Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om den danske kommunalreform v/ Ole Glahn, Det Radikale Venstre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om den danske kommunalreform v/ Ole Glahn, Det Radikale Venstre"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om den danske kommunalreform v/ Ole Glahn, Det Radikale Venstre

2 Aftale om strukturreform (oplæg fra den danske regering)
Mål med strukturreformen • En enkel og effektiv offentlig sektor • Bedre service med uændrede skatter • Et sundhedsvæsen i verdensklasse • Klart ansvar og opgør med gråzoner • Bedre borgerbetjening – mindre bureaukrati og færre skranker • Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati

3 Aftale om strukturreform (oplæg fra den danske regering)
Flere opgaver samles i kommunerne • Kommunen som samlet indgang til den offentlige sektor • Ansvar for at tildele og finansiere alle sociale tilbud • Større rolle på sundhedsområdet - genoptræning • Større rolle i enstrenget beskæftigelsesindsats • Større ansvar for fysisk planlægning i kommunen • Erhvervsservice • Specialundervisning samles i kommunerne • Større ansvar for kulturtilbud • Større trafikansvar – veje og kollektiv trafik

4 Aftale om strukturreform (oplæg fra den danske regering)
Social tryghed og sammenhæng • Ansvaret samles i kommunerne tæt på den enkelte og familien i nærmiljøet • Én myndighed – klart ansvar • Kommunen er myndighed – institutioner og faglig ekspertise videreføres • Regioner viderefører driften af specialiserede amtslige tilbud • Viden og rådgivning styrkes under en samlet national paraply

5 Aftale om strukturreform (oplæg fra den danske regering)
Et sundhedsvæsen i verdensklasse • Stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri, lige og gratis adgang • Ekspertisen samles i fem regioner – øvelse gør mester • Kommunalt medejerskab og finansieringsansvar – Grundbidrag – Medfinansiering af borgernes behandling • Forebyggelse, pleje og genoptræning efter sygehusindlæggelse samles i kommunerne • Genoptræningsplaner sikrer patientens ret til genoptræning • Styrkelse af Sundhedsstyrelsen: Nationalt overblik - decentral handling

6 Aftale om strukturreform (oplæg fra den danske regering)
Udvikling i hele Danmark • Udvikling vokser nedefra • Flere opgaver og større planlægningsansvar i kommunerne • Regionen som udviklingsdynamo • Regionale udviklingsplaner som inspiration og samlet paraply for udviklingsinitiativer i regionen • Fokus på erhvervsudvikling i bredt sammensatte vækstfora under regionerne

7 Aftale om strukturreform (oplæg fra den danske regering)

8 Aftale om strukturreform (oplæg fra den danske regering)
Hvordan sikres kommunernes bæredygtighed? • Kommuner på ca indbyggere er sigtepunktet • Kommuner under ca indbyggere skal: – sammenlægges til kommuner på mindst ca indbyggere eller – indgå i et forpligtende samarbejde omfattende mindst ca. indbyggere • Samarbejdet skal omfatte de nye opgaver og nuværende kommunale opgaver, som hænger sammen med de nye opgaver • Samarbejdet skal omfatte en fast kreds af kommuner • Samarbejdet baseres på delegation til en kommune

9 Om kommunalreformen – mine erfaringer med processen

10 Hvorfor en kommunalreform?
Nedlæggelse af amterne et politisk ønske fra nogen partier Større økonomisk bæredygtighed i kommunerne Større faglige kompetencer i kommunerne Bedre ministeriel styring af færre kommuner Besparelser ved stordrift

11 Kommunalreformen består af:
En opgaveflytning Geografisk ny inddeling af regioner og kommuner

12 Regionerne Ingen kommunalfuldmagt
Først og fremmest styring af sundhedsvæsnet

13 Frivillige sammenlægninger
Kommunerne Frivillige sammenlægninger Størrelse ca.30 – indbyggere Hvis ikke sammenlægning, så aftaler mellem kommuner

14 Gennemførelse – 1 af 2 Kort proces på 4 år Overgangsordning i 2006
Gamle kommuner kører videre, nye begynder arbejdet med sammenlægningsudvalg 1. jan indføres de nye kommuner og regioner Demokratiske konsekvenser

15 Gennemførelse – 2 af 2 Ingen formelle ændringer
Længere fysisk afstand mellem vælgere og valgte Frygt i udkantområderne for en kraftig centralisering Frygt for mere magt til administrationen

16 Denne præsentation kan findes her: www. radikale
Denne præsentation kan findes her: Så kan der stilles spørgsmål


Download ppt "Oplæg om den danske kommunalreform v/ Ole Glahn, Det Radikale Venstre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google