig, hvordan han er!” –red.): Alder Køn Udseende (ansigt og krop) Påklædning Erhverv Økonomisk Situation Familiær rolle( hustru, mand, mor…?) Disse ydre tegn, kan sige noget om personens personlighed, livsværdier, karakteregenskaber mm..

4 Indre personkarakteristik
Indre personkarakteristik, kan sige noget om de mere eller mindre usynlige forhold, der kan sige noget om personens personlighed. Står der fx noget i novellen/romanen om: Persons fortid Personen opførelse/adfærd Personens følelser/holdninger Personen livsværdier Personens psykologi

5 Personens udvikling Fra Til Fordi
Personen udvikler sig ofte i løbet af historiens forløb Personen behøver altså ikke nødvendigvis at være den samme fra start til slutning. I mange tilfælde bør man også se på personens sociale arv. Sidst Først

6 Personbeskrivelse Vi udfylder sammen Elo
Alle skriver med i deres eget dokument på drev

7 Læseformål og læseteknik
Læseformål Det er vigtigt og nødvendigt, at alle tekster ikke læses ens. Læsemåde, læseteknik og læseforståelsesstrategien afhænger af, hvad formålet er med læsningen. Er det at skaffe sig et hurtigt overblik over indholdet i en tekst for at se, om det er relevant at fordybe sig i den? Er det at søge efter ny viden og lære nyt? Eller er teksten valgt for at få en god oplevelse?

8 Læseformål og læseteknikker
En læseteknik er en metode, læseren kan anvende i sin læsning for at tilgodese forskellige læseformål. Læseteknikker er fx • at skimme en tekst for at undersøge, om den kan bruges til et bestemt formål • at tage notater for at huske en tekst • at opstille vigtige informationer fra teksten i grafiske modeller for at skabe sig overblik over sammenhænge i teksten • at punktlæse for at finde ud af, om en tekst handler om det, man søger efter • at nærlæse passager for at fokusere på tekstens sprog og detaljer • at fragmentlæse når det gælder skærmtekster, fx hjemme sider, hvor den grafiske opsætning leder en rundt i for skellige dele af teksten.

9 At kunne danne indre forestillingsbilleder
Når eleverne læser en tekst, kan man sige, at teksten indbyder eleverne til at aktivere det, de i forvejen ved qua bl.a. deres erfaring og baggrundsviden.

10 Miljø – hvad er det?

11 Miljøbeskrivelse Miljøet i en historie er mere end en kulisse, som personerne kan agere i. En miljøbeskrivelse vil ofte være subjektiv, det vil sige farvet af den person, der er synsvinkelbærer. Man kan altså bruge miljøbeskrivelse til at formidle en følelse. Miljø kan også bruges til at skabe kontrast i en historie. Hvis der f.eks. skal ske noget ubehageligt, kan det virke endnu stærkere, hvis det finder sted i et idyllisk miljø. Miljøbeskrivelser bidrager til læseoplevelsen, men det er vigtigt at dosere dem med omhu. Skildringerne af miljøet må ikke sætte handlingen totalt i stå, så man mister læseren. Det er en fordel at have kendskab til det miljø, man skildrer, men igen - pas på ikke at overdrive beskrivelserne. Hvis man ikke kender miljøet indefra, er det en god idé at lave grundig research.

12 Miljøanalyse Sociale lag, fx over-, middel eller underklasse
Institutioner, fx skole, kirke, vuggestue Natur: samspillet mellem kultur og natur Geografi – navigation Overgange og grænser Rum: nære miljøer Rummets kvaliteter, fx varme, kulde Dele, der angiver helhed: fx interiør


Download ppt "Et mærkeligt skib."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google