Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning."— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning Koncernmål i næste års aftaler

2 Dagens tema v/Benny Balsgaard

3 God ledelse v/Søren Brandi, Hildebrandt & Brandi

4 Generel orientering v/Benny Balsgaard

5 Evaluering af lederforum v/Benny Balsgaard

6 Mange besvarelser Vi har fået 91 besvarelser! Flot! Nu har vi et godt udgangspunkt for at planlægge nogle gode møder til næste år.

7 Hovedbudskaber i jeres svar Generel stor tilfredshed med møderne: Frekvens (79%), starttidspunkt (96%) og længde (86%) Form (78%) Forplejning (77%) Ryslinge som mødested (75%) Tallet viser andel af besvarelser, som var tilfredse eller meget tilfredse

8 Mindre tilfredshed Ikke overraskende udtrykte I mindre tilfredshed med lys, lyd m.v. (70%)

9 De åbne svar Mange tilbagemeldinger om, at det er godt at have et tema på møderne Mange tilbagemeldinger om, at det har været godt med de eksterne oplægsholdere Ønske om mere dialog – helst i smågrupper Mange tilbagemeldinger om, at fordelingen mellem at få generelle informationer og faglig inspiration er god

10 - og mange rigtig gode input I har givet en lang række forslag til indhold og temaer, som vi vil tage med i planlægningen af møderne i 2009.

11 Sandwich

12 3. budgetopfølgning v/Lis Christiansen

13 Økonomi Budgetopfølgningen pr. 30. september 2008

14 Budgetopfølgning 30.09.08 Resultatet viser: –Et mindreforbrug på i alt 25,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2008 –Der blev søgt om tillægsbevillinger på i alt 22,2 mio. kr. –Der blev givet tillægsbevillinger på i alt 17,5 mio. kr.

15 Budgetopfølgning - Drift L 174 om regulering af statstilskuddet i 2009, hvis regnskab 2008 viser, at servi- cedriftsrammen og anlægsrammen ikke er overholdt – svarende til overskridelserne i forhold til de kommuner, der overskrider BEK i september, der fastsætter service- driftsrammen i Faaborg-Midtfyn Kommune til 1,808 mia. kr. (Budget 1,850 mia. kr.)

16 Budgetopfølgning - Drift –Forventet mindreforbrug på service- driftsudgifterne på 14,7 mio. kr. –Overskridelse af servicedriftsrammen er på 28,5 mio. kr. –Forbrugsprocenten på servicedrifts- udgifterne pr. 30. september 2008 ligger på 77,1 pct.

17 Budgetopfølgning - Drift Årsag –Overførsler fra 2007 til 2008 på netto 43,6 mio. kr. –Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2008 på 15,1 mio. kr. –Modsat virker den gennemførte 2 pct. besparelse på 27,3 mio. kr.

18 Budgetopfølgning - Drift Hvad kan der gøres for at overholde servicedriftsrammen i 2008? –Revurdering af engangsdriftsudgifter med henblik på overførsel til anlæg –Forkortelse af supplementsperioden for regnskab 2008 –Tilbageholdenhed hos aftaleholdere resten af året

19 Budgetopfølgning - Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Ansøgt og bevilget overførsler fra drift til anlæg på 4,6 mio. kr. Efterfølgende yderligere gennemgang af projekter, der kan overføres fra drift til anlæg

20 Budgetopfølgning - Andet Tjenestemandsforsikringer og pensioner –Udgifter til tjenestemandsforsikringer (aktive tjenestemænd) fastsættes ved budgetlægning –Udgifter til pensioner afholdes på fælleskonto Såfremt en ansættelse ændres fra tjenestemands- ansættelse til overenskomst-ansættelse reduceres det pågældende områdes budget med forskellen i udgiften til pensionsbidrag

21 Budgetopfølgning - Andet Personforsikringer –Arbejdsskadeforsikringer –Udgifter til AES-bidrag (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring) Arbejdsskadeforsikringer administreres af det kommunale forsikringskontor Aftaleholdernes budgetter blev reguleret fra 2007 og fremadrettet

22 Budgetopfølgning - Andet AES - bidraget falder væsentligt fra 2007 til 2008 Personforsikringskonti reguleres fra 2008 og fremefter Omflytninger på forsikringskontiene vil samlet set være budgetneutrale

23 Koncernmål i næste års aftaler v/Annalise Horster

24 Koncernmålet ’kerneværdi for borgeren’: Den gode historie – her fra intranettet

25 Koncernmålet ’kerneværdi for borgeren’: Den gode historie – her fra leanfolder

26 Koncernmålet ’kerneværdi for borgeren’: Den gode historie – her fra personalebladet Indblik

27 Koncernmålet ’kerneværdi for borgeren’: Den gode historie – her fra Fyens Stiftstidende


Download ppt "Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google