Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Efteråret 2014 / MG & RO AT 3.1 2014. UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 35IntrolektionVejledning om valg af emne og fag 36Frist for valg af emne og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Efteråret 2014 / MG & RO AT 3.1 2014. UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 35IntrolektionVejledning om valg af emne og fag 36Frist for valg af emne og."— Præsentationens transcript:

1 efteråret 2014 / MG & RO AT 3.1 2014

2 UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 35IntrolektionVejledning om valg af emne og fag 36Frist for valg af emne og fag kl. 09.45 Vejledere offentliggøres 37Individuel vejledning SkrivedagIndividuel vejledning og skrivedag 38Aflevering kl. 9:00- 9.30 39 40Kommenteret synopsis gives retur TIDSPLAN

3 OVERORDNET EMNE Mad og mennesker

4 OPGAVERNE Du skal vælge opgave A eller opgave B. Opgave A Du skal undersøge en sag, hvor mad er omdrejningspunktet. Du skal diskutere, hvilken betydning forholdet mellem mad og mennesker har for din sag. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B- niveau.

5 Opgaverne Opgave B Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor relationen mellem mad og mennesker spiller en central rolle. Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes. Ved et forslag til en innovativ løsning forstås, at forslaget tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. OPGAVERNE

6 Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og udfoldelse, jo mere mad har vi brug for. Vi spiser også for at få de nødvendige stoffer til at opbygge en sund krop. BEHOV

7 Maden er ikke uden videre tilgængelig for os, hverken hvad angår mængde eller kvalitet. I stenalderen gik jægere og samlere på jagt, senere dyrkede bønder jorden lokalt, og selvforsyning fra den nære natur var i begge tilfælde princippet. Med etableringen af højt udviklede kulturer blev det som noget nyt muligt at producere og distribuere mad til mennesker, der ikke selv dyrkede fødevarer. Maden blev en handelsvare og solgt på et marked. I dag er produktion og distribution af fødevarer en global aktivitet. Forskelle i adgang til fødevarer er en del af global social ulighed og skaber spændinger. I vores del af verden er produktionen af mad så omfattende, at affaldshåndtering og madspild opfattes som store samfundsproblemer. I andre dele af verden er der hungersnød samtidig med, at der også her er et stort tab af mad bl.a. på grund af opbevaringsproblemer. MANGEL OG OVERFLOD

8 Madlavning er i alle kulturer et værdsat håndværk med fokus på tradition og kvalitet. Med industrialiseringen er produktionen af fødevarer blevet underlagt krav om effektivitet, standardisering og vækst. Det sker fx med anvendelse af matematiske optimeringsmetoder. Landbrug og fiskeri drives efter industrielle principper og presser stadig mere ud af naturgrundlaget. Fødevareindustrien har raffineret sit produktudbud, så man både kan få billige discountvarer og fødevarer af høj kvalitet. Den udvikler stadigt mere effektive og højteknologiske metoder bl.a. med inddragelse af kemisk forskning og gensplejsning. Men samtidig belaster fødevareproduktionen naturgrundlaget lokalt og globalt med stigende forurening og forbrug af ressourcer. NATURGRUNDLAG OG TEKNOLOGI

9 Fødevarer gøres til genstand for omfattende politiske diskussioner og beslutninger, fx i EU. Samtidig har moderne fremstilling af fødevarer affødt stærke reaktioner. Landbrugets og fødevareindustriens organisationer diskuterer med fortalere for bæredygtigt landbrug, økologi og mad med fokus på særlige kvaliteter og æstetisk oplevelse. Valg af mad kan definere identitet og selvforståelse – fx kan mad spille en rolle i dannelse af religiøs eller national identitet. POLITIK OG HOLDNINGER

10 Mad er mere end tilfredsstillelse af et biologisk behov og mere end produktion og distribution af fødevarer. Mad drejer sig også om god smag – både sanselige smagsoplevelser, moderigtige måltider og kulturelle konventioner. I mange kulturer indtages maden i et socialt fællesskab, måltidet. Måltidet indgår i sociale praksisser, i traditioner og ritualer, og fællesskabet omkring måltidet er med til at definere en kultur. Iscenesættelsen af måltidet kan forstås som en fortælling i sig selv. Måltidet og maden giver talrige associationer. Kunst og litteratur rummer mange fortællinger om maden og måltidet, religionerne ligeså. Skønt måltidet i vores del af verden er kommet under pres som ramme for fællesskaber, fylder fortællinger om maden i bl.a. kogebøger og på tv alligevel mere og mere. Madlavning er blevet en æstetisk kunstart, der skal give en total sanseoplevelse – og som kan sælges på oplevelsen mere end på tilfredsstillelsen af biologiske behov. KULTUR OG FORTÆLLINGER

11  Overordnede problemstillinger og opgaveformuleringer til opgave A og B. Du skal vælge opgave A eller opgave B.  Et ressourcerum, som du med fordel kan orientere dig i for at indkredse den sag, du vil arbejde med. Det er et ressourcerum, der kan hjælpe dig på vej, men du er ikke forpligtet til at bruge det omtalte materiale. Redaktionen af ressourcerummet er afsluttet 5. december 2013. Efter denne dato kan der være links, der er døde, og titler, der ikke længere er tilgængelige på de steder, der henvises til. OPGAVEN FRA MINISTERIET INDEHOLDER

12  Ressourcerummet på hjemmesiden  Opslagsværker på EMU - herunder  brug af skoda  brug af bibliotekernes databaser  AT hos Systime  Minileksikon på ÅSG til synopsens udarbejdelse OPSLAGSVÆRKER

13  Der er bemanding på skolens bibliotek i forbindelse med vejledningslektionerne  Brug ”spildtiden” ved vejledninger til at søge information i studieområdet  Bibliotekernes databaser kan tilgås hjemmefra – kræver lånekort i Århus kommune BRUG SKOLENS BIBLIOTEK

14  Under vejledningerne omkring indkredsning af emne og fag skal du bruge arbejdsarket til AT3.1 (Findes på hjemmesiden under AT3.1 og vedhæftet at-lektionerne i Ludus)  En forudsætning for at modtage vejledning, er at du inden den første individuelle vejledning udfylder arbejdsarket og sender det til dine vejledere. VEJLEDNINGERNE

15 ARBEJDSARK OPGAVE A Du skal undersøge en sag, hvor mad er omdrejningspunktet. Du skal diskutere, hvilken betydning forholdet mellem mad og mennesker har for din sag. Hvilke ideer har du til materialer og under-søgelser? Hvad kan være interessant at diskutere? Hvilke metoder vil være relevante at inddrage? Hvorfor synes du denne sag er spændende? Hvilke fag ville være gode til at belyse din sag? Sag Arbejdsarkene findes på hjemmesiden

16 Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor relationen mellem mad og mennesker spiller en central rolle. Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes. Hvilke ideer har du til løsning af problemet? Hvordan vil du fagligt begrunde løsningsforslaget? Hvordan vil du vurdere løsningsforslagets konsekvenser? Hvilke metoder vil være relevante at inddrage? Hvad er problemet? Hvilke fag vil være gode til at belyse din sag? Sag ARBEJDSARK OPGAVE B

17 De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne:  tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder  foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf  perspektivere sagen  vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag  demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. FAGLIGE MÅL

18  Synopsis tilbageleveres fredag i uge 39  Dine vejledere sender senest torsdag et retteark med kommentarer til synopsen til dig.  Du får en kort samtale med den ene af dine vejledere om din synopsis TILBAGELEVERING

19  Skejby/Lisbjerg Ungdomsklub er en ungdomsklub med ca. 60 medlemmer i alderen 14-18 år. Klubbens medlemmer mødes tre gange om ugen tirs-, tors- og søndag fra 19-22, for at ”hænge ud”, spille fodbold, LAN, pool, køre ATV og en lang andre række aktiviteter.  En central aktivitet er klubbens madudsalg. I klubbens bar sælges en række fødevarer som pommes frites, toast, shawarma, sodavand, juice, sluch-ice og lignede. Klubben vil gerne bidrage til at medlemmerne får en sund livsstil. Samtidig synes klubben synes at madudsalget er en vigtig social aktivitet og er ikke interesseret i at nedlægge det. Derfor vil den gerne ”gentænke” driften af baren.  Klubben er klar over medlemmerne efterspørger madvarer som pommes frites, sodavand, toast og lignende. Klubben er derfor ikke interesseret et forbud mod disse madvarer.  Klubben har et begrænset løntimebudget og er der for ikke interesseret i at føre madvarer, som tager lang tid at lave.  Klubbens medlemmer er typisk folkeskoleelever som har et begrænset budget, derfor er klubben heller ikke interesseret i at sælge madvarer som er meget dyre. JUNKFOOD I UNGDOMSKLUBBEN

20  Kan du komme med et forslag til en nytænkning af bardriften?  Du vil have mulighed for at besøge klubben for at se hvordan en typisk aften forløber og tale med medlemmer og medarbejdere, smage maden, se hvordan den bliver lavet osv. Da klubben ikke kan modtage et ubegrænset antal besøgende, kan vi ikke garantere at alle som ønsker at besøge klubben får muligheden. Hvis du gerne vil besøge klubben, skal du kontakte Jesper Lind på mail jr@aasg.dk for at aftale det nærmere.jr@aasg.dk JUNKFOOD I UNGDOMSKLUBBEN


Download ppt "Efteråret 2014 / MG & RO AT 3.1 2014. UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 35IntrolektionVejledning om valg af emne og fag 36Frist for valg af emne og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google