Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Made by RoboGenius. Mette Mie ChristiansenClaus Davidsen Morten S. Jensen Susanne Andersen Jesper N. Jensen Robin K. Asmussen Nana S. Jensen Søren Melchior.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Made by RoboGenius. Mette Mie ChristiansenClaus Davidsen Morten S. Jensen Susanne Andersen Jesper N. Jensen Robin K. Asmussen Nana S. Jensen Søren Melchior."— Præsentationens transcript:

1 Made by RoboGenius

2 Mette Mie ChristiansenClaus Davidsen Morten S. Jensen Susanne Andersen Jesper N. Jensen Robin K. Asmussen Nana S. Jensen Søren Melchior Made by RoboGenius

3 Koraller Golfstrømme n Bølgekraft Dykkervilkår Emnevalg: Made by RoboGenius

4 Hvad vil vi vide om koraller? Levevis? Fødekæde? Trusler mod koraller? Hvad kan vi gøre for at beholde koraller? Mennesket betydning for koraller? Formering? Hoved-emne: Made by RoboGenius

5 En koral er et dyr. Et dyr der er nært beslægtet med søanemonerne. Koraller findes både som bløde hornkoraller og som hårde stenkoraller, der har et indre skelet af kalk. Det er de hårde stenkoraller, som danner de meget store og flotte rev. En koral lever i et meget tæt samarbejde med de tropiske mikroskopiske alger. Algerne lever i et stort antal, inde i korallernes bløddele, som er med til at give korallernes farve, og deres liv. Algerne lever, som alle de andre grønne planter, ved hjælp af sollyset, som de bruger til sin formering, ved at omdanne kuldioxid til levende væv. Hvad er en koral: Algerne dækker langt den største del af korallernes energibehov, og er med til at giver korallerne fred og husly til algerne. Algerne er egentlig forpligtet, fordi hvis korallen dør, så dør algen også, og hvis algen dør, så mister vi korallerne før eller senere. På grund af algernes lyskrav, kan korallerne kun vokse nær havoverfladen. Da der er mest lys. De fleste koral rev ligger i ret lavt vand, og størstedelen findes fra 20- 30meters dybde, men de kan også godt findes, helt ned til 70 metersdybde. Det er forskelligt fra levested til levested. Made by RoboGenius

6 Trusler mod korallerne ?: I hele verden er koralrevene stærkt truede. Også de koraller i Danmark. Udviklingen af verdens koralrev har taget mange millioner af år, at opbygge. Men det har dog kun taget få årtier at ødelægge mere end 25% af verdens koralrev. - En af de værste trusler mod tropiske koralrev kommer fra det store antal mennesker, som flytter ud til de tropiske kyster, hvor de udgør en alvorlig trussel for korallerne, da forurening fra husholdnings- og industrispildevand samt minedrift og landbrugsproduktion truer den økologiske balance på koralrevene. - Det høje CO2-indhold i atmosfæren udsætter faktisk korallerne for højere temperaturer og mere ultraviolet lys. Det betyder, at korallerne afbleges og i værste fald helt dør. I år 1998 førte det til, at 16 pct. af verdens koralrev gik til. - Nogle fiskere er også med til at ødelægge koralrevenes økologiske balance. For nogle af de hårde fiskemetoder som dynamit- og giftfiskeri (cyanid) er udbredt, og er med til at ødelægge balancen. - De voldsomme fiskerimetoder nedbryder korallerne som levende økosystem og efterlader en ufrugtbar undervandsørken, som gør at de har svært ved at formerer sig. Eller når fx mennesker bygger noget ude ved kysten, og smider alt jord og ler ud i kystvandene, kvæler de korallerne. - De mange hensynsløse turister er også med til at ødelægge koralrevene, når de f.eks. træder på korallerne under snorkning eller tager dem med hjem som souvenirs. Korallerne er til at beskytte, og ikke til at pynte i hjemmet. Made by RoboGenius

7 Her i Danmark findes der også en del koraller. Men de er ikke ligeså synlige som dem ude ved den tropiske kyst. De danske koraller er som et stykke hvidt kalk, med nogle små lufthuller. Også i de danske og nordiske farvande er koralrevene under pres. Det siges, at 30- 50 pct. af koldvandskorallerne i de farvande er ødelagt eller skadet af bundtrawling. Truslerne i Danmark ?:

8 Made by RoboGenius

9 Korallerne og deres betydning ?: På verdensplan er ca. 350 mio. mennesker afhængige af koralrevene som spisekammer. Befolkningerne langs de tropiske kyster er stærkt afhængige af de turismeindtægter, som sunde koralrev kan frembringe. Koralrev beskytter kysterne, da revene udgør en naturlig fysisk barriere. Selvom koralrev blot udgør 0,2 pct. af klodens havbund, er koralrev hjemsted for en fjerdedel af alle havets dyrearter. Tusindvis af dyrearter er direkte afhængige af korallerne som skjulested og som fødegrundlag. Made by RoboGenius

10 Hvad kan vi gøre for at beskytte/beholde korallerne ?:

11 Hvor findes korallerne henne ?:

12 Hvad gør korallerne ?:

13 Made by RoboGenius

14 Det er kun stenkorallerne, som kan lave koralrev. Og de findes kun i troperne. Selv om der findes koraller i de fleste af verdens have, har koralrevene en langt mere begrænset udbredelse Da det kun er stenkoraller, som kan danne koralrev, må der være særlige omstændigheder, som begrænser netop stenkorallernes udbredelse.


Download ppt "Made by RoboGenius. Mette Mie ChristiansenClaus Davidsen Morten S. Jensen Susanne Andersen Jesper N. Jensen Robin K. Asmussen Nana S. Jensen Søren Melchior."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google