Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen"— Præsentationens transcript:

1 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007
16. april 2010

2 Statistik om kvindelige iværksættere – udviklingen viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige iværksættere. Statistikken bygger på data fra Danmarks Statistik. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i statistikken.

3 1. Antal iværksættere Der er 2,5 gange flere mandlige iværksættere end kvindelige. Der er et stigende antal kvindelige iværksættere – 42 pct. flere i 2007 end i 2001. Det er mere end stigningen i antallet af mandlige iværksættere – 32 pct. flere i 2007 end i 2001. Antallet af mandlige iværksættere er stort set uændret siden 2006.

4 2. Kønsfordeling Selvom der er et stigende antal kvindelige iværksættere, er andelen nogenlunde konstant over tid. Den svinger mellem 25 og 27 pct.

5 3.1. Overlevelse - af virksomheder startet af hhv. mænd og kvinder
"Kvinders virksomheder ligger lavere end mænds, når det kommer til virksomhedernes overlevelse. Det kan ikke udelukkende forklares af branchevalg, da mænd klarer sig noget bedre indenfor alle 9 brancher, selv i brancher hvor kvinder er overrepræsenteret, som f.eks. Handel, hotel og restauration. Men branchefordelingen kan godt forklare lidt af sammenhængen. Den største forskel mellem kønnene er i bygge/anlæg, hvor mænd er stærkt overrepræsenteret. Det alene trækker mænds overlevelseskurve 1 pct.-point højere op over kvindernes end uden bygge/anlæg." Mandlige iværksætteres virksomheder overlever oftere end kvindelige iværksætteres efter 5 år. Kan delvist forklares af, at mænd og kvinder vælger forskellige brancher.

6 3.2. Overlevelse - i fem udvalgte brancher
"Kvinders virksomheder ligger lavere end mænds, når det kommer til virksomhedernes overlevelse. Det kan ikke udelukkende forklares af branchevalg, da mænd klarer sig noget bedre indenfor alle 9 brancher, selv i brancher hvor kvinder er overrepræsenteret, som f.eks. Handel, hotel og restauration. Men branchefordelingen kan godt forklare lidt af sammenhængen. Den største forskel mellem kønnene er i bygge/anlæg, hvor mænd er stærkt overrepræsenteret. Det alene trækker mænds overlevelseskurve 1 pct.-point højere op over kvindernes end uden bygge/anlæg." Branchefordeling kan forklare hovedparten af forskellen mellem kønnenes overlevelse. F.eks. havde bygge og anlæg en højere overlevelse end handel, restauration, m.v. Mænd klarer sig lidt bedre end kvinder inden for alle brancher.

7 4.1. Antal virksomheder i Top 3 brancher, kvinder
Top 3 dækker ca. 91 pct. af alle virksomheder startet af kvinder (ca. 30 pct. hver). Kvindernes brancher er mindre jævnt fordelt end mændenes. De resterende brancher har under 5 pct. hver. Handel er steget svagere end forretningsservice og tjenesteydelser.

8 4.2. Antal virksomheder i Top 3 brancher, mænd
Top 3 dækker ca. 78 pct. af alle virksomheder startet af mænd. Forretningsservice er den største branche (ca. 33 pct.), men er ikke steget så meget som Bygge og anlæg. Bygge og anlæg er vokset kraftigt fra 2004 til 2007 og fylder nu ca. 25 pct. Handel ligger relativt stabilt antalsmæssigt.

9 5. Virksomhederne 5 år efter opstart - iværksættere fra 2002, undersøgt i 2007
Kvinder Mænd En større andel af mændene har ansatte (34 pct.). 24 pct. af kvinderne har ansatte efter 5 år. Flere større virksomheder blandt mænd.

10 6. Vækstiværksættere, 2007 (virksomheder startet i 2002 eller 2003)
Antal Andel i pct.* Mænd 203 15 Kvinder 27 13 Uoplyst køn 108 14 I alt 338 *Nævneren er alle virksomheder startet i 2002 eller 2003, der i 2004 havde mindst 5 årsværk, ca virksomheder. Blandt mænd er der en højere andel af vækst-iværksættere (15 pct.) end blandt kvinder (13 pct.). Kvindelige vækstiværksættere udgør ca. 12 pct. af alle vækstiværksættere.

11 7. Andelen af iværksættere, der har fuldført en videregående uddannelse eller overlevet i tre år
Af kvindelige iværksættere er andelen med en videregående uddannelse en del større end hos mændene, der primært har erhvervsfaglige uddannelser. Forskellen mellem mænds og kvinders overlevelse er voksende for årgange frem til 2004.

12 8. Anmærkninger 3.2. Overlevelse
9-gruppering. 4 grupper er udeladt. Tjenesteydelser er lagt sammen med finansierings- og forretningsservice, fordi de to gruppers overlevelse ligner hinanden. Udvikling i Top 3 brancher 9-gruppering. De 6 mindste brancher er udeladt. 6. Vækstiværksættere Inkl. virksomheder under bagatelgrænsen i både tæller og nævner. Vækstiværksættere er de virksomheder, der har haft en vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i perioden Nævneren er alle virksomheder startet i 2002 eller 2003, der i 2004 havde mindst 5 årsværk, ca virksomheder. Andelen af virksomheder, hvor det ikke er muligt at finde en stifter/iværksætter er stor blandt gruppen af vækstiværksættere. Det er primært virksomheder, der er oprettet i selskabsform, hvor der ikke kan findes en person.


Download ppt "Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google