Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tirsdag den 18. september 2007 Freddie Rieper-Holm

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tirsdag den 18. september 2007 Freddie Rieper-Holm"— Præsentationens transcript:

1 Tirsdag den 18. september 2007 Freddie Rieper-Holm
Analyse af anerkendelsesperspektivet i en case - virksomhed. Integreret speciale i Virksomhedsstudier og Socialvidenskab Tirsdag den 18. september 2007 Freddie Rieper-Holm

2 Anerkendelsesteori Axel Honneth
Der er tre former for anerkendelse der kan illustreres ved menneskets praktiske selvforhold: Selvtillid, hvor anerkendelsesmåden er emotionel Selvagtelse, som erhverves gennem rettigheder Selvværd, opnås ved at fælles værdier og normer deles og danner social værdsættelse (De tre former i gensidig anerkendelse giver personlig identitet =Mulighedsbetingelser Anerkendelse af medarbejderne er et antropologisk menneskeligt grundvilkår. Gensidig anerkendelse mellem medarbejderen og arbejdsgiveren er en forudsætning for at der kan skabes udvikling og vækst i virksomheden

3 En negativistisk tilgang til krænkelser og manglende anerkendelse
Hvorfor? Fordi vi opdager behovet for anerkendelse gennem manglende anerkendelse, læringsaspektet De tre niveauer i manglende anerkendelse: Råderet over fysiske velfærd forhindres og den grundlæggende tilliden til egen værdi ødelægges( skader integritet) Ignorering af rettigheder skader egen moralsk tilregnelighed Ydmygelse, således at færdigheder og evner ikke nyder nogen anerkendelse( fra usynlighed til ekstreme former for stigma) Kvalitative interviews (Kvale) Spørge til deres arbejdssituation (+-) relation til kolleger og ledelse ud fra grundig forforståelse (formøder, akter) Meningsfortolkning (Hermeneutisk - forforståelse)

4 Typer af fund (analyse af empiriske forhold)
Krænkelser mellem medarbejderne Diskrimination og mobning (følelsesmæssig krænkelse) Krænkelse mellem medarbejderne og ledelsen Manglende indflydelse, direkte ledelse (kognitiv krænkelse) Krænkelser mellem medarbejderne og organisationen Asymmetriske magtforhold, usynlighed (manglende værdsættelse) Kan sammenfattes i en uretsfølelse eller uretsbevidsthed Barrierer findes altså i mellemmenneskelige relationer af følelsesmæssig karakter. Barrierer findes også i manglende anerkendelse af medarbejderrettigheder, manglende respekt som er fornuftsbaseret . Endvidere findes barrierer i det rationelle organisationssyn som opfatter medarbejderne som instrument til målopfyldelse.

5 Hvad kan der gøres ved det I Case – virksomhedens dilemma!
En organisatorisk udfordring. Effektive organisationer opnår intern konsistens mellem situationsfaktorer og designparametre (Mintzberg) I hver organisationsform er forskellige koordineringsmekanismer dominerende, der er konkurrence mellem de forskellige aktører og forskellige typer af decentralisering er anvendt. Udvikling af markedet går fra masseproducerende – samlebåndsarbejde – effektivitet ..til Kundetilpasset kvalitet – netværk, selvstyrende teams Udskiftning af organisationsformen og overgang til LEAN er en udfordring for forebyggelsen af arbejdsmiljøet

6 Hvad kan der gøres ved det II En etisk udfordring gennem udvikling af menneskelige ressourcer
Der kunne besluttes en proces med indførelse af værdier (gensidig anerkendelse) i case virksomheden som kunne give.. Medarbejderne: Nye muligheder for identitet og deltagelsesmuligheder. Eksempler kunne være dialog og medindflydelse og give.. Ledelsen: Nye muligheder for fortrolighedskundskab. Eksempler kunne være social dømmekraft, ledelsesudvikling i personaleledelse og sociale støtte. Vedrørende organisationen kunne gives nye muligheder for minimalt fællesskab. Eksempler kunne være medfungerende produktions- og innovationsgrupper og forskellige fællesskab - og organisationsformer tilpasset virksomhedens markedsvilkår.

7 Slut

8 Analyse

9 Konklusion og perspektivering

10 Et par generelle forhold


Download ppt "Tirsdag den 18. september 2007 Freddie Rieper-Holm"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google