Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Medicinsk Center Geriatrisk Afdeling G Hvordan sikres omsorgen i optimerede operationsforløb? Ældre patienter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Århus Universitetshospital Århus Sygehus Medicinsk Center Geriatrisk Afdeling G Hvordan sikres omsorgen i optimerede operationsforløb? Ældre patienter."— Præsentationens transcript:

1 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Medicinsk Center Geriatrisk Afdeling G Hvordan sikres omsorgen i optimerede operationsforløb? Ældre patienter med hoftenære frakturer

2 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Den geriatriske patient Ofte over 70 – 75 år Flere akutte sygdomme Ofte samtidige flere kroniske problemer Funktionstab Ofte sociale problemstillinger

3 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Optimeret forløb Udskrivelse af plejehjemsbeboere dagen efter operation for hoftenær frakturer 30 dages mortalitet må ikke overstige 10 %

4 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Hvorfor optimeret forløb? Risikofaktor under indlæggelse Infektioner Delir Nedsat funktionsevne

5 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland GO-Teamet Visitation Geriatrisk gennemgang Følge-hjem-funktion Hospital i hjemmet

6 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Helbredstilstand Krop Fysiologiske funktioner Mentale funktioner Aktivitet Udførelse af en opgave eller handling på individniveau Deltagelse Involvering i dagliglivet på samfundsniveau Omgivelsesfaktorer Fysiske Sociale Holdningsmæssige Personlige faktorer Alder, køn Social status Mestringsevne, erfaringer ICF - International Klassifikation af Funktionsevne Fokus på funktionsevne

7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Udfordringer Kompetencekløften –Fra specialist til generalist Perspektivskiftet –Sygdomsorienteret praksis –Situationsorienteret praksis Mål –Patientorienteret praksis (Tove Borg: Livsførelse i hverdagen under rehabilitering)

8 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Overgange Samarbejdsaftale med Århus Kommune –Opgavefordeling –Ansvarsfordeling Direkte samarbejde med personalet i primær Back-up

9 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Oplære og udføre Direkte vejledning i og ordination af basal postoperativ pleje –Observationer –Ernæring –Væske –Udskillelse –Mobilisering

10 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Overdragelse Planer ved udskrivelsen Justering af planer efter udskrivelsen Konkrete vejledninger

11 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Omgivelser Netværket De fysiske omgivelser – indretning, hjælpemidler

12 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Resultater af optimerede patientforløb 30 dages mortalitet reduceret til 4 – 5 % Gennemsnitlige indlæggelsestid reduceret til ca. 7 dage fra ca. 14 dage


Download ppt "Århus Universitetshospital Århus Sygehus Medicinsk Center Geriatrisk Afdeling G Hvordan sikres omsorgen i optimerede operationsforløb? Ældre patienter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google