Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En kvalitativ undersøgelse af ældre borgeres oplevelse af indflydelse på kommunale hverdagsrehabiliterende indsatser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En kvalitativ undersøgelse af ældre borgeres oplevelse af indflydelse på kommunale hverdagsrehabiliterende indsatser."— Præsentationens transcript:

1 En kvalitativ undersøgelse af ældre borgeres oplevelse af indflydelse på kommunale hverdagsrehabiliterende indsatser

2 Fremskrivning af en voksende ældrebefolkning har skærpet opmærksomheden mod at fremme udvikling og implementering af viden og kvalitet omkring rehabiliterende indsatser i ældreplejen. Hverdagsrehabiliterings er en indsats i hastig konceptuel udvikling i de fleste danske kommuner. Inddragelse af borgerne i den hverdagsrehabiliterende indsats med henblik på at finde bæredygtige mål og aktiviteter baseret på hele borgernes livssituation, er en aktuel kommunal udfordring. Vi mangler viden om brugerperspektivet i kommunale rehabiliterende indsatser. Problemformulering Hvordan ældre borgere i eget hjem oplever indflydelse på hverdagsrehabiliteringsindsatsen og hvilken betydning det har for deres livsfortælling og selvforståelse?

3 Teoretisk perspektiv  Kvalitativ metodologi med et fænomenologisk / hermeneutisk erkendelsesperspektiv  Teori om hverdagslivet Oplevelse af hverdagsrehabilitering som sensitiv over for det levede liv.  Narrativ teori Fortællingens strukturerede og meningsgivende natur. Metode/design  Semi- strukturerede interviews med 6 ældre mænd og kvinder  Identificere fælles tematikker på tværs af interviews´ne via fortolkende fænomenologisk analyse (IPA).

4 Første møde – skelsættende begivenhed, referencepunkt for resten af forløbet der antager symbolsk betydning.  At gøre sin indflydelse gældende  Forhandlingen med de sundhedsprofessionelle Den tidslige dimension  Den lærende elev  At ligne en der har brug for hjælp Valgene  Det naturlige valg  Det nødvendige valg

5 Spillerum for hvad de ældre oplever at have indflydelse på og hvordan denne indflydelse ønskes anvendt Det mulige Det forandrede Det normale/ at klare sig selv Det reducerede hverdagsliv

6  At en bred rehabiliteringstilgang afspejles i alle processer  Udvikle informationsmateriale i samarbejde med de ældre mhp at øge handlekompetence.  Standardiseret / individualiseret indsats


Download ppt "En kvalitativ undersøgelse af ældre borgeres oplevelse af indflydelse på kommunale hverdagsrehabiliterende indsatser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google