Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan modtager myndigheden Digital Post som virksomhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan modtager myndigheden Digital Post som virksomhed"— Præsentationens transcript:

1 Sådan modtager myndigheden Digital Post som virksomhed

2 Modtagelse af Digital Post på Virk.dk
Digital Post på Virk.dk minder meget om den brugergrænseflade som virksomhederne er vandt til hvis de allerede bruger e-Boks eller hvis de er tilmeldt Digital Post som borger

3 Modtagelse af Digital Post på Virk.dk
Da virksomheder selvsagt har langt flere behov for at kunne håndtere posten, findes der dog her flere muligheder for at: Sortere og arkivere Digital Post på Virk.dk Styre brugernes adgang til virksomhedens digitale postkasse på Virk.dk Videresende Digital Post til egne systemer Virksomheden kan vælge mellem: Standardfunktionalitet: Ingen sortering og simpel brugerstyring. Posten kan videresendes til egne systemer Udvidet funktionalitet: Sortering på mapper og mere kompleks brugerstyring. Posten kan videresendes til egne systemer

4 Regler - sortering på baggrund af meddelelsesformat – input management til 3. parts system
p-nummer Person enhed Mailadresse Meddelelsesformat Kan – Kan princip Afsendende myndighed kan vælge at vedhæfte meddelelsesformat Modtagende virksomhed kan vælge at benytte meddelelsesformat ift. input management Virksomhed Myndighed Input management til 3. partssystem P-nummer vises også i webgrænsefladen P-nummer til ESDH Person til CMS Mailadresse til mailsystem

5 Regler - sortering på baggrund af tilmeldingsgrupper (eksisterende funktionalitet)
BBR-meddelelse Pensionsydelse Tilmeldingsgrupper Alt der vedrører sortering på pba. tilmeldingsgrupper foregår inde i webgrænsefladen Virksomhed Myndighed BBR-meddelelse til ”BBR-mappe” Pensionsydelse-meddelelse til ”Pensionsydelse-mappe”

6 Regler – Sortering pba. tilmeldingsgrupper og meddelelsesformat

7 Besked ved ny post – standard funktionalitet (eksisterende)
Myndighed Virksomhedens digitale postkasse

8 Besked ved ny post – udvidet funktionalitet (nyt)
Sygedagpenge Myndighed HR Sjælland Løn Virksomhedens digitale postkasse

9 Omfang og håndtering 15 28 9 6 4 55 5 8 3 2 14 47 125 ca. 24 ca. 63
Hedensted Kommune Favrskov Kommune Arbejdsmiljø 15 28 Advis udbetaling 9 6 Arbejdsgiverrefusion 4 55 Indkaldelse af køretøjer til syn 5 VEU 8 3 Andet fra offentlige myndigheder 2 14 Andet I alt 47 125 I alt pr. måned ca. 24 ca. 63

10 Kommuner er store virksomheder!
Hedensted Kommune

11 Omfang og håndtering Kommune Modtagelse af posten
Ansvar for at tømme postkassen Brøndby Kommune Web-interfacet på Virk.dk. Personaleafdelingen Favrskov Kommune Sikker . Omstillingen Hedensted Kommune Fællessekretariatet Helsingør Kommune Byrådssekretariatet Ishøj Kommune Alle centre. Ledelsessekretariatets medarbejdere holder øje med om postkassen tømmes. Køge Kommune Borgmestersekretariatet Næstved kommune Personaleafdelingen, men økonomiafdelingen har adgang og tager sig af breve fra kommunens bank. Nyborg Kommune Personaleafdelingen og Borgerservice Odense Kommune Sikker e2015-enheden, for at de kan få et overblik over, hvad der kommer ind. Ringsted Kommune Vordingborg Kommune Tømmes af kommunens postfordeling, som hører under fællessekretariatet.

12 Tilslutning til Digital Post
Find ud af hvem i organisationen der skal have ansvaret for post i den digitale postkasse og find ud af hvad praksis skal være ift. håndtering af post. Hvordan skal posten modtages?: Enten skal man håndtere organisationens post i den digitale postkasser – dvs. inde i webgrænsefladen eller Hente virksomhedens post ned i egne systemer Find ud af hvem i organisationen der er NemID administrator (LRA) og lad personen logge på Virk.dk og aktivere den digitale postkasse

13 Tilslutning til Digital Post
Når postkassen er oprettet kan Administratoren give adgang til andre ansatte For at få adgang til den digitale postkasse, så kræver det en digital medarbejdersignatur eller en NemID medarbejdersignatur Bestil gerne signaturerne i god tid, da DanID får travlt frem imod skæringsdatoen for obligatorisk digital post Medarbejderne der skal have adgang opretter en ”basis brugerprofil” på Virk.dk og anmoder om adgang til Digital Post med den rolle der er aftalt Administratoren får en adviseringsmail om at medarbejderen har søgt om adgang og kan nu afvise eller godkende anmodningen

14 Videreforsendelse af Digital Post fra Virk.dk
Det er muligt at få videresendt post fra Digital Post på Virk.dk enten ved hjælp af: REST-snitfladen Sikker videreforsendelse Som hovedregel vil det nok for kommuner, regioner og visse statslige myndigheder være mest effektivt at få indholdet fra den digitale postkasse hentet ned i egne systemer: Dels er udfordringen om beskyttelse af fortrolige personfølsomme data løst på den måde Dels vil man kunne benytte den eksisterende kommunikationsinfrastruktur og bemanding

15 Videreforsendelse af Digital Post fra Virk.dk
Dernæst vælges ”Opret videresendelse” under punktet ”Videresendelse af posten til en sikker -adresse”.

16 https://www. nets-danid
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_ /soeg_certifikat/ Videreforsendelse af

17 Videreforsendelse af Digital Post fra Virk.dk
Når certifikatet er uploadet, skal skærmbilledet se sådan ud

18 Videreforsendelse af Digital Post fra Virk.dk
Der bliver nu fremsendt en til den angivne sikre -adresse med et bekræftelseslink. Når myndigheden har bekræftet tilslutning via linket, bliver al post herefter automatisk videresendt som sikker .

19 Videreforsendelse af Digital Post fra Virk.dk
BEMÆRK! Bekræftelsesmailen fremsendes i øjeblikket som en ukrypteret mail til den sikre -adresse. I Logivas løsning SignFlow er systemet sat op til kun at modtage sikre s, og mailen med bekræftelseslink vil derfor blive afvist. Logiva vil dog kunne hjælpe med at finde den afviste mail. Tietos løsning SEPO burde ikke afvise mailen, da dette system håndterer alle typer mail. Det vides ikke hvordan Triforks løsning SecureBusinessMail og Comendos løsning SikkerMail håndterer en sådan mail.

20 Sådan ser en videresende meddelelse ud: Ud over dette kommer to metadatafil til: DKAL-metadatafilen og Attention-metadatafilen (hvis det afsendende system medsender en sådan)


Download ppt "Sådan modtager myndigheden Digital Post som virksomhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google