Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre fodgængere og cyklister i byerne Formål: –at belyse de ældres trafikale situation risikoopfattelse adfærd brug af tiltag påvirkning af mobilitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre fodgængere og cyklister i byerne Formål: –at belyse de ældres trafikale situation risikoopfattelse adfærd brug af tiltag påvirkning af mobilitet."— Præsentationens transcript:

1 Ældre fodgængere og cyklister i byerne Formål: –at belyse de ældres trafikale situation risikoopfattelse adfærd brug af tiltag påvirkning af mobilitet –to byer deltager i projektet ringby (Holbæk) båndby (Kalundborg)

2 Metode i projektet –to hovedkilder til ny viden spørgeskemaundersøgelse –ældre (>70 år) –kontrolgruppe (40-49 år) personlige interviews –mobile ældre –finde forskelle mellem ældre og kontrolgruppe mænds og kvinders synspunkter aktive og mindre mobile ældre Holbæk og Kalundborg

3 De to byer i projektet

4 Hvor ofte kommer man ud til fods

5 Hvor ofte kommer man ud på cykel?

6 Afstand til indkøb Holbæk Kalundborg

7 Forklaring til de næste resultater Hvad er vigtigt for at føle sig tilpas farligt vigtigt for rutevalg Forskel mellem ældre og kontrolgruppe mænds og kvinders synspunkt ældre med godt og dårligt helbred aktive og mindre mobile ældre Holbæk og Kalundborg Somfodgænger cyklist I hvert spørgsmålhøjst 3 svar af 8 muligheder

8 Hvad får fodgængere til at føle sig tilpas? Ingen forskel mellem byerne sign. flere 40-50 årige kvinder især ældre med dårligt helbred sign. flere 40-49 årige kvinder især ældre med dårligt helbred sign. flere 40-49 årige kvnder især ældre med dårligt helbred

9 Hvad synes fodgængere er farligt? Ingen forskel mellem byerne sign. flere 40-49 årige kvinder især ældre med dårligt helbred

10 Hvad er vigtigt for fodgængeres valg af rute? vigtigere i Kalundborg vigtigere i Holbæk sign. flere 40-49 årige kvinder vigtigere i Holbæk

11 Fodgængeradfærd især kvinder

12 Hvorfor aldrig krydse vej uden for fodgængerfelt sign. flere ældre mænd og ældre med godt helbred samt 40-49 årige kvinder

13 Hvorfor krydse vej uden for fodgængerfelt ofte, af og til eller sjældent sign. flere ældre mænd sign. flere 40-49 årige kvinder sign. flere ældre med dårligt helbred

14 Konklusion vedr. fodgængere ældre kvinder –lysregulerede kryds –farligt at fortryde en krydsning 40-49 årige kvinder –lysregulering –god gadebelysning ældre med dårligt helbred –krydser for at komme til butik eller busstop for at undgå at krydse begge grupper –fodgængerfelter –lysregulering de ældre –fortov –farligt hvis fodgængerfelt mangler –flere går hen til en overgang eller lysregulering kontrolgruppen –rute der er direkte og hurtig –krydser hvis de skal skynde sig

15 Hvad får cyklister til at føle sig tilpas? vigtigere i Holbæk sign. flere 40-49 årige kvinder vigtigere i Holbæk

16 Hvad er farligt for cyklister? sign. flere 40-50 årige kvinder især ældre med godt helbred farligere for de ældre i Kalundborg farligere for de ældre i Holbæk sign. flere 40-49 årige kvinder især ældre med godt helbred farligere for de ældre i Kalundborg farligere for de ældre i Holbæk

17 Hvad er vigtigt for cyklisters rutevalg? vigtigere i Holbæk sign. flere 40- 49 årige kvinder vigtigere i Holbæk

18 Cyklistadfærd især kvinder

19 Hvorfor aldrig svinge til venstre uden at standse? sign. flere ældre kvinder sign. flere 40-49 årige mænd

20 Konklusion vedr. cyklister ældre kvinder –tænker på det, der er trygt –sign. flere er trygge ved at standse ved venstresving 40-49 årige kvinder –cykelsti vigtig for sign. flere ældre med dårligt helbred –cykler i den forkerte retning for at undgå at krydse begge grupper –cykelsti er vigtigst –parkerede biler er farligt de ældre –lysregulerede kryds er vigtigt farligt hvis cykelsti mangler –farligt at svinge til venstre –rute med cykelsti og mindst trafik kontrolgruppen –jævn belægning er vigtigt –rute der er direkte og hurtig –højresvingende biler er farlige

21 Kvalitative interview med mobile ældre det sociale liv –har interesser –holder sig i form adfærd –klarer sig lige så godt som da de var yngre –men er mere forsigtige –kompenserer for dårligt syn –indretter ruten efter egen formåen farer, der hæmmer mobilitet –hurtig trafik –tung trafik –utryghed i mørke

22 Nogle vigtige resultater - de ældre –tager sig bedre tid –ingen ulejlighed at vente på grønt –ingen ulejlighed at gå hen til fodgængerovergang –bevidst om hvad der er tilladt –lægger vægt på tryghed –kan have problemer med at bedømme trafik kontrolgruppen –tager chancer, fordi de skal skynde sig –har godt overblik –handler hurtigt i kritiske situationer

23 Nogle vigtige resultater - ældre kvinder, ældre med dårligt helbred –tænker på det, der er farligt –tænker på det, der er trygt ældre mænd, ældre med godt helbred –har godt overblik –ikke i tvivl om, hvor de skal krydse –ingen ulejlighed at gå hen til fodgængerfelt

24 Nogle vigtige resultater - ældre med godt helbred –har bedre tid end kontrolgruppen –ingen ulejlighed at optræde trafiksikkert ældre med dårligt helbred –fokuserer meget på det, der er farligt –fokuserer meget på det, der ikke er tilladt –er ikke altid konsekvente


Download ppt "Ældre fodgængere og cyklister i byerne Formål: –at belyse de ældres trafikale situation risikoopfattelse adfærd brug af tiltag påvirkning af mobilitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google