Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 1. lektion › Oplæg om synopsis › Oplæg om den individuelle fremlæggelse, vejledning og godkendelse af problemformulering i uge 6  2. lektion › Oplæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " 1. lektion › Oplæg om synopsis › Oplæg om den individuelle fremlæggelse, vejledning og godkendelse af problemformulering i uge 6  2. lektion › Oplæg."— Præsentationens transcript:

1

2  1. lektion › Oplæg om synopsis › Oplæg om den individuelle fremlæggelse, vejledning og godkendelse af problemformulering i uge 6  2. lektion › Oplæg om problemorienteret projektarbejde (jekr) - 3øa, 3øb, 3m/i, 3ma › 3øc, 3ød, 3øe arbejder med egen endelige problemformulering  3. lektion › Oplæg om problemorienteret projektarbejde (jekr) 3øc, 3ød, 3øe › 3øa, 3øb, 3m/i, 3ma arbejder med egen endelige problemformulering  4. + 5. lektion › Alle arbejder med den endelige problemformulering › Vejledning i 700-fløjen.

3  Mandag uge 5 › Vejledning i 5. + 6. lektion › Aflevering af blanket med FORELØBIGT valg af to DIO-fag – senest kl. 17 i Lectio.  Krav til emnevalg til problemformulering › Fokus på globalisering › Relateret til ét af de fire emneområder:  Demokrati og Menneskerettigheder, Velfærd vs. Fattigdom, Global Terrorisme og Medier, The New World Order › Tværfaglig problemstilling. › Må ikke overlappe DSO eller SRP/tidligere bedømt arbejde.

4  Individuel fremlæggelse: › 20 minutter pr elev › 2 faglærere › 2-delt  7-9 min (max): præsentation af egen udvidet problemformulering.  indledning – undren (påstand/hypotese)  Taksonomiske overvejelser  Metodiske overvejelser  Problemformulering  Afgrænsning  Foreløbig kildeliste  Indgår i den samlede DIO-karakter. (Der gives ikke særskilt karakter for fremlæggelsen)  Ca. 10 min. vejledning + evt. godkendelse af problemformulering  Medbring blanketten til DIO-problemformulering (+ på usb)

5  Individuel skriftlig opgave › Analyse af to selvvalgte tekster fra din foreløbige kildeliste › En tekst fra hvert DIO-fag, der indgår i problemformuleringen. › Fagligt relevante analysemetoder. › Omfang ca. 3 sider › Uploades i lectio senest kl. 17 › Bedømmelsen indgår i den samlede standpunktskarakter for DIO.

6  Godkendelse af problemformulering › Sidste frist for godkendelse af problemformulering. › Godkendt problemformulering – underskrevet af to faglærere - skal afleveres i receptionen senest kl. 15. › Vejledning kl. 12 – 15 i 700-fløjen.  Individuel refleksionsopgave: › Afleveres sammen med arbejdspolioen  Arbejdsportfoliomappen › Afleveres senest kl. 15 i receptionen

7  Udarbejdelse af den individuelle DIO- synopsis  Mandag – onsdag  Ikke mødepligt på skolen  Vejledning i Mediateket og virtuelt via lectio i 2. – 4. lektion  Synopsen afleveres senest onsdag d. 6. marts 2013 kl. 14


Download ppt " 1. lektion › Oplæg om synopsis › Oplæg om den individuelle fremlæggelse, vejledning og godkendelse af problemformulering i uge 6  2. lektion › Oplæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google