Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jobrotation Medarbejdere på uddannelse – ledige vikarer i job.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jobrotation Medarbejdere på uddannelse – ledige vikarer i job."— Præsentationens transcript:

1 Jobrotation Medarbejdere på uddannelse – ledige vikarer i job

2 Indhold Hvad er jobrotation? Skitse over et jobrotationsforløb Tilskud Virksomhedsforhold Vikarforhold Økonomi Fordele ved jobrotation

3 Hvad er jobrotation? Jobrotation er en vikarordning, som virksomheden kan benytte, hvis de har behov for at opkvalificere deres ansætte. Virksomheden ansætter en ledig med et tilskud, som ofte dækker vikarens løn. Desuden kommer virksomheden ikke bagud med deres arbejde, mens medarbejderen er på kursus.

4 Skitse over et jobrotationsforløb medarbejdere på virksomheden Kortlægning af behov for kompetence Udvikling Information til medarbej- derne planlægning af forløb for medarbejderne Oplæring af vikarerne Kompetence udvikling og samarbejde med vikarer

5 Skitse over jobrotationsforløb vikarer til projektet Planlægning af forløb for vikarerne Rekruttering, samarbejde mellem jobcenter, arbejdsgiver og uddannelses- institution Kompetence- udvikling af vikarer Arbejde i virksomheden som vikarer

6 Tilskud Tilskud - Jobrotationsydelse Virksomheden får 170,36 kr./timen til aflønning af vikar Ydelsen dækker normalt vikarens løn Hvem kan deltage? Medarbejdere der er ufaglærte eller faglærte Medarbejdere med kort eller mellemlang uddannelse – særlig pulje Medarbejdere med en lang videregående uddannelse – ikke brugt uddannelsen i 5 år

7 Virksomhedsforhold Vælger selv offentlig eller privat udbudt uddannelse Betaler selv udgiften til uddannelsen Betaler sædvanlig løn til medarbejderen Betaler ATP både til medarbejder og vikar Vikartimer udover uddannelsestimer – betaler virksomheden selv

8 Vikarforhold Max 12 mrd. med støtte, min 10 timer/ugen Erstatte flere medarbejdere Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstimernes fordeling i udd. perioden Får løn som andre i samme stilling på virksomheden og ansættes på samme vilkår

9 Jobrotation – økonomi privat og offentlig virksomhed Projekt med jobrotationsydelse, 1 uge Aflønning af 1 vikar og 1 medarbejder, 120 kr./timen plus feriepenge og pension, 5616 kr. pr. person 11.232 kr. Deltagergebyr for medarbejder på uddannelse 850 kr. Samlet udgift pr. uge12.082 kr. Jobrotationsydelse 6.303 kr. Reel udgift for vikar på arbejde og medarbejder på kursus 5.779 kr. Merudgift i forhold til almindelig uge (1 medarbejder) 163 kr.

10 Fordele ved jobrotation – for virksomheden Opfyldelse af virksomhedens strategi Kommer ikke bagud med arbejdet Rekruttering Fastholdelse og arbejdsglæde Det sociale aspekt – godt at være af sted med kollegaer

11 Fordele ved jobrotation for vikaren Får ordinær løn Skubber dagpengeperioden Kompetenceløft Netværk Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Større selvværd


Download ppt "Jobrotation Medarbejdere på uddannelse – ledige vikarer i job."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google