Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelseslæger i front

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelseslæger i front"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelseslæger i front

2 Børneafdelingen, HEM Fakta om afdelingen Overlæger: 6 Afd.læger : 3
Indlæggelser ambulante 2011 5322 8561 2012 4225 9397 2013 4205 10674 Overlæger: 6 Afd.læger : 3 HU læger: 6 Intro.læger: 4 AP. Læger: 7 Uklassificerede: 4

3 Udfordringen - mulighederne
Ventetid (udredningsretten) Opgaveflytning fra indlæggelse til ambulant Speciallæge/udd.læge Subspecialisering Uddannelse/supervision Supervisions ambulatorie Børneafd. HEV Børneafd. Skejby Børnehospitalet i Toronto Diagnostisk center Booking i MidtEPJ

4 Visitationen

5 Superviseret forundersøgelses ambulatoriedage
6 parallelle spor Uddannelseslæge+ sygeplejerske 1 time pr. patient 2 speciallæger, hvis eneste opgave er supervision af patientforløbet kompetencevurdering

6 Tidsplan for ambulatoriedagen
: Arbejdet fordeles : Forberedelse Udd.læger, sygeplejersker og superviser gennemgår henvisningerne : Ambulatorium Udd.læge + sygeplejerske har ptt i konsultationen Supervisor tilkaldes ved behov Supervisor godkender udredning/behandlingsplan Uddannelsekonference Hvad lærte vi i dag Min mest spændende patient

7 Superviseret forundersøgelses ambulatoriedage
Tilrettelæggelse Henvisningerne visiteres Speciallæge Superviseret forundersøgelse Udredning/behandling Subspeciale Dagene inden Lægen læser henvisningerne Supervisor læser henvisningerne

8 På dagen Anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse ved udd.læge og sygeplejerske Sygehistorie og fund præsenteres for supervisor Supervisor kan være med mhp. kompetencevurdering eller supplere ved behov Fælles udrednings- og behandlingsplan før barnet forlader ambulatoriet Epikrise til e.l. med angivelse af, hvem der har superviseret

9 Hvad har vi opnået Øget og fleksibel kapacitet Kort ventetid
Sikring af det gode patientforløb Meningsfyldt arbejde for udd. Læger og sygeplejersker Fokus på forberedelse Fokus på uddannelse og kompetencevurdering Tilfredse forældre(patienter) Speciallægerne ser langt flere patienter, skriver selv færre journaler

10 Inspektorrapport 2013 Årsagen til succesen er en bevidst satsning på uddannelse. Afdelingen har ønsket at profilere sig på uddannelse mhp. at kunne rekruttere, og den har valgt at bruge ressourcer på uddannelse, da god uddannelse skaber arbejdsglæde og kvalitet i patientbehandlingen. Der hersker en tydelig bevidsthed om, hvad mesterlære er, og hvornår den udspiller sig. Afdelingen har en omfattende og velstruktureret supervision, der har systematiseret mesterlæren. Der er en beslutning om at klæde den uddannelsessøgende læge godt på så hurtigt som muligt og efterfølgende støtte op omkring dem gennem supervision. Dette giver en stejl læringskurve fra start og et stort udbytte tilbage til afdelingen og den enkelte patient. Der er samtidig en betydelig tyngde af pædagogisk teori bag de mange vellykkede praktiske tiltag i afdelingen, og afdelingen har publiceret flere af deres pædagogiske projekter.

11 Spørgsmål? ?

12


Download ppt "Uddannelseslæger i front"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google