Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole"— Præsentationens transcript:

1 Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole
5. januar 2011 Velkommen til startseminar for eSkoler Midt Michael Lund-Larsen og Gitte Bækmark @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

2 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Dagens program Velkomst Orientering om eSkoler Midt Virkningsfuld undervisning, vejledning og praktik Pause Den e-didaktiske model og de tre e-læringsformer Frokost Erfaringsudveksling i videndelingsgrupper Opsamling @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

3 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
eVidenCenters rolle? Det Nationale Videncenter for e-læring, forankret Kompetencecenter for e-læring, Århus Købmandsskole Mission: Pædagogisk innovation med e-læring Projektkoordinator på projektet Følge delprojekterne Sikre at der sker transfer skolerne imellem Samle op på videndelingen og melde den tilbage til regionen Administrere projektbevillingen og afregne med projekterne @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

4 Forpligtelse overfor regionen
Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole 5. januar 2011 Forpligtelse overfor regionen Formål: Bidrage til opnåelse af Region Midtjyllands målsætninger angående fastholdelse og inklusion, kvalitet og bedre uddannelseskultur på ungdomsuddannelserne i regionen. Mål: Sikre en kvalificeret udnyttelse af de digitale muligheder på ungdomsuddannelserne gennem opkvalificering af undervisernes kompetencer til at gøre sig didaktiske overvejelser og vurdere forskellige teknologier, samt ved at understøtte undervisernes muligheder for at udforske og anvende teknologierne hensigtsmæssigt i undervisningen. Projekt eDidaktik behandler selve undervisningen og pædagogikken heri. Der er særlig fokus på hvordan underviseren styrer opfyldelse af læringsmålene. Projekt Den Digitale Skole har særlig fokus på nye praktiske anvendelsesmuligheder af de digitale læringsmidler. Og de i alt 19 skoler har fordelt sig på 23 projekter, hvor der ligger 12 i den digitale skole og 11 i eDidkatik @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

5 Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole
5. januar 2011 Resultatkrav Fra eDidaktik Resultatkrav 3.1 Lærerne kan udfylde lærerrollen, der ændres fra underviser til delvis virtuel vejleder. Mindst 4 skoler/delprojekter bidrager til dette resultat. 90% af lærerne angiver ved selvevaluering, at de vurderer, at de besidder kompetencerne i nødvendigt omfang ved projektets afslutning. Fra Den Digitale Skole Resultatkrav 5.3 Lærerne kan anvende digitale værktøjer til samarbejde og kommunikation i relevante forløb på baggrund af didaktiske overvejelser. 90% af lærerne angiver ved selvevaluering, at de vurderer, at de besidder kompetencerne i nødvendigt omfang ved projektets afslutning. Eksempler på resultatkrav fra kontrakterne Det vil sige, at vi ved en evaluering til slut i projektet 2016 via en spørgeskemaundersøgelse vil undersøge dette. Projektet er ambitiøst idet vi gerne skal nå 90 % tilslutning til at målene nås. Men det tror jeg nu heller ikke bliver et problem, da det netop er en flok meget engagerede lærere vi har med at gøre. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

6 Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole
5. januar 2011 Andre krav Resultatkrav 4.4 Videndeling er en væsentlig del af skolekulturen. Mindst 80% af de deltagende skoler angiver, at projektet har medført en væsentlig forøgelse i videndeling mellem lærerne. Der måles ved projektets start, midtvejs og afslutning på kendskabsniveauet blandt de omfattede lærere. 69% ved startmålingen Resultatkrav 4.5 Metoder til elevaktivering gennem samarbejds- og kommunikationsværktøjer er kendt af 80% af projektets omfattede lærere. 53% ved startmålingen Resultatkrav 4.6 Metoder til elevaktivering gennem værktøjer til digital produktion er kendt af 80% af projektets omfattede lærere. 48% ved startmålingen Og det er igangsat allerede nu ved det spørgeskema vi har udsendt her inden startseminaret, hvor det er disse første besvarelser vi vil holde slutresultatet op imod. Den første undersøgelse vare en pre-undersøgelse, der skulle vise, hvor lærerne står lige nu og her. Og igen må vi sige at det jo slet ikke står skidt til. Fx angiver hele 69% af lærerne at skolerne allerede på nuværende tidspunkt råder over udstyr til brug for videndeling med it. 53% procent kender it-værktøjer til understøttelse af samarbejde og kommunikation og 48% har kendskab til værktøjer til brug for digital produktion. Så ort sagt, så er I her allerede godt i gang og de næste tre år skulle gerne løfte skolerne det sidste stykke op til de 80%. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

7 Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole
5. januar 2011 Her ses en visuel oversigt over projektets løbetid. Delprojekter i midten, som fodres med vejledning fra konsulenterne Kompetenceudvikling sker gennem 4 seminarer og mindst 4 webinarer og ude på skolerne. Dette munder igen ud i en løbende videndeling. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

8 Kommunikation og videndeling
Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole 5. januar 2011 Kommunikation og videndeling Resultatkrav 6.3 Der opsættes en videndelingsplatform, hvor projekterne publicerer deres løbende resultater og erfaringer. Hjemmesiden til ekstern kommunikation: WIKI til videndeling: eskolermidt.wikispaces.dk Facebook til netværk: Vi har udarbejdet en kommunikationsplan som er godkendt af regionen og som indeholder disse tre elementer Noget om hvordan vi har aktiviteter, der kan igangsætte videndelingen skolerne imellem. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

9 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Videndelingsgrupper Flipped classroom – Gitte Bækmark Web 2.0 værktøjer og elevaktivering – Hedda Hornemann Produktion af læringsmateriale og elevaktivering – Michael Lund-Larsen Udvikling af e-didaktik til digital læring – Daniella Hansen @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

10 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Opsamling Kort opsummering fra erfagrupperne ved konsulenten Det fremtidige arbejde Kommende webinarer @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

11 Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole
5. januar 2011 Hvad nu? Projekterne går i gang Konsulenterne kontaktes, hvis der er behov for sparring Den formaliserede videndeling sker halvårligt i wikien Links til andre eksterne videndelingssites lægges også i wikien Facebook opdateres med interessante nyheder fra os og spørgsmål og gode tips kan her kastes ud i plenum Brug netværket – de andre projekter kan muligvis hjælpe jer videre med konkrete anvisninger eller råd eller tips. Derudover er der naturligvis også mulighed for at kontakte konsulenten hvis der er behov for sparring. Første opdatering på wikien er til den – vi skal melde tilbage til regionen den 1.12. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

12 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Webinarer Ud over 4 konferencer i alt, afholder vi alt mindst 4 webinarer De første webinarer vil være kompetenceudviklende, hvor vi trækker forskellige oplægsholdere ind. Første webinar omhandler Flipped classroom og bliver midt/slut oktober. Når projekterne er godt i gang, vil webinarerne i højere grad bære præg af videndeling, idet de enkelte projekter her vil præsentere foreløbige resultater og overvejelser fra delprojekterne. Afholdes via Adobe Connect, hvor man med en adresse logger ind – vil typisk ligge sidst på eftermiddagen, hvor flest lærere har mulighed for at deltage. Jeres ønsker til kommende webinarer? @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

13 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Spørgsmål Fik I svar på det hele? Og tak for i dag  @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©


Download ppt "Diigital læring - Den Digitale Erhvervsskole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google