Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde 17. juni Forældre Skolereformen på Rønneskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde 17. juni Forældre Skolereformen på Rønneskolen."— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde 17. juni Forældre Skolereformen på Rønneskolen

2 Program 1. Velkomst 2. Skolereformen generelt 3. Skolereformen på Rønneskolen Mødetider Fag/ understøttende/ lektiecafé/Projekter Basisteam og årgange/ klasser/ hold Kontaktperson/klasselærer Skolehjem-samarbejdet Hytteture og lejrskole 4. Spørgsmål og svar

3 Skolereformen generelt Tre nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4 Tre indsatsområder En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærer, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

5 En varieret skoledag Fagopdelt undervisning Understøttende undervisning- herunder faglig fordybelse/lektiehjælp Pauser (indgår som en del af den samlede undervisningstid)

6 Ændringer i fagene En ekstra time i dansk og matematik fra 4.- 9.klasse En ekstra musiktime i 1. klasse Engelsk fra 1. klasse 2. fremmedsprog fra 5. klasse. (tysk) Håndværk og design i 4. klasse Madkundskab

7 Valgfag i 7. – 9. klasse obligatorisk skal indgå i projektopgaven på 9. årgang Idræt bliver prøvefag med karakter

8 Skolereformen i Rønneskolen Mødetider Som udgangspunkt bliver elevernes mødetid således: 0.-3 kl: 8.05-14.05 4.-6.kl: 8.05- 15.05, dog mandage og fredage til 14.05 7.-9.kl: 8.05-15.05, dog fredage til 14.05 Elevernes mødetid på skolen kan dog variere, da undervisningens planlægges mere fleksibelt fremover. Første og sidste skoledag er korte dage. Tiden placeres på anden måde i løbet af året.

9 Fag/ understøttende/Lektiehjælp Indskoling Indskoling, timer pr. uge

10 Mellemgruppen

11 Overbygning

12 Understøttende undervisning Bevægelse og motion- i gennemsnit 45 min om dagen Samtaler med den enkelte elev om faglig og social udvikling Morgensang Trivselstiltag Tiltag der styrker de sociale kompetencer Faglig fordybelse og lektiehjælp Færdselslære Sundhedslære og seksualundervisning Uddannelse og job- undervisning, samtaler med UU vejleder mv Eksterne undervisere ( den åbne skole)

13 På Rønneskolen i øvrigt Skolesport Kor for 4-6. klasserne på Rønneskolens 3 afdelinger Kor for 7-9. klasserne på Rønneskolens 3 afdelinger Talentundervisning: Talent engelsk, science mv for 9.klassene

14 Samarbejde med Børns Vilkår om trivselsprojekt for Søndermark. Samarbejde på trapperne med Beck Pack Samarbejde med skoletjenesten (Museerne mv. på Bornholm)

15 Samarbejde med eksterne på Østre, Åvang og Søndermark Sammenspils for 3.årgang Samarbejde musiklærer+ musikskolelærer 10 timer i en uge, koncert Dramaprojekt for 5.årgang med professionel skuespiller/ instruktør

16 Hvordan organiseres eleverne Årgange Klasser Hold på tværs af årgange og hold Kan variere

17 Basisteams Lærere og pædagoger der er knyttet til 2-3 årgange Teamets opgave er: Børnenes undervisning, læring og trivsel. Planlægge faglige undervisning og understøttende undervisning for klasserne. Årgange/ klasser/ hold

18 Basisteams fortsat.. Forløb – varieret skoledag med sammenhæng. Ikke gamle grundskema. At varetage samarbejde med forældre, ledelse og andre samarbejdspartnere. Forældrene orienteres om ugens/ periodens program på intra af basisteamet Basisteamene meldes ud på de enkelte afdelinger, når de er på plads.

19 Kontaktperson/ klasselærer Kontaktperson erstatter klasselærerbegreb Opgaven varetages af lærere eller pædagoger. Hver elev og forældre tildeles en kontaktperson. Det er basisteamet, bestående af lærere og pædagoger for en gruppe børn, der aftaler, hvem der er kontaktperson for hvilke børn.

20 Hytteture og lejrskole Hyttetur: 1 overnatning i indskolingen Hyttetur: 1 overnatning på mellemtrinnet Hyttetur: 2 overnatninger i henholdsvis 7. og 8. årgang Lejrskole: 4 overnatninger i 9. årgang

21 Skole- hjemsamarbejdet Min. to skolehjemsamtaler årligt To årlige forældremøder á 1½ time pr. klasse Et socialt arrangement á 3 timer.

22 Spørgsmål og svar


Download ppt "Informationsmøde 17. juni Forældre Skolereformen på Rønneskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google