Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer i forbindelse med masseanmeldelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer i forbindelse med masseanmeldelser"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer i forbindelse med masseanmeldelser
Heidi Vinther Karin Skovhus Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Indhold Baggrund for masseanmeldelser Politisk beslutning
Dialog med landbruget og lokal DN Aktuelle tiltag vedr. sagsbehandlingen Status og konklusion Erfaringer til NST masseanmeldelser

3 Baggrund Masseanmeldelser fra DN
DN gennemgik 1/3 af kommunen i 2009/2010 => 90 sager Kommunen fandt og behandlede yderligere 52 sager i samme periode 85-90 % af sagerne var fra amtets tid Kommunen er hverken værre eller bedre end amtet

4 Ressourceforbrug Overslag på ressourcer til sagsbehandling:
Forventede 250 sager ved gennemgang af hele kommunen 250 sager = 3 - 4,5 årsværk Mål: at reducere tidsforbruget pr sag – fastholde faglighed og retssikkerhed

5 Politisk erkendelse og beslutning
Bruge naturforvaltningsmidler til midlertidig ansættelse af én ny medarbejder Forudsætter: hovedparten af sagerne ender med umiddelbar retablering – kun få ”tunge” sager Hvordan? Gentænke miljøet omkring sagerne Indlede samarbejde med landbruget sager er også et problem for landbruget

6 Dialog med landbruget politisk niveau
Fælles forståelse for at alle parter har interesse i at: Sagerne blive afgjort med mindst mulig belastning af kommunale ressourcer Sagerne ikke bruges til at drive politik Fælles indsats for at forebygge nye overtrædelser

7 Dialog med landbruget politisk niveau
Fælles forudsætninger og antagelser: Vigtigt for landbruget Lodsejer antages af have handlet i god tro Kommunen gennemgår arealet i marken sammen med lodsejer Kommunen inddrager lodsejers oplysninger om driftshistorie før sagen afgøres (overholder partshøring) Klar rolle – håndhæver og ikke samtidig naturforvalter Vigtigt for kommunerne Overtræder må ikke stilles bedre end ansøger Klare sager – føre til umiddelbar retablering

8 Dialog med landbruget politisk niveau
Enighed om konkrete tiltag Landbruget: Centrovice informerer i nyhedsbrev om ”masse-håndhævelse” – positiv opfordring til landmænd om fysisk lovliggørelse og tjek. Kommunen kan opfordre lodsejer til at inddrage landbrugskonsulent – vil indgå konstruktivt Landbrugskonsulenter bruge vejledende registrering af § 3 i rådgivningen

9 Dialog med landbruget politisk niveau
Enighed om konkrete tiltag Kommunen: Seminar/kursus om § 3 for landbrugskonsulenter – de tre store foreninger på Fyn (Centrovice, Patriotisk, Familielandbruget) Kommunen udsende § 3 folder til jordbrugere (statens folder i 2011)

10 Samarbejde med lokal DN
Aftale om indhold og form af anmeldelser (kort, matrikel nr. mv) Alle fejlregistreringer (afmeldelser af §3) sendes i kopi til DN Aftale om at DN altid kan ringe og høre nærmere om baggrunden for de enkelte afgørelser

11 Vores håndhævelse Miljøet om sagerne
Fokus på kommunikation - skriftlig Opstartsbrev ”Uoverensstemmelse” frem for ”ulovlighed” Luftfoto med ”uoverensstemmelsen” Vedlagt A4 folder om § 3 Informer om at vi ringer efter et par dage og aftaler fælles besigtigelse Vi har gennemgået sproget i alle vores brevskabeloner mht. tonen og forståelighed

12 Vores håndhævelse Miljøet om sagerne
Fokus på kommunikation - mundtlig Besigtigelse Alle væsentlige budskaber gives også mundtligt ved besigtigelsen Mundtlig partshøring – driftshistorie, kommunens materiale, fysisk eller retslig lovliggørelse Aftaler frist for retablering Kampagnetilgang – tage et sogn ad gangen

13 Status på sager og forløb
Hvordan endte sagerne? (130 sager): Fejlregistrering 45 % (primært enge) Ulovlighed 25 % (fysisk retablering) Teknisk/digitalisering 20 % (grusgrav mv.) Tidligere dispensation 10 % (vandhuller mv) Reduceret ressourceforbruget Ros af DN-lokalt Positiv tilbagemelding fra lodsejerne Fjendebilledet forsvandt i dialogen og en åben kommunikation

14 Status på ulovligheder
ca. 29 egentlige overtrædelser, der resulterede i påbud om lovliggørelse 27 retablerede umiddelbart 1 ansøgning om lovliggørende dispensation – afslag – umiddelbar retablering efterfølgende 1 klage til Natur og Miljøklagenævnet – afvist – umiddelbar retablering efterfølgende

15 Samlet betydning for naturen
130 stk. § 3 sager – § 3 lokaliteter i FMK 29 egentlige overtrædelser af § 3 Fejlregistrering – 0,05% af beskyttet areal

16 Konklusion Reduceret ressourceforbruget pr. sag - næsten alle retablerer umiddelbart Godt med åbningsbrev og fælles besigtigelse. Forbedrer den efterfølgende dialog Godt med kampagnetilgang - giver fremdrift i sagerne og lokal opmærksomhed på § 3 Samarbejdet med landbrugsforeningerne fungerede godt Arbejdet er omfattet og kræver at man bruger næsten alt sin tid på det i en periode

17 Erfaringer til §3 sager fra NST
Metode med åbningsbrev, fælles besigtigelse og kampagnetilgang fungerer godt Fokus på at reducere antallet af sager, der skal behandles Driftshistorie - gennemgang af luftfoto Gamle tilladelser – gennemgang af e-arkiv og eget journaliseringssystem Hydrologi (primært enge) Mange fejlregistreringer erkendes i marken Se områder fra vejen inden kontakt med lodsejer Evt. udsende §3 folder til alle i kommunen – adresseløs omdeling

18 Eksempel på egen tidsplan
6-8 sager ad gangen Torsdag/fredag: Sende opstartsbrev Mandag/tirsdag: Ringe og aftale fælles besigtigelse Tirsdag/onsdag: skrive afgørelser for forrige uges sager Torsdag/fredag: besigtigelse

19 Spørgsmål?


Download ppt "Erfaringer i forbindelse med masseanmeldelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google