Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturstudier S1+LT1 19.04.2013 Introduktion. Præsentation og forventningsafstemning Hvem er vi? Hvad skal vi?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturstudier S1+LT1 19.04.2013 Introduktion. Præsentation og forventningsafstemning Hvem er vi? Hvad skal vi?"— Præsentationens transcript:

1 Kulturstudier S1+LT1 19.04.2013 Introduktion

2 Præsentation og forventningsafstemning Hvem er vi? Hvad skal vi?

3 Formål Formålet med faget er at give den studerende indsigt til de kulturelle og branchemæssige vilkår, der danner rammen om den studerendes professionelle virke som lydtekniker/sangskriver Der fokuseres på at udvikle den studerendes refleksive kompetencer og give den studerende forudsætninger for at analysere sin egen praksis i forhold til det omgivende musikliv Den studerendes faglige udvikling inden for faget ses i sammenhæng med forløbene inden for fagene Lydstudieproduktion og Liveproduktion/faget Sangskrivning

4 Mål for læringsudbytte Ved fagets afslutning skal den studerende: – have kendskab til kunst- og kulturrelaterede forhold i musiklivet – have indsigt i musikbranchen og de vilkår, der gælder for et professionelt virke – være i stand til at reflektere, såvel skriftligt som mundtligt, over egen praksis – besidde faglige færdigheder, der udvikler og understøtter den studerendes professionelle praksis – kunne vurdere formidlingsmæssige udfordringer inden for faget samt begrunde og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller – kunne anvende og relatere viden om musiklivets kulturelle og kommercielle vilkår i forhold til egen, professionel praksis – kunne identificere egne læringsbehov og selvstændigt kunne tilegne sig ny viden og færdigheder

5 Indhold Faget er opdelt i to parallelle forløb inden for henholdsvis kultur- og branchestudier Kulturstudier udvikler den studerendes forudsætninger for at forstå og tolke den kunstneriske og kulturelle kontekst, som musik skabes i I et samtidskunstnerisk perspektiv arbejdes der med kreativitet, kunst og kultur, belyst gennem bl.a. æstetiske, historiske, politiske og sociologiske indfaldsvinkler med relevans for uddannelsens overordnede formål I løbet af 5. semester udarbejder den studerende en selvvalgt, skriftlig opgave med udgangspunkt i kulturelle eller kommercielle fænomener i musiklivet. Opgaven kan enten tage afsæt i den studerendes egen professionelle praksis eller i en case af mere generel karakter.

6 Afsluttende prøve Prøvens indhold – Prøveformen og bedømmelsesgrundlaget er en selvvalgt, skriftlig opgave – Opgaven skal have et omfang af 10 sider – Frist for aflevering af opgaven fremgår af fagets rammeplan Bedømmelse – Præstationen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen – Bedømmelsen sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder fagets mål for læringsudbytte Prøvepanel består af Intern censor og intern eksaminator Prøven afvikles i slutningen af 5. semester.

7 ”Musikkultur”? -Forskellige kulturbegreber. -Cultural studies. Hvad kan (ikke) sættes under denne overskrift? 2,5 ECTS

8 Kursusplan 19.04.13:Indledende bemærkninger, introduktion til kurset. 03.05.13: Grundlæggende om musik og samfund 10.05.13 (NB. rykkes måske til den 24. om eftermiddagen): Musik som kultur og socialt produkt 17.05.13: Autenticitet 24.05.13 (NB. evt. 9-15): Musik og teknologi

9 Studenteroplæg Lektie til idag: Medbring et stykke musik, som du synes, er interessant i en kulturel sammenhæng. Du skal kunne præsentere en relevant problemstilling ved nummeret på tre minutter.

10 Opgavens pentagon Den gode opgave, (Samfundslitt., 2008), s. 29

11 Projektopgaver Den gode opgave, (Samfundslitt., 2008), s. 31

12 Musik og politik Tre aktuelle eksempler. Tre grundlæggende sammenhænge mellem populærmusik og politik: 1.Pop/rock som opposition til det etablerede. 2.Musik i politikkens tjeneste. 3.Censur.

13 http://www.youtube.com/watch?v=rYjZSY4grq M http://www.youtube.com/watch?v=eZI4RZBskdY Lockout af lærerne

14 Obama, Beyoncé og den store playbackskandale. http://www.youtube.com/watch?v=Z- DSFrGnQrk http://www.youtube.com/watch?v=8p 2MTKCLNsY

15 Ding! Dong! The Witch Is Dead http://www.youtube.com/watch?v=PHQLQ1Rc_Js http://www.youtube.com/watch?v=FQ6SjnPIomI

16 Gruppearbejde Med udgangspunkt i disse tre cases: 1.Hvilke emner kunne være interessante at dykke ned i? Diskuter denne case. Lav en brainstorm. 2.Vælg tre af emnerne fra jeres brainstorm og kør dem gennem opgavens pentagon. 3.Lav en endeligproblemformulering for de tre emner. Fordel opgaverne i hver gruppe: -En styrer ordet. -En tager notater. -En konkluderer og samler op på hvert punkt; og sørger for, at I overholder tiden (hvert punkt må højest tage ti minutter).

17 Næste gang (NB. næste uge St. Bededag) 03.05.13: Grundlæggende musiksociologi

18 Er Danmark for lille til smal Radio? D. 22. april kl. 17. DAB In, DR byen.


Download ppt "Kulturstudier S1+LT1 19.04.2013 Introduktion. Præsentation og forventningsafstemning Hvem er vi? Hvad skal vi?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google