Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Logiske styringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Logiske styringer."— Præsentationens transcript:

1 Logiske styringer

2 Lærebog Thomas Heilmann: PLC-styringer Der gennemgås:
TH side 7-20 (undtagen Karnaugh-kort) Kapitel 4 (kun orienterende) Side 80-84

3 Vigtige begreber Boolsk algebra SAND/FALSK 1/0 AND OR

4 Vigtige begreber Relæteknik Sluttekontakt (NO = Normally Open)
Brydekontakt (NC = Normally Closed) Parallelforbindelse/serieforbindelse Nøgleskemaer Selvhold/holdekreds

5 Vigtige begreber Ladderdiagrammer Selvhold Latch/unlatch (Set/reset)
Tag-begrebet

6 Strømvejs-nummerering
Nøgleskema Strømvej + S2 K1 Strømvejs-nummerering Kontakt S1 Relæ K2 K1 - 1 2

7 Andre komponenter Bemærk:
Kontakter (Øverst/midt i nøgleskema) kan også være styret af termostat, pressostat etc. ”Relæer” (Nederst i nøgleskema ) kan også være andre strømforbrugere som lamper, små motorer, timere etc. Læs om symboler i Thomas Heilmanns bog

8 Nøgleskema/ladderdiagram
+ S2 S1 S2 S1 K1 K1 - 1

9 Nøgleskema Normally open (NO) Normally closed (NC) S1 S2
Ved aktivering afbryder NC-kontakten forbindelsen Ved aktivering slutter NO-kontakten forbindelsen

10 Advarsel! Betegnelserne Open/åben (afbrudt) og Closed/lukket (sluttet) leder ofte til misforståelser Jeg anbefaler personligt betegnelserne (af)brudt og sluttet, der ikke er til at misforstå

11 Nøgleskema/Ladder diagram
Normally open (NO) Normally closed (NC) S1 S2 Ladder diagram symboler for normally open (NO) og normally closed (NC)-kontakter

12 Logiske funktioner (AND-funktionen)
+ S2 K1 = S2 AND S1 S1 Eksempler: 1. Motor skel starte når startbetingelser M1 og M2 er opfyldt og startkontakten S1 betjenes. 2. Når motorerne 1, 2 og 3 er inde, afgives et signal. K1 - 1

13 Logiske funktioner (OR-funktionen)
+ S2 S1 K1 = S2 OR S1 Eksempler: 1. Signal for motorstop skal aktiveres når motoren er for varm eller når stop kontakten er aktiveret. K1 - 1

14 Logiske funktioner (NOT-funktionen)
+ S2 K1 = S2 AND S1 S1 Eksampel: studerende skal prøve at tegne ladderdiagram. K1 - 1

15 Nøgleskema og Logiske funktioner
+ S1 K1 K1 K2 S3 S2 K2 S4 K2 H1 H2 K1 - 1 2

16 Logiske funktioner System equations: K1= S1 AND S2 K2= K1 OR S3
H1= K1 AND K2 H2= K2 AND S4 Eksampel: studerende skal prøve at tegne ladderdiagram.

17 Er dette tilstrækkeligt?
On/off-styring Selvhold Start condition Output Output K1 start Eksampel: studerende skal prøve at tegne ladderdiagram. Og dette? K1 Er dette tilstrækkeligt?

18 On/off-styring Selvhold med en Latch-funktion Start condition Output L
Eksampel: studerende skal prøve at tegne ladderdiagram.

19 On-Off Control Selvhold Relæ-selvhold med stopprioritering stop
K1= stop AND (start OR K1) K1 start K1

20 On-Off Control Selvhold Relæ-selvhold med startprioritering stop K1
K1= start OR (stop AND K1) K1

21 On-Off Control LU Latch/Unlatch (SR (set/reset)) Start condition
Output U Stop condition Output

22 Det næste er generelt - men der bruges notation og billeder fra Allen-Bradley-PLC’er

23 Lidt om tag-begrebet

24 Data-typer

25 Timere(1)

26 Timere (2)

27 Timer-eksempel

28 Tællere – count-up/count-down

29 Tæller-eksempel

30 Eksempel Når der gives en impuls på kontakt 1 skal lysdiode 1 (eller lampe) tænde. Når der gives en impuls på kontakt 2 skal lysdiode 1 (eller lampe) slukke Fremstil et ladderdiagram

31

32 Ladderdiagramløsninger RSLogix 5000


Download ppt "Logiske styringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google