Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AVID d. 30/9 1.Præsentation af Roseanne Stone 2.Teksten: Will the Real Body Please Stand Up? 3.En tur gennem Carsten Sørensens framework 4.To alternative.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AVID d. 30/9 1.Præsentation af Roseanne Stone 2.Teksten: Will the Real Body Please Stand Up? 3.En tur gennem Carsten Sørensens framework 4.To alternative."— Præsentationens transcript:

1 AVID d. 30/9 1.Præsentation af Roseanne Stone 2.Teksten: Will the Real Body Please Stand Up? 3.En tur gennem Carsten Sørensens framework 4.To alternative betragtninger: Sherry Turkle og Benedict Anderson 5.Links

2 ”Cyborg i cyberspace” Om Allucquère Rosanne Stone –Privatperson: Som en politisk handling fik Roseanne Stone foretaget en kønskifteoperation fra mand til kvinde –Profession: professor ved institut for interaktive multimedier ved University of Texas i Austin. Har undertiden arbejdet med film, musikproduktion (bla. for Jimi Hendrix), neurologi, social videnskab, kulturvidenskab og som performer. –Research interesser: krop, behov, performance, interaktion, virtuelle systemer, køn, seksualitet, fri kommunikation, science fiktion mm. –Will the Real Body Please Stand Up? Essayet er første gang publiceret i antologien Cyberspace: First Steps, ed. Michael Benedikt (Cambridge: MIT Press, 1991): 81-118.

3 Teksten: Will the Real Body… At grænsen mellem subjektet og kroppen forandres med den teknologiske udvikling Omverdenens opfattelse og genkendelse af én sker i stigende grad på baggrund af teknologien formidlingsmuligheder

4 Teksten: Will the Real Body… Adskillelsen af krop og selvet/subjektet er en historisk problemstilling: –Descartes (1596-1650) filosoferede over dette –Med skriftsprogets (fra midt 1600-tallet) udvikling, fremkomsten af den elektroniske kommunikation og underholdningsmedierne samt informationsteknologien fremkomst (fra starten af 1900-tallet)

5 Teksten: Will the Real Body… Informationsteknologiens bidrag til den virtuelle verden –CommuniTree: virtuelle tekstbaserede fællesskaber (læse) –SIMNET: grafiske 2D simulationer (høre + se) –Habitat: netværkstankegang, tegneseriefigurer som personrepræsentanter og talebobler som taleerstatning De sociale rum er på en og samme tid: naturlige, kunstige og beror på ”inscription”

6 Teksten: Will the Real Body… Udviklingen frem til i dag (fra 1984), hvor den totale adskillelse mellem krop/subjekt er mulig Nutid: Virtual Reality and Cyberspace –En massiv intertekstuel 3D virkelighed

7 Teksten: Will the Real Body… Konklusionen på virtuelle fællesskaber: -Ikke nyt fænomen, men en ny form (mere end blot tekst) -Deltageren handler, som var de i fysiske fællesskaber -Rummet konceptualiseres som et 3D rum -Deltagerne repræsenteres af ”kroppen” gennem beskrivelse af den -”kroppene” i de virtuelle rum har komplekse erotiske komponenter (netsex, cyberflirt) -Lokalt og private er ikke afgrænset -Deltagerne kan have forskellige identiteter on-line. Navne er blot labels.

8 Teksten: Will the Real Body… To resultater for konklusionen –A: teknologi til produktion af fællesskab –B: teknologi til produktion af krop Alt i alt: Elektroniske virtuelle fællesskaber er komplekse og smarte strategier for overlevelse, men uanset hvor virtuel subjektet bliver vil der altid være en krop tilknyttet.

9 Carsten Sørensens framework What is the Problem Domain? Deskriptivt: Den virtuelle verdens virkelighed overfor den fysiske… Analytisk: Stones behandler dette overordnede niveau med afsæt i den historiske udvikling heraf.

10 Carsten Sørensens framework What is the Problem? Deskriptivt: Hvilke konsekvenser har teknologien for subjektet, kroppen og dermed forståelsen af, hvad der er naturligt? Analytisk: Stones slår tonen an allerede i første sætning, men et eksempel på menneskeliggørelse af mekaniske enheder: ”the machines are restless tonight…”

11 Carsten Sørensens framework What is the Research Approach? Deskriptivt: Teoretisk litterær betragtning og udredning af problemstillingen, der ender ud i en konklusion på problemstillingen Analytisk: Stones bredder sine overvejelser ud over et stort problemfelt og trækker til sidst trådene sammen igen. Derved fremstår konklusionen, som funderet på både et historisk, et teknologisk og et abstrakt plan betragtet udfra mange analyseenheder.

12 Carsten Sørensens framework What Have Others Done? Med den litterære analytiske tilgang bringes en lang række mere eller mindre kendte teoretikere (dog altid underbygget med referencer) i spil. Deres argumenter for problemstillingen anvendes til at drage konklusionen.

13 Carsten Sørensens framework What are the Research Results? –Deskriptivt: I cyberspace kan vi få nye fællesskaber, som i nogen grad erstatter de ikke virtuelle, men de vil aldrig erstatte den fysiske krop, der ikke kan omsættes til en virtuel enhed. –Analytisk: Det overordnede resultat fremstår først meget sent i essayet efter at en lang argumentationsrække har ført én dertil. Trækkes der linier tilbage til argumentationsrækkens elementer bidrager disse til konklusionen, men essayet igennem fanges man til tider ind i fortællingen og glemmer artiklens omdrejningspunkt og mål.

14 Carsten Sørensens framework Alt i alt en videnskabelig tekst? –Stone omtaler det selv som et essay, –men lever i høj grad op til Sørensens framework –Tekstens force; den er så lang at argumentationen kan føres til ende. Tekstens ulempe; den er så lang, at fokus mistes

15 To alternative betragtninger Turkle, Sherry: (Life on the Screen) Ser internettet som en eksemplarisk legeplads for udvikling og forandring af identitet. Internettet rummer steder, hvor on-line- identiteten/personaen glider sammen med selvet, dvs. individets oplevelse af sit autentiske selv. For Turkle er on-line livet tilfredsstillende for individet og identiteten. ( Identity is not grounded in the physical body any longer… )

16 To alternative betragtninger Anderson, Benedict: forestillede fællesskaber – om nationalstaten, som en enhed, der eksisterer pba. forestillingen om dens eksistens. Problematiserer det virkelige overfor det virtuelle.

17 Links Sandy Stones website Will the Real Body Please Stand Up? - teksten findes on-line her


Download ppt "AVID d. 30/9 1.Præsentation af Roseanne Stone 2.Teksten: Will the Real Body Please Stand Up? 3.En tur gennem Carsten Sørensens framework 4.To alternative."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google