Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sociale kompetencer Og Undervisning i fag 23.11.2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sociale kompetencer Og Undervisning i fag 23.11.2011."— Præsentationens transcript:

1 Sociale kompetencer Og Undervisning i fag

2 Didaktiske felter Engagement og faglighed Undervisningsmål
Relationer og respekt Undervisning - aktiviteter - arbejdsformer

3 Almen didaktisk og fagdidaktisk tilgang
Pædagogiske mål Dobbelthed Faglige mål

4

5 Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse
Matematik stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre … med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Engelsk stk. 3. mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Dansk stk.1. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne

6 Pædagogiske mål for sociale kompetencer
Kundskab Færdigheder Holdninger Samarbejde Selvkontrol Selvhævdelse Empati Ansvarlighed

7 Social kompetence som Kvalificeret selvbestemmelse
Kvalificering Selvbestemmelse Udadrettet Noget bestemt at lære Viden og kunnen Samarbejde Kommunikations kompetence Tilpasse sig komplekse krav Relationsorientering Kunne vælge relevant kommunikation i situationen Ansvarlighed Indadrettet Selvvurderingskompet. Faglig selvforståelse At tænke sig om Selvkontrol Analyse og konsekvens forståelse Værens- og oplevelseskomp. At være til stede som sig selv Relationsforankring Oplevelsesbredde Affektforståelse og regulering Selvhævdelse I Tønnesvangs model ser det sådan ud – kommunikationskompetence omhandler at lære et sprog, bruge sin stemme og sin krop, dvs. verbal nonverbal og ekstraverbal. Indadrettet selvbestemmelse – værens og oplevelseskompetencen – for at kunne skabe tillid og - åbenhed og varme. Arbejdet med model 2000 og kendskab til selvpsykologiens teori om selvobjektfunktionen – giver anledning til at jeg sammen med et par kolleger begynder et udviklingsarbejde med lærerstuderende i praktik.

8 Den didaktiske relationsmodel
Læringsforudsætninger Vurdering Rammefaktorer Læreprocessen Mål Indhold

9 Kommentarer til relationsmodellen
Læreprocessen: Undervisnings former (lærerens handlinger) og arbejdsformer (elevernes handlinger) Den psykologiske proces Læreren kan planlægge gøremål – og undervisningen leder frem til bestemte gøremål – men læreprocessen sker i eleven.

10 Planlægningsniveauer
Overordnet via relationsmodellen Støtte i formål for uddannelsen, for faget og indholdsdimensioner i sociale kompetencer. Specifikt for den enkelte lektion Aktiviteter, undervisningsform, arbejdsform, ramme om undervisningen, produkt, indhold, materialer, mål,


Download ppt "Sociale kompetencer Og Undervisning i fag 23.11.2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google