Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Løsningen har følgende begrænsninger:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Løsningen har følgende begrænsninger:"— Præsentationens transcript:

1 Løsningen har følgende begrænsninger:
Dosis fremgår ikke af epikriseteksten ved flg. ordinationstyper: Fast ugentlig, Op- og nedtrapning, Mætning, Infusion og Variabelafhængig ord. Medicindata præsenteres i stedet på følgende måde: Lægemiddelnavn, vareform, styrke efterfulgt at teksten ”Efter skema”. Pauserede ordinationer: Evt. planlagt genoptagelse af ordinationen vises ikke Ordinationer planlagt med startdato i fremtiden: Startdato vises ikke. OBS: Der skal altid udleveres medicinliste til patienten ved udskrivelsen. Husk at kommunikere og hvor relevant indføre procedurer, der sikrer, at sekretærerne kan tilføje evt. nødvendige oplysninger til medicinstatus i epikrisen. Teksten er redigerbar, indtil sekretæren gemmer epikrisen som godkendt.

2 Info til sekretærer: Hvis lægen ikke har overført medicinoplysninger til epikrisen, vil der fremkomme flg. meddelelse i Opus: Se i øvrigt særskilt Navigationsseddel til sekretærerne ”Overfør medicinstatus fra EPM/FMK til epikrise i OPUS Arbejdsplads”.

3 VIGTIGT til læger og sygeplejersker:
Når lægen har gennemført funktionen ”Medicin ved udskrivelsen”, vil fanebladet Status ved udskrivelsen være markeret med et gult opmærksomhedssymbol. MEN den gule markering fremkommer også, hvis en ordination er markeret med ”Anvend egen medbragt medicin”, ”Ordineret før aktuel kontakt” eller ”Ordineret ved kontaktstart”. En gul markering af Status ved udskrivelsen er således IKKE nødvendigvis ensbetydende med, at der er gennemført ”Medicin ved udskrivelsen”.

4 VIGTIGT vedr. print af medicinliste:
Når ”Medicin ved udskrivelsen” er gennemført, vil det være muligt at printe en ordinationsliste, der kun indeholder de ordinationer, patienten skal udskrives med: Vælg Print  Status ved udskrivelsen Hvis der skal printes en Patientvenlig liste, gøres dette på normal vis, hvor de ordinationer, patienten ikke fortsætter med, fravælges.


Download ppt "Løsningen har følgende begrænsninger:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google