Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Onsdag d. 21 januar 2009 Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener FØDEVARESTYRELSENS SEMINAR OM MADORDNINGER I DAGINSTITUTIONER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Onsdag d. 21 januar 2009 Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener FØDEVARESTYRELSENS SEMINAR OM MADORDNINGER I DAGINSTITUTIONER."— Præsentationens transcript:

1 Onsdag d. 21 januar 2009 Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener FØDEVARESTYRELSENS SEMINAR OM MADORDNINGER I DAGINSTITUTIONER

2 Arbejdsmiljølovgivningen generelt Hvem har ansvaret?  Som hovedregel arbejdsgiveren Hvad sker ved ændringer, som fx nye og større køkkenfaciliteter?  APV skal revideres  (Eventuel byggesagsbehandling varetages af kommunen) Hvad foretager Arbejdstilsynet sig ved ændringen?  Ser på køkkenet ved næste besøg, som kan være Screening, Tilpasset Tilsyn eller Detailtilsyn

3 Arbejdstilsynets krav til rummet Rummet skal være indrettet til formålet:  isoleret (kulde, fugt og støj)  være stort nok til både det arbejde der skal foregå og til de personer der opholder sig i rummet (incl. børn)  med forsvarlige udgangsforhold  gulve der er anvendelige til formålet (skridfaste og rengøringsvenlige)  med overflader der kan rengøres

4 Arbejdstilsynets krav til rummet Rummet skal være:  med dagslys og udsyn  med en kunstig belysning der passer til formålet, farvegengivelse i køkkener, d.v.s. R a mindst 90 og lysstyrke mindst 200 / 500, (DS 700)  med tilfredsstillende akustik  med en passende temperatur  med en tilstrækkelig ventilation og eventuelt med udsugning (procesventilation) AT - vejledning A.1.11 om arbejdsrum

5 Krav til udsugning Der skal være en udsugning over komfur og opvask Der skal etableres erstatningsluft uden træk Der skal etableres kontrolanordning (eventuelt alarm) Udsugningen må ikke støje unødigt AT - vejledning A.1.1 om krav til procesventilation

6 Inventar og udstyr skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til flowet og funktionerne Undgå krydsende ganglinier Plads foran udstyr min. 110 cm Hvis arbejdet uden ulempe kan foregå siddende, skal der indrettes arbejdsplads til dette Ved indretning af reoler og skabe skal tungere ting fx tallerkner placeres, så de kan tages og stilles på plads i god højde omkring albue højde. Lave hylder under knæhøjde og i/over skulderhøjde benyttes kun til sjældent brugte og ikke til tunge ting fx lager af køkkenruller. AT – vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar Krav til indretning

7 Inventar skal passe til personen og opgaven Højderne skal passe til personerne. Væsentligt hvor længe man står/sidder med opgaven, og hvor præcist arbejdet skal være. Højdeindstillelige borde/køkkenvask kan altid anbefales. Fx ved ”storkøkkenfunktion” kan højdeindstilling være et krav Placer ovne, så tunge varme ting kan håndteres i god højde Opvasker maskine hæves over gulvet så arbejdshøjden bliver passende ca. 25 – 30 cm AT – vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar Krav til inventar

8 Manuel håndtering Undgå at bære tunge ting, brug i steder fx rulleborde til transport Undgå tunge og risikable løft fx løft af fx tunge, varme gryder og stegepander. Brug i stedet egnede tekniske hjælpemidler. Planlæg inden bestilling af varer, hvordan håndteringen skal ske. Hvis der bestilles store, tunge byrder, skal den videre transport kunne ske med brug af tekniske hjælpemidler. Manuel håndtering forudsætter at byrderne er af passende vægt, størrelse, med håndgreb mv. AT- vejledning D.3.1 løft, træk og skub.

9 Kontakt til arbejdstilsynet:  AT hjemmeside: www.at.dk  E-mail: at@at.dk  Telefonisk henvendelse: 70121288

10 Nye rygeregler

11 Spørgsmål ?


Download ppt "Onsdag d. 21 januar 2009 Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener FØDEVARESTYRELSENS SEMINAR OM MADORDNINGER I DAGINSTITUTIONER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google