Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læreruddann elsen Det tværprofessionelle element – 2013 Casper Hindkjær (141327) Stinne Jensen (141729) Helle Hartmann (141752)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læreruddann elsen Det tværprofessionelle element – 2013 Casper Hindkjær (141327) Stinne Jensen (141729) Helle Hartmann (141752)"— Præsentationens transcript:

1 Læreruddann elsen Det tværprofessionelle element – 2013 Casper Hindkjær (141327) Stinne Jensen (141729) Helle Hartmann (141752)

2 ALLE Kan blive lærere  Hvis det er nemt at undervise, ville vi alle være doktorer

3 Det er nemt at lære fra sig  TESE: Viden kan sagtens overføres  Det er nemt at lære fra sig  Hvis man selv forstår materialet, så er det intet problem at undervise  Men er det nu også det?

4 Forberedelse til videreuddannelse  §1 stk. 1 ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere…”  Forældre – opdragelse – dannelse Sammenspillet og individet. Elever i en kontekst

5 Mere end blot det fagfaglige fra folkeskolen?  Folkeskolen afspejler samfundet  §1 Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

6 Mere end bare undervisning Pædagogik Psykologi Didaktik

7 Mere end bare undervisning TEAM samarbejde Skolearrangementer SSP—samarbejde Forberedelse Konsultation Elev-, og årsplaner Tværfaglighed Motivation PPR

8 Det kreative element  Eget præg på undervisningen  Faghæftet er kun rammefaktorer  Læreren skal selv skabe indholdet  Der er faghæfter til alt!

9 Det kreative element  Undervisningsdifferentiering  Mangt og meget  Planlægning  Organisering  Evaluering  Reflektering

10 Det kreative element

11  KIE  Kreativitet – Innovation – Entreprenørskab

12 Det kreative element

13  Rød fase  Gul fase  Grøn fase

14 Den sunde folkeskole  Faghæfte 21  Rammer for undervisningen  Demokrati  Fællesskabet  Ansvarlighed for egen og fællesskabets sundhed

15 Den sunde folkeskole  Giver mulighed for mangfoldig undervisning

16 Den sunde folkeskole  Sundhed er mere end blot gulerødder  Social sundhed  Venner – og relationer  Mental sundhed  Depression eller glæde  Personlig sundhed  Kost og motion  Hygiejne

17 Innovativ sundhed  Udeskole – Eleverne skal ud og røre sig  Pille – rode – rage  Workshops  Vask dine hænder  Ryge kampagne

18 Innovativ sundhed  Aktiviteter  Tværfaglig sundhed  Depression på tværs af samfundet  Glæden ved at være sig selv  Hvad er du god til?  Essay omkring dine interesser  Forskellige arbejdsformer

19 Innovativ sundhed  Fællesprojekt  Skabe et godt arbejdsmiljø  Ex.: AVIS  Konstruere et miniature samfund der skal kunne fungere i praksis  Skabe sammenhold i klassen  Perifere elever kan blive sat i situationer hvori de bliver ”tvunget” til at interagere med andre elever, hvilket skaber et bedre klassemiljø

20 Afslutning  DIAS LAVET AF: Casper Hindkjær (141327) Stinne Jensen (141729) Helle Hartmann (141752)


Download ppt "Læreruddann elsen Det tværprofessionelle element – 2013 Casper Hindkjær (141327) Stinne Jensen (141729) Helle Hartmann (141752)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google