Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 www.silkeborgkommune.dk Borgerpanelet i Silkeborg Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 www.silkeborgkommune.dk Borgerpanelet i Silkeborg Kommune."— Præsentationens transcript:

1 1 www.silkeborgkommune.dk Borgerpanelet i Silkeborg Kommune

2 2 www.silkeborgkommune.dk Borgerpanelet i Silkeborg Kommune Borgerpanelet består af 1.062 borgere i Silkeborg Kommune. Borgerpanelet består af et repræsentativt udsnit af befolkningen i Silkeborg Kommune – fordelt på alder og køn. Borgerpanelet er spørgeskemabaseret, og undersøgelser gennemføres elektronisk.

3 3 www.silkeborgkommune.dk Første undersøgelse i borgerpanelet Formålet med undersøgelsen er at give byrådet et kendskab til borgerne i Silkeborg Kommune. –Hvorfor er borgerne bosat i Silkeborg Kommune? –Hvordan opfatter borgerne Silkeborg Kommune? –Hvilke ønsker har borgerne til byrådet? Svarprocenten var flot – 84 % af deltagerne i borgerpanelet har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. februar til 22. februar 2010.

4 4 www.silkeborgkommune.dk Hvorfor bor borgerne i Silkeborg Kommune? 1.Her bor min familie (50%) 2.På grund af naturen (46%) 3.Her ligger min arbejdsplads (34%) 4.Jeg er født her (30%) 5.Her bor mine venner (23%) 6.Kommunens beliggenhed (17%)

5 5 www.silkeborgkommune.dk Hvor tilfreds er borgerne med at bo i Silkeborg Kommune? 81 % er tilfredse eller meget tilfredse 15 % er hverken tilfredse eller utilfredse 4 % er utilfredse eller meget utilfredse ”Silkeborg er et dejligt sted at bo.”

6 6 www.silkeborgkommune.dk Hvad betyder noget for tilfredsheden? Alder – der er en stigende tilfredshed med at bo i Silkeborg Kommune med alderen. Uddannelsesniveau – jo højere uddannelsesniveau, jo mindre tilfredshed med at bo i Silkeborg Kommune. Land/by – borgere bosat i Silkeborg by er mest tilfredse med at bo i Silkeborg Kommune.

7 7 www.silkeborgkommune.dk Hvad synes borgerne er særligt godt ved Silkeborg Kommune? 1.Natur og grønne områder (91%) 2.Beliggenheden (49%) 3.Kulturtilbud og kulturaktiviteter (22%) 4.Bylivet (21%) 5.Indkøbsmulighederne (15%) 6.Landområderne (13%)

8 8 www.silkeborgkommune.dk Hvad synes borgerne er særligt godt ved Silkeborg Kommune?

9 9 www.silkeborgkommune.dk Hvad synes borgerne mindst om ved Silkeborg Kommune? 1.Infrastrukturen (35%) 2.Den kollektive trafik (29%) 3.Vilkårene for erhvervslivet (22%) 4.Forholdene for børn og unge (22%) 5.Forholdene for ældre (17%) 6.Jobmulighederne (17%)

10 10 www.silkeborgkommune.dk Hvad er vigtigst for borgerne ved bosættelse i en ny kommune? 1.Natur og grønne områder (65%) 2.Jobmuligheder (33%) 3.Forholdene for børn og unge (29%) 4.Beliggenheden (26%) 5.Kulturtilbud og kulturaktiviteter (23%) 6.Forholdene for ældre (21%) 7.Den kollektive trafik (17%)

11 11 www.silkeborgkommune.dk Hvad er vigtigst for borgerne ved bosættelse i en ny kommune?

12 12 www.silkeborgkommune.dk Hvilke områder skal byrådet prioritere i fremtiden? Forholdene for børn og unge (44%) Forholdene for ældre (36%) Infrastrukturen (34%) Erhvervslivet (33%) Naturen og grønne områder (25%)

13 13 www.silkeborgkommune.dk Der er markante forskelle mellem kvinders og mænds ønsker til byrådets prioriteringer Følgende områder prioriteres højere af kvinderne end mændene: –Forhold for børn og unge –Forhold for de ældre –Forhold for borgere med særlige behov –Landområderne

14 14 www.silkeborgkommune.dk Der er markante forskelle mellem kvinders og mænds ønsker til byrådets prioriteringer Følgende områder prioriteres højere af mændene end kvinderne: –Infrastrukturen –Erhvervslivet –Natur og grønne områder –Markedsføring af Silkeborg Kommune

15 15 www.silkeborgkommune.dk Borgernes overvejelser omkring at flytte fra Silkeborg Kommune 21 % har overvejet at flytte fra kommunen på grund af: Arbejde (53%) Uddannelse (35%) Familie, venner eller partner (30%) ”Få flere arbejdspladser til byen, så vi ikke bliver tvunget til at flytte.”

16 16 www.silkeborgkommune.dk Borgernes overvejelser omkring at flytte fra Silkeborg Kommune 74 % har ingen overvejelser omkring at flytte fra kommunen. Hvis de skulle flytte, vil de flytte på grund af: Arbejde (48%) Familie, venner eller partner (46%) Bolig (23%)

17 17 www.silkeborgkommune.dk Hvilke positive værdier forbinder borgerne med Silkeborg Kommune? Smuk (75%) Grøn kommune (46%) Ren (31%) Tryg (29%) ”Silkeborg er en smuk by med en dejlig natur.”

18 18 www.silkeborgkommune.dk Hvilke positive værdier forbinder borgerne med Silkeborg Kommune?

19 19 www.silkeborgkommune.dk Hvilke negative værdier forbinder borgerne med Silkeborg Kommune? Kortsynet (38%) Træghed (34%) Manglende dialog (27%) Ideforladt (26%) Manglende sammenhæng (23%) ”Jeg har den opfattelse, at byen stille og roligt går i stå. Der sker intet nyt, byen er ikke visionær!”

20 20 www.silkeborgkommune.dk Hvilke værdier synes borgerne skal være kendetegnende for Silkeborg Kommune i fremtiden? Visionær (41%) Grøn kommune (41%) Kvalitet (29%) Smuk (27%) Tryg (26%) Iderig (24%) Dynamik (24%)

21 21 www.silkeborgkommune.dk Har borgerne kendskab til Silkeborg Kommunes 4 værdier? 9 % har kendskab til værdierne 77 % har ikke kendskab til værdierne 14 % svarer ved ikke

22 22 www.silkeborgkommune.dk Hvilke 4 værdier tror borgerne er Silkeborg Kommunes værdier? 1.Grøn kommune (66%) 2.Visionær (41%) 3.Dialog (36%) 4.Kvalitet (31%) 5.Dynamik (30%) -------------- 9.Sammenhæng (17%)

23 23 www.silkeborgkommune.dk I hvor høj grad synes borgerne, at Silkeborg Kommune lever op til kommunens værdier?

24 24 www.silkeborgkommune.dk Forbedringspotentiale Ifølge Borgerpanelet har Silkeborg Kommune et stort forbedringspotentiale, når det handler om at efterleve de fire værdier ”(…) Leve op til sine værdier, at arbejde med dem, frem for bare at nævne dem. Der er langt igen”  Byrådet og de politiske udvalg kan derfor opfordres til at arbejde med implementering af værdierne i kommunens drift

25 25 www.silkeborgkommune.dk Forbedringer og indsatsområder Borgerpanelet peger på forbedringspotentialer indenfor:  Trafik  Job og erhvervsliv  Kommunal service Når indsatsområderne skal prioriteres, peger Borgerpanelet på:  Kommunal service  Trafik  Erhvervslivet

26 26 www.silkeborgkommune.dk Perspektiver i undersøgelsen Borgerpanelet peger på naturen som det bedste ved Silkeborg Kommune og som det vigtigste i forbindelse med bosættelse. En kommende undersøgelse i Borgerpanelet kunne udforske dette ved at se nærmere på borgernes brug af naturen samt ønsker og forslag til udvikling af naturen i Silkeborg Kommune.


Download ppt "1 www.silkeborgkommune.dk Borgerpanelet i Silkeborg Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google