Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til inspirationsdag Kompetencestrategi – hvordan?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til inspirationsdag Kompetencestrategi – hvordan?"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til inspirationsdag Kompetencestrategi – hvordan?
SCKK

2 Program: 9.00-9.30 Kaffe/te og velkommen
Kompetencestrategi – hvordan? Oplæg og diskussion Frokost Workshop om SCKK værktøjer til kompetenceudvikling eller Workshop om KVIK selvevaluering

3 Statens Center for Kompetenceudvikling og Kvalitet - SCKK:
Yder gratis rådgivning om kompetence- og kvalitetsudvikling til statens arbejdspladser Formidler viden og erfaringer gennem temamøder, konferencer og netværk Administrerer Udviklings- og Omstillingsfonden og Kompetencefonden, der yder økonomiske støtte til kompetenceudvikling Udvikler arbejdsmarkedsuddannelser, værktøjer og inspirationsmateriale Administrerer den offentlige kvalitetspris

4 Hvad er en kompetencestrategi?
En kompetencestrategi er valget af den vej en arbejdsplads skal gå, for at medarbejderne løbende udvikler deres kompetencer så arbejdspladsen indfrier opgavemæssige, organisatoriske og personalepolitiske mål, samtidig med, at medarbejderne udvikler sig og deres værdi på arbejdsmarkedet bevares eller øges

5 Kompetencestrategi – hvordan?
SCKK

6 Processen afhænger bl.a. af:
Institutionens størrelse Medarbejdersammensætningen Kulturen på arbejdspladsen Den øverste ledelses engagement og klare udmeldinger Der er ikke én måde at gøre det på, men mange muligheder. Hvordan man griber arbejdet an handler bl.a. om Størrelse, medarbejdersammensætning, kulturen og den øverste ledelses engagement

7 Spørgsmål: Hvilke udfordringer står i overfor ? Hvilke mål har I på din arbejdsplads ?

8 Eksempler på udfordringer:
Politiske beslutninger Ny love og regelsæt Generelle tendenser på arbejdsmarkedet Sammenlægninger og fusioner af arbejdspladser Øget brug af IT på arbejdspladsen og måske indførelse af digital forvaltning Resultatet af brugerundersøgelser Resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelser Før man udformer en kompetencestrategi er det nødvendigt at have gjort sig nogle overvejelser om, hvilke udfordringer arbejdspladsen og dens medarbejdere står over for Strategien skal imødekomme udfordringerne

9 Hvad er vores mål? I kan finde informationer om arbejdspladsens
udfordringer og mål i: Arbejdspladsens strategigrundlag Arbejdspladsens resultat- eller udviklingskontrakt Arbejdspladsens lov- og regelgrundlag Resultatet af bruger- og medarbejdertilfredsheds- undersøgelser Referater fra ledelses- og samarbejdsudvalgsmøder m.v.

10 Fastlæggelse af strategiske mål
Resultat- eller udviklingskontrakt Ledelsesseminar eller medarbejdermøder Selvevaluering Det er vigtigt, at målene både forholder sig til udefra kommende påvirkninger og interne udfordringer – fx det psykiske arbejdsmiljø, medarbejdersammensætningen m.v. Det er også vigtigt, at der er ejerskab til de strategiske mål Forskellige måder at nå frem til de strategiske mål Måske arbejder man med kvalitetsmodellen, KVIK eller andre værktøjer Måske har man en resultatkontrakt man tager udgangspunkt i Eller ledelsen tager på et strategiseminar og fastlægger nogle mål Udefra kommende påvirkninger kan være lovkrav, nye eller ændrede opgaver, digital udvikling eller lign Interne udfordringer kan være fastholdelse eller rekruttering af medarbejdere m.v. Måske også vigtigt at tænke medarbejdernes værdi på arbejdsmarkedet ind! Overveje om vi har nogle rammer fra f.eks. En koncern, et anden samarbejdsstruktur det kan være et CVU eller lign

11 Hvad er vores mål? Værktøjer: KVIK selvevaluering
Kompetencebarometeret SAT – Statens Arbejdsmiljø Tjek

12 Valg af indsatsområder – hvilke kompetencer skal udvikles?
Hvad skal vi blive bedre til for at nå målene? Hvem har brug for at styrke kompetencer? Er der nogle kompetencer alle medarbejdere skal styrke? Er der nogle medarbejdergrupper, der især har behov for at styrke kompetencer? Se på de eksisterende kompetencer og se på hvad er vi gode til – hvad har vi at bygge videre på og hvad har vi brug for at gøre bedre I stedet for at fokusere på mangler og gab Opsamling fra MUS-runde for kontoret eller hele arbejdspladsen

13 Indsatsområder – kompetencer, som alle medarbejdere eller grupper af medarbejdere skal udvikle
Eksempler på indsatsområder: Udvikling af alle medarbejderes it-færdigheder Udvikling af læse- og skrivefærdigheder hos de kortest uddannede på arbejdspladsen Udvikling af færdigheder i at anvende statens regnskabssystem hos medarbejdere i økonomifunktionen Udvikling af færdigheder i at samarbejde og dele viden hos alle medarbejdere

14 Spørgsmål: Hvad kunne være indsatsområder hos jer? Hvem inddrager I i arbejdet med kompetencestrategien og hvordan vil I gøre det?

15 Hvilke kompetencer vil vi udvikle?

16 Hvilke kompetencer vil vi udvikle?

17 Hvilke kompetencer vil vi udvikle?

18 Hvilke kompetencer vil vi udvikle?

19 Hvilke kompetencer vil vi udvikle?
Værktøjer: Kompetencespillet Kompetencebarometeret VEPS

20 Spørgsmål: Hvilke metoder bruger I til kompetenceudvikling på din arbejdsplads?

21

22 Hvilke metoder vil vi bruge?
Det er væsentligt at vide: Hvad formålet er med udviklingen? Hvem det er, der skal udvikle sine kompetencer, da mennesker lærer forskelligt? Om det arbejdspladsen og/eller den enkelte medarbejder, der skal udvikle sig? Hvordan I kombinerer forskellige metoder? F.eks. kurser med læring på jobbet Hvordan læringsmiljøet er på jeres arbejdsplads?

23 Hvordan gennemfører vi det?

24

25 Eksempel på handlingsplan

26 Hvordan evaluerer vi? Evaluering i Samarbejdsudvalget én gang årligt
Justering af strategien på baggrund af evalueringen tage højde for ændringer

27 Hvordan evaluerer vi? Undersøg f.eks. om:
De planlagte aktiviteter er gennemført? - Simpel registrering Der er tilfredshed med aktiviteterne? - Simpelt spørgeskema - Måling af medarbejdertilfredsheden - Kompetencebarometeret Aktiviteterne har en effekt? - drøftelser ved MUS - interviews med medarbejdere og ledere - gentagne målinger - brugertilfredshedsundersøgelser

28 Hvad kan være første skridt på min arbejdsplads?
Spørgsmål : Hvad kan være første skridt på min arbejdsplads? (kom med tre bud på konkrete initiativer du kan tage når du kommer tilbage på arbejdspladsen)

29 Kompetencestrategi – hvordan?
Få inspiration fra: Univers på SCKK’s hjemmeside: Pjecen: ”Kompetencestrategi – hvordan?” Kontakt SCKK’s rådgivning på DVD med filmspots fra statslige arbejdspladser

30 Kompetencestrategi – hvordan?
SCKK


Download ppt "Velkommen til inspirationsdag Kompetencestrategi – hvordan?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google