Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 1 ”GIS for grovsmede” Kunsten at indføre ledningsregistrering ved mindre vandværker med en smed som driftsleder og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 1 ”GIS for grovsmede” Kunsten at indføre ledningsregistrering ved mindre vandværker med en smed som driftsleder og."— Præsentationens transcript:

1 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 1 ”GIS for grovsmede” Kunsten at indføre ledningsregistrering ved mindre vandværker med en smed som driftsleder og ”amatører” i skiftende bestyrelser. Problemet er ikke teknikken men formidlingen. Oversigt Hvad vil vi? Hvem er målgruppen? Hvorfor ledningsregistrering? Valg af system og løsning Ledningsregistreringens indhold Registrering af ledningsdata Kortgrundlag 3 forskellige løsninger Formidlingen Vore råd til ledningsejerne Vore erfaringer!

2 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 2 Hvad vil vi? Indføre digital ledningsregistrering Indføre GIS/system til håndtering af ledningsoplysninger Vi mener det er rigtigt – fagligt set Samfundsmæssig nytteværdi, hvis alle registrerer og udveksler digitale ledningsoplysninger Tjene penge

3 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 3 Hvem er målgruppen? Mindre vandværker, private med en bestyrelse, 50-5000 forbrugere. Bestyrelsen består af lægfolk, der ofte skiftes ud (og smider papirerne væk…) Driftslederen er ofte en smed med store grove fingre Det er bestyrelsen, der forstår behovet for registreringen. Smeden kan i hovedet altid huske, hvor ledningerne ligger indtil han skal bruge det. Det offentlige og andre store ledningsejere ønsker en (bedre) registrering

4 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 4 Hvorfor ledningsregistrering? - er der et behov? Interne interesser: Administrationsgrundlag Overblik over forsyningsnettet Dokumentation, undgå graveskader Genfinding (hvis smeden dør…), finde stophaner under sne Grønne regnskaber for store vandværker og afgifter ved utætheder Informationsgrundlag Eksterne interesser: Datagrundlag til Vandforsyningsplan, kommunen Ledningsoplysninger til andre ledningsejere, bruge deres Borgernes krav, finde egne stophaner Sikring af anlæg, rettigheder tinglyses Lovgivning

5 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 5 LER = LedningsEjerRegister LOV nr. 119 af 24/02/2004: Lov om registrering af ledningsejere Indberetningspligt for ledningsejere af ”interesseområder” i 2005 http://www.ebst.dk/LER/0/1/0

6 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 6 Fra ”Rapport om Ledningsejerregister”, Erhvervs- og Boligstyrelsen marts 2003

7 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 7 Valg af system og løsning 1.Organisation Eksisterende organisation, mennesker (behov for hjælp el.lign.), arbejdsgange 2.Økonomi Udgifter til indkøb, indførelse og drift 3.Teknik Faglig forsvarlig løsning, overskuelig, samarbejdsmuligheder, fremtidssikret 4.Vedligeholdelse Hvordan vedligeholdes ledningsdata, kortgrundlag og systemet? 5.Uddannelse Hvem skal bruge systemet? Et det den primære arbejdsopgave (den uddannede driftsleder) eller blot ”om aftenen” (smeden)?

8 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 8 Ledningsregistrering - indhold 1.Ledningsdata - konvertering af analoge ledningsplaner til digital form - opmåling i marken, digitale ledningsdata - vedligeholdelsesprocedure Rådgivning i indsamlingsmetode og vedligeholdelse 2.Kortgrundlag - Topografiske kort (TOP10DK) - Tekniske kort - Tema indhold, adresser - Priser på køb og vedligeholdelse Rådgivning i kortvalg 3.Systemkoncept - Investering i CAD/GIS til lagring af ledningsdata - Lagring af ledningsinformation på internettet - Løsningen skal snakke brugerens sprog og ikke kortlæggerens og GIS-brugerns sprog Rådgivning i systemvalg

9 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 9 1. Hvordan kan registreres? (1) De forskellige indsamlingsmetoder (båndmål, totalstation og GPS) Krydsmål (målebånd) Ortogonalmål (målebånd og vinkelprisme) Flugtmål (målebånd) Totalstation og GPS kræver udstyr DigitaliseringFarlig KonstrueresDyrt Støttepunkter indmåles Ofte optimalt Alt indmålesFor dyrt Egen indmålingBedst til ajourføring

10 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 10 1. Hvordan kan registreres? DIF Norm for ledningsregistrering (1988!) Indmålt klasse 1, resten ofte klasse 4. Danva på vej med datamodel? Måle i åben grav?

11 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 11 1. Hvad skal registreres? Temaer: Vandledning Stikledning Ventil (hovedledning) Stophane (stikledning) Brandstandere Trykforøgere Vandudskillere Afmærkningsstandere Boring (indvinding) Vandmålere Vandværket Fremmedledninger Foringsrør/styret underboring Egenskabsdata: Dimmension Materiale Alder Andet?

12 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 12 2. Kortgrundlaget Hvad er korttemaer? Forskellige Grundkorttyper præsenteres: Teknisk kort (kommunerne) TOP10DK (KMS) Ortofoto (Fotoselskaber) Adresser (kommuner og gratis ved KMS) Der undersøges specifik pris for aktuelle forsyningsområde.

13 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 13 2. Kortgrundlaget (2) TOP10DK KMS Kommunalt grundkort(TK3 ) Ortofoto Cowi

14 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 14 1. Løsning: Kortmappe Oversigtskort med index, evt. både by og land Udpegninger med numre Til helt små vandværker med meget få ændringer (landområder med statisk ledningsnet) Data ligger digitalt ved landinspektør, som indlægger ændringer og udtegner nye kort

15 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 15 2. Løsning: Internet-løsning Skærmdump(s)/demo Koble op på mobilte- lefonen

16 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 16 2. Internetløsning

17 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 17 3. Løsning: MapInfo Det kan mere end blot vise grafikken (god til egenskabsinformation) For dem der vil selv, kan selv rette og ændre i lay-out. Interesse for kort og lidt for IT. Mere fleksibelt? Data på bærbar i stedet for internetadgang Grundkort fra kommunen i MapInfo-format ellers konvertering ved konsulent

18 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 18

19 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 19 Formidlingen Pædagogik i højsædet Starte forfra med simple og enkle forklaringer Komme hos vandværket flere gange Opbygge tillid ”Ikke salg for enhver pris” Give valgmuligheder Være tålmodig Vi skal lære og kende deres begrebsverden Eksempel herpå:

20 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 20 Vore råd til ledningsejerne Kortgrundlag til ”projektering” Højdeforskelle til tryktabsberegninger Husk at indhente andre ledningsoplysninger Husk at indhente tilladelser fra lodsejere før nedgravning af nye ledninger. Ejendomskort med ejere på strækningen Opgørelse over erstatninger Tinglysning af ledninger på privat grund Opmåling og indlægning af information i et GIS/CAD- system Hold informationerne ved lige!!!

21 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 21 Vore erfaringer Det tager år at få beslutninger igennem Der må ofte begyndes forfra (pga. nye bestyrelsesmedlemmer) De snakker et sprog – vi snakker et andet. Vi skal opstille konkrete forslag til investering i ledningsregistrering over flere år. Vi skal tålmodigt vise forskellige systemer

22 ”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 22 Økonomisk overslag 1) Ledningsdata - tilgængelig på digital form 3) Systemkoncept - Programmel og oplæring 2) Kortgrundlag - brugsret til digitale kortdata EtableringVedligeholdelse Afhængig af status. Konverteringsopgavens omfang (medgået tid) Aktivitetsniveau og ønsker fra ledningsejer (medgået tid) Kortejers prispolitik! Afhængig af valgt system


Download ppt "”GIS for grovsmede” – Kortdage 2004 1 ”GIS for grovsmede” Kunsten at indføre ledningsregistrering ved mindre vandværker med en smed som driftsleder og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google