Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesvalg 2010 Det nye er: Enkeltmandsvalg (Ingen stillere) Brevafstemning (Ingen valgdag) Mulighed for forskudt valg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesvalg 2010 Det nye er: Enkeltmandsvalg (Ingen stillere) Brevafstemning (Ingen valgdag) Mulighed for forskudt valg."— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesvalg 2010 Det nye er: Enkeltmandsvalg (Ingen stillere) Brevafstemning (Ingen valgdag) Mulighed for forskudt valg

2 Valgmødets indhold 1. Orientering om de regler, der gælder for valget 2. Drøfte kandidatopstilling 3. Give mulighed for, at kandidaterne på mødet kan beskrive holdninger og synspunkter

3 Tidsplan for valget 2010 Fredag d. 12. februar Underretning i Ugeavis og på hjemmeside Mandag d. 08. marts Valglisten er fremlagt på skolens kontor (liste over valgbare og stemmeberettigede) Onsdag d. 17. marts Udsendelse af valgmateriale til valgmøde Torsdag d. 08. april kl. 19.00 Valgmøde på Skoletorvet Mandag d. 19. april kl. 10.00 Sidste frist for kandidatopstilling Tirsdag d. 20. april Det afklares, om der bliver fredsvalg eller et egentligt valg Torsdag d. 29. april Fremsendelse af valgmateriale og stemmesedler Onsdag d. 12. maj kl. 12.00 Sidste frist for aflevering af stemmesedler pr. post eller fremmøde på skolens kontor (Ikke skoleintra) Klagefrist lørdag d. 22. maj

4 Valgbestyrelsen Skoleleder Kaj Hørberg formand Formand for skolebestyrelsen Knud-Otto Westergaard Næstformand for skolebestyrelsen Annelise Johansen

5 Hvem er Skolebestyrelsen? 7 forældrevalgte repræsentanter (4 år) 2 medarbejderrepræsentanter (1 år) 2 elevrepræsentanter (1 år) Skolelederen og viceskolelederen deltager i skolebestyrelsens møder. Skolelederen / viceskolelederen er skolebestyrelsens sekretær.

6 Hvad er skolebestyrelsens opgave ? 1 Fører tilsyn med skolens virksomhed Fastsætter principper for Undervisningens ordning Samarbejde mellem skole og hjem Underretning om elevernes udbytte af undervisningen Fagfordeling og skema Skolens arrangementer (Lejrskole/skolerejser) Skolefritidsordningens ordning

7 Hvad er skolebestyrelsens opgave? 2 Ansættelser Godkender skolens budget Fastsætter ordensregler/værdiregelsæt Godkender undervisningsmaterialer Laver høringssvar til kommunen eller udtaler sig på egen foranledning Udarbejder læseplaner Arbejder med madordning Stiller forslag til det kommunale system Årsberetning og årsberetningsmøde

8 Valgperioden Valgperioden er 4 år Der er tale om borgerligt ombud Der skal gerne opstilles minimum 9 kandidater (7 + 2 suppleanter) Dette er valgbestyrelsens opfattelse!

9 Borgerligt ombud Pligt til at lade sig opstille, modtage valg og varetage hvervet i en 4 årig periode har: Personer, der har børn indskrevet og er valgbare Minus: 1. 60 årige 2. Personer, der har været valgt i to perioder 3. Ansatte ved skolen

10 Fredsvalg og valg Hvis de opstillede kandidater kan blive enige om, hvem der vælges og hvem der bliver suppleanter For suppleanternes vedkommende skal rækkefølgen afklares Hvis kravene til fredsvalg ikke kan opfyldes er der valg Valgene foregår mellem de opstillede kandidater ved at skolen udsender valgmateriale stemmeseddel og frankeret svarkuvert Stemmesedlen sendes til/afleveres på skolen

11 Valglisten 1 Valglisten består af de forældre, der er valgbare og/eller stemmeberettigede til valget (Skolens ansatte er kun stemmeberettigede) Den enkelte forælder har selv ansvaret for at sikre sig, at man er optaget på valglisten

12 Valglisten 2 Forældre, der på valgtidspunktet har børn indskrevet på skolen Forældre, hvis barn er indskrevet til børnehaveklasse, eller hvis barn overføres til I-klassen på vestre Skole fra en af kommunens andre skoler (specialklasse for elever med særlige læsevanskeligheder). De, der i henhold til § 7 tillægges valgret og valgbarhed (Plejetilladelse - Indgået ægteskab - Stedforældre etc.

13


Download ppt "Skolebestyrelsesvalg 2010 Det nye er: Enkeltmandsvalg (Ingen stillere) Brevafstemning (Ingen valgdag) Mulighed for forskudt valg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google