Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 ARBEJDSMILJØLEDELSE OHSAS 18001 Seminar 1 Arbejdsmiljøledelse OHSAS 18001.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 ARBEJDSMILJØLEDELSE OHSAS 18001 Seminar 1 Arbejdsmiljøledelse OHSAS 18001."— Præsentationens transcript:

1 1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 ARBEJDSMILJØLEDELSE OHSAS 18001 Seminar 1 Arbejdsmiljøledelse OHSAS 18001 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001

2 2 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 2 Virksomhed med arbejdsmiljøcertifikat Alle virksomheder Arbejdsmiljøcertifikatet fornyes hvert 3. år Virksomheder uden arbejdsmiljøcertifikat Screening Virksomheder med godt arbejdsmiljø Virksomheder med dårligt arbejdsmiljø Screening Opfølgning Gennemgribende tilsyn + Rådgivning efter behov Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001

3 3 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 3 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Systematisk indsats for at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø System med skriftlige procedurer (udformes, vedligeholdes og kontrolleres) Indførelse af fremgangsmåder til kontrol af at det planlagte sker i praksis, og om det er godt nok. Ledelse og ansatte Frivilligt

4 4 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 4 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Niveauer i arbejdsmiljøarbejdet:

5 5 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 5 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 OHSAS 18001 Ikke akkrediteret certifikat Internationalt Skal have lagt en tilfredsstillende plan for løsning af alle væsentligste arbejdsmiljøproblemer Gode muligheder for placering i niveau 1 i AT’s tilpassede tilsyn

6 6 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 6 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Arbejdsmiljøpolitik Kortlægning - handlingsplan Risikovurdering og ulykkesforebyggelse Organisation Uddannelse og instruktion Drift og overvågning af arbejdsmiljøet Lovpligtige krav Intern audit og evaluering Fremmede virksomheder Kommunikation - information Opbygning og indhold:

7 7 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 7 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 OHSAS – Krav: Overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet Er relevant Forpligtelse til overholdelse af lovgivningen og fortsat forbedring af arbejdsmiljøet Skal være skriftlig og tilgængelig for interesserede parter Arbejdsmiljøpolitik:

8 8 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 8 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Der skal udarbejdes en procedure for kortlægning af arbejdsmiljøforhold + arbejdsmiljøproblemer. Forholdene prioriteres og der udarbejdes en handlingsplan. APV er central i dette arbejde Kortlægning – handlingsplan:

9 9 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 9 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Man skal identificere risici (risikovurdering) med henblik på at forebygge og håndtere ulykker og tilløb til ulykker Risikovurdering vil i et vist omfang være opfyldt af APV Risikovurdering skal gennemføres for alt arbejde også hvis det udføres af leverandører Risikovurdering og ulykkesforebyggelse:

10 10 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 10 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Man skal beskrive sin organisering af arbejdsmiljøarbejdet –Sikkerhedsorganisationen –Opgaver, ansvar og beføjelser vedrørende arbejdsmiljøarbejdet er fastlagt og beskrevet. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet:

11 11 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 11 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Man skal sikre ”uddannelse og træning” af medarbejdere således at de kan udføre deres arbejde sikkert. Fokus: –Nyansatte –Nye jobfunktioner –Unge Skriftlig instruks for visse arbejdsprocesser Uddannelse og træning:

12 12 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 12 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Ajourføring med eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen Arbejdet med overholdelse af lovgivningen skal være integreret i arbejdsmiljøledelses- systemet Lovgivning:

13 13 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 13 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Systematisk gennemgang der sikrer: Kontrol af, om arbejdsmiljøledelsessystemet er udformet og fungerer tilfredsstillende Kontrol af, om arbejdsmiljøpolitikken bliver efterlevet og handlingsplanerne gennemført Ledelsens evaluering af behovet for ændringer i politik, mål, handlingsplaner, organisering m.v. Intern audit:

14 14 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 14 Seminar 1 - Præsentation af principperne for arbejdsmiljøledelse og forebyggelse Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001 Arbejdsmiljøarbejdet registreres og dokumenteres: –uddannelse, –interne audits, –relevante mødereferater, –ledelsens evalueringer, –status for arbejdet med handlingsplanerne. Data gemmes, hvor det er relevant Håndbog (skriftlige procedurer) Arkivsystem Dokumentation:


Download ppt "1 COWI BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR 1 ARBEJDSMILJØLEDELSE OHSAS 18001 Seminar 1 Arbejdsmiljøledelse OHSAS 18001."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google