Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori i AT Bent Fischer-Nielsen 03.12.2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori i AT Bent Fischer-Nielsen 03.12.2008."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori i AT Bent Fischer-Nielsen 03.12.2008

2 Samfundsvidenskabelig metode (if. læreplan) Anvende samfundsfaglige begreber og teorier som redskab til en analyse Sociologi Politologi Økonomi Kvantitativ metode Kvalitativ metode Komparativ metode

3 Anvende samfundsfaglige begreber og teorier Anvende teorierne realisme og idealisme undersøge trusselbillede og sikkerhedspolitik Anvende begreberne assimilation, segregation og pluralistisk integration undersøge indvandreres og efterkommeres integration karakterisere personer i en tysk novelle om tyrkere i Tyskland (sker i faget tysk)

4 Kvantitativ metode Spørgeskemaundersøgelser Egen undersøgelse fx i lectio og regneark om unges medieforbrug eller vælgeradfærd Andres undersøgelser www.surveybank.aau.dkwww.surveybank.aau.dk Bearbejde datasæt. Krydstabeller. Teste hypoteser. Økonomi Bearbejde statistiske data Økonomi i ligninger og grafer

5 Kvalitativ metode Indlevende sociologi Interviews Egne interviews af unge om medieforbrug eller politiske holdninger Andres interviews. Fx i Magtudredningen: 11 danskeres oplevelse af magtfordelingen i samfundet Fortolkning > mening/hensigt > forståelse Tyrkiske pigers udsagn Statsministerens nytårstale Poul Brejnrod: Sociologi. Gyldendal 2007. Del 6: Sociologisk metode.

6 Komparativ metode Sammenligning af politiske systemer og fra bestemte kriterier (politologi) Sammenligning af Obamas og McCains politik på forskellige områder Undersøge betydningen af bestemte årsagsvariable (fx uddannelse), mens andre variable holde konstant (fx alder) Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard: Demokrati, magt og politik i Danmark. Gyldendal 2006. Kapitel 14: Samfundsvidenskabelig teori og metode

7 Krav til prøven i AT Anvende samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og Selv anvende kvantitativ, kvalitativ eller komparativ metode eller Bruge andres anvendelse heraf eller Vide hvordan man kunne bruge metoderne til at undersøge problemstillingen + Reflektere over anvendt metode: Muligheder og begrænsninger

8 Reflektere: Metode - videnskabsteori Kvantitativ metode Operationaliserbare hypoteser Egne eller andres surveys Hypotetisk-deduktiv metode Bevidsthed om teori – empiri Økonomi, sociologi og vælgeradfærd Objektivitet som ideal Kvalitativ metode Fortolkning af taler o.a. dokumenter Egne eller andres interviews Hermeneutiske forskningsprincipper Bevidsthed om forforståelse Aktørers hensigter og indlevende sociologi Intersubjektivitet

9 Empiri Kvantitative data Kvalitative data Forkaste? Bekræfte? Teori Kategorisering: Begreber Generelle sammenhænge: Teorier Deduktion = logiske slutninger Operationaliserbare hypoteser Induktion: Finde mønstre, generalisere Teste Hypotetisk-deduktiv metode. Reflektere: Hvor er jeg?

10 Reflektere: Nomotetisk - idiografisk Stabil og forudsigelig kontekst Forklare det generelle Hypotetisk-deduktiv Teorier og modeller Gyldighed i afgrænset tid og rum. Økonomisk sammenhænge: SKIFTENDE kontekst altafgørende for mening og adfærd Forstå det specifikke Fænomenologi: Induktiv Antropologi. Feltstudier Analogier => Typer Familietyper Fællesskab Individualitet Teamfamilie Svingdørsfamilie Patriakalsk Socialt akvarium Samlet efterspørgsel Beskæftigelse Inflation

11 Sammenhænge - typer Stærke mediekompetencer Betydning af politik Stærke mediekompetencer Mindre stærke mediekompetencer VigtigtDen engageredeDen pligtopfyldende Mindre vigtigt Den travleDen passive Interviews => Elevtyper ud fra forbrug af medier i valgkampen Finn Rasmussen: Massemedier og politisk kommunikation. Columbus 2007.

12 Kvantitativ model 6 faktorers effekt på valgresultatet til kommunalvalg. Beta-koefficient (signifikans) Bent Fischer-Nielsen: Kommunalpolitik. Columbus 2005

13 Model ud fra case-studier Molins model: Faktorer der forklarer partiers valg af standpunkt

14 Kompleksitet i praksis ”Kvantitativ indholdsanalyse” Kvantitiativ indholdsanalyse: Avisartiklers indhold analyseres og kategoriseres som kritisk, opbakkende eller neutral. Derefter tælles hvor mange der er af hver type. Resultat vises i et diagram (se nedenfor) Stig Hjarvard m.fl.: Mediernes dækning af invasionen i Irak 2003. www.modinet.dkwww.modinet.dk Line, 2y: ”Undersøg hvordan Jyllandspostens og Politikens dækning af Irak-krigen er nu (februar 2007), og om der er forskelle/ligheder i deres holdning til krigen” Line gennemførte en kvantitativ indholdsanalyse i 2007 og sammenlignede med 2003. Derefter refleksion over metoden: Kvantitativ og/eller kvalitativ?

15 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne Hypotetisk-deduktiv metode (positivisme) Verifikation (Comte) og falsifikation (Popper) Kritisk teori Frigørelse gennem kritisk praksis (Habermas) Sociologisk feltanalyse (Bourdieu) Observation Hermeneutik (Gadamer, Dilthey) Sociale aktørers intentioner fx i nytårstalen Forskerens forforståelse Konstruktivisme (Berger og Luckmann) Viden er en konstruktion (diskursteori) m.fl. Lars Fuglsang og Poul Bitsch Olsen (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af fakulteter og paradigmer. Roskilde Universitetsforlag 2004.


Download ppt "Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori i AT Bent Fischer-Nielsen 03.12.2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google