Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til nye afdelingsbestyrelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til nye afdelingsbestyrelser"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
VELKOMMEN!

2 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Velkommen til Intro kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Hvem er vi? Søren Hygum Teddy Thomsen  Hvem er I?  Vores opgave er: at fortælle jer, hvad det vil sige at man har ladet sig vælge til en afdelingsbestyrelse, at man er afdelingsbestyrelsesmedlem eller suppleant til afdelingsbestyrelsen.

3 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
AL2bolig Administrativ ledelse Claus Poulsen, forretningsfører Peter Brix Vestergaard, teknisk chef Torben Spure Nielsen, administrationschef - regnskabschef Klagesager m.m. Anna Møller Christensen, jurist Leder af ekspeditionen og udlejningen Bent Danielsen Sekretær for bestyrelsen og afdelingerne Lone Løkke Kristensen, fuldmægtig Inspektører: Henrik Hansen, afdelingerne i Tilst – Hjortshøj - Favrskov Tage Mortensen, afdelingerne i Åbyhøj - Tranbjerg Ole Juul Markussen, AL2net, energitilsyn Max Skjoldborg, syn af lejligheder

4 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
AL2bolig, Bestyrelsen Søren Hygum, formand Anette Østerhaab, næstformand Egon Axelsen Kurt Stabell Lars Røjel Teddy Thomsen Lone Kreigmark

5 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Tilst Boligadministration Søren Hygum, formand  Egon Axelsen, næstformand Anette Østerhaab  Kurt Stabell  Lars Røjel Teddy Thomsen Lone Kreigmark

6 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
AL2bolig Serviceafdelingen. Tømrer Malere El VVS

7 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Beboerdemokratiets spilleregler Vedtægter Målsætningsprogram Forretningsordener Samarbejdet

8 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Demokratiets struktur Afdelingsmødet Budget/beboermødet Vælger Afdelingsbestyrelsen Repræsentanter Repræsentantskabsmøde Hovedbestyrelse Vælger Ansætter Hovedbestyrelse Daglig administrativ ledelse

9 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Målsætningsprogram 1. Afdelingernes drift og vedligeholdelsesstandard. 2. Boligforeningens og afdelingernes økonomiske forhold, så beboerne kan imødese en rolig og afdæmpet huslejeudvikling, og et konkurrencedygtigt lejeniveau.  3. Råderet og beboerdemokratiske rettigheder.  4. Afdelingernes sociale miljø.  5. Åbenhed og gennemskuelighed i forvaltningen. 6. At boligforeningen i sin politiske virksomhed arbejder for at bevare og udbygge den almene boligtanke og afdelingernes status og omdømme i lokalområderne. 7. Værdigrundlaget.

10 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Afdelingsbestyrelsens 5 bud 1. Du er valgt til at træffe beslutninger – ikke til at administrere. 2. Du er tillidsrepræsentant for alle beboerne. 3. Du er beboernes kontaktled til administrationen og HB. Du skal fungere som igangsætter – og ikke udføre alle praktiske opgaver i afdelingen. ( Husk Målsætningsprogrammet ) 5. Du skal vide og vise, at de andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine, selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen.

11 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver Forelægger årsregnskabet og budgettet på afdelingsmødet til godkendelse. Udarbejder forslag til husordens og vedligeholdelsesreglementet. Afvikler afdelingsmødet. Orienteres om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer i afd. Sikre afdelingens sociale miljø.

12 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Fortsat… Drift af evt. selskabslokale, fælleshus. Kontaktpersonordningen - afdelingsbestyrelsesmødet – afvikling og indhold: Forslag til ”køreplan”. Forretningsorden. Samarbejde og arbejdsfordeling. Dagsorden, referat, post fra administrationen. Træffetid for beboerne.

13 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Afdelingsbestyrelsen – det daglige arbejde Ansvar og rettigheder. Afd. bestyrelsens samarbejde med ejendomsfunktionær, inspektør, administration og hovedbestyrelse, her er der hjælp at hente. Kontaktperson i hovedbestyrelsen, her er der også hjælp at hente. Beboerkontakt, arrangementer, det sociale liv i afdelingen. Ordensreglement – klager, behandling af sådanne. Tavshedspligt – ansvar. Råderetten.

14 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Valg af afdelingsbestyrelse Vælges ved simpelt flertal Valgbare er alle lejere i afdelingen Skal helst udgøre et ulige antal Valgperioden er 2 år For suppleanter er valgperioden 1 år Kan afsættes – også i utide af afdelingsmødet

15 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Bestyrelsens opgaver ved Budget/afdelingsmøder Indkalder til ordinært og ekstraordinært afdelingsmøde Laver dagsorden Indkalder med mindst 4 ugers varsel (Ordinært ) vedtægterne. Indkomne forslag Laver beretning, skriftlig og mundtlig Tager stilling til driftsbudgettet og langtidsbudgettet Indkaldelse, der skal angive mødested og tid skal udsendes/omdeles. Endelig dagsorden, indkomne forslag og budget skal udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse.

16 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Praktiske forberedelser før Budget/afdelingsmødet Mødelokale Forplejning Hvem indleder Dirigent / referent / stemmeudvalg (stemmesedler) Tidsplan for mødet Pauser / rygning

17 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Eksempel på dagsorden til Budget/afdelingsmøde Dagsorden 1. Valg af dirigent og evt. referent 2. Afdelingsbestyrelsens beretning, mundtlig og skriftlig 3. Indkomne forslag 4. Evt. regnskab til orientering 5. Afdelingsbestyrelsens forslag til budget og vedligeholdelsesplaner 6. Forskellige valg Formand Afdelingsbestyrelsesmedlemmer Suppleanter Repræsentantskabsmedlemmer 7. Eventuelt.

18 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Valgprocedure Beslutninger træffes ved simpelt flertal 2 stemmer pr. husstand uanset husstandsstørrelse Personvalg er skriftlige Fuldmagt – stemmeretten udøves personligt og ved fremmøde. Dog kan man opstille pr. fuldmagt ved personvalg. Hvad indebærer det.

19 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
- Fortsat  - Samtidig at man er valgt til repræsentantskabet. - Hvordan vælger man i de enkelte afdelinger, er det afdelingsbestyrelsen eller vælges der særskilt. 

20 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Den Politiske ledelse i en boligforening er Repræsentantskabet Afdelingsmødet vælger repræsentanterne, repræsentanterne vælger hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet vælger hovedbestyrelsen til at varetage den politiske ledelse i det daglige. Hovedbestyrelsen består 7 personer. Hovedbestyrelsen ansætter forretningsføreren, og i samråd med forretningsføreren ansætter HB den øvrige daglige ledelse. Hovedbestyrelsen har det øverste politiske ansvar for boligforeningen, og kan delegere det administrative ansvar over til forretningsføreren.

21 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
Den Politiske ledelse - fortsat Men bestyrelsen kan ikke frasige sig sit ansvar selv om noget går galt i administrationen. Naturligvis kan man ikke vide alt, ansættelsesforholdet bygger på tillid. Det er ingen undskyldning at man ikke ved hvad der foregår. Det er altid bestyrelsen der i tvivlsspørgsmål har det sidste ord, og dermed det endelige ansvar.

22 Introduktion til nye afdelingsbestyrelser
aarhusbolig Arbejdernes Andels Boligforening Brabrand Boligforening Boligselskabet Præstehaven Boligforeningen Ringgaarden AL2bolig Boligforeningen af 10. Marts 1943


Download ppt "Introduktion til nye afdelingsbestyrelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google