Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Avokat Inca§§o ApS Den forenklede inkassoproces LOV nr 450 af 09/06/2004 Forenklet inkassoproces.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Avokat Inca§§o ApS Den forenklede inkassoproces LOV nr 450 af 09/06/2004 Forenklet inkassoproces."— Præsentationens transcript:

1 Avokat Inca§§o ApS Den forenklede inkassoproces LOV nr 450 af 09/06/2004 Forenklet inkassoproces

2 Avokat Inca§§o ApS LOV nr 450 af 09/06/2004 Udformet på baggrund af bet. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III udarbejdet af Retsplejerådet Nyt kapitel 44 a om betalingspåkrav indsættes i rpl. Nyt kapitel 2 a om betalingspåkrav indsætte i lov om retsafgifter Træder i kraft den 1. januar 2005

3 Avokat Inca§§o ApS Inkassoprocessen i sin nuværende form Forfaldsdato Stævning U-dom (eller domsforhandling) Rekvisition Tvangsfuldbyrdelse

4 Avokat Inca§§o ApS Den forenklede inkassoproces Forfaldsdato (påkravsskrivelse m/10 dages frist) Betalingspåkrav Fogedrettens kontrol Forkyndelse – 14 dages frist for skriftlige indsigelser - Præklusion: Fredet eller påtegning - Sag sluttes - Tvangsfuldbyrdelse - Civilsag (gentoptagelse eller anke)

5 Avokat Inca§§o ApS Rpl. Kap. 44 a - Betalingspåkrav Forfaldne pengekrav på højst kr. 50.000,00 Betalingspåkrav i form af en blanket Betalingspåkrav indleveres ved fogedretten – værneting i ht. Rpl. Kap 22 Indholdet svarer til en stævning – Krd. skal herunder tilkendegive sine ønsker Kontrol af fogedretten – frist til at afhjælpe eller afvise Forkyndelse – 14 dages frist for at fremkomme med indsigelser

6 Avokat Inca§§o ApS Kreditors muligheder 1) Forkyndelse trods insolvens hos deb? 2) Ingen indsigelser fra deb – ønsker krd at fortsætte med tvangsfuldbyrdelse? 3) Deb kommer med indsigelser – ønsker krd at fortsætte sagen som civilsag? (betalingspåkravet udgør stævning)

7 Avokat Inca§§o ApS Påtegning Har retskraft som en dom (20 års forældelse) Kan tjene som grundlag for tvangsfuld- byrdelse Udelukker at en sag med samme indhold kan ikke behandles ved retten igen Original påtegning opbevares hos fogedretten Tilkendelse af inkassoomkostninger

8 Avokat Inca§§o ApS RKI registrering Påtegning – registrering i RKI Registreres i RKI’s åbne system RKI – on-line registrering Advokat Inca§§o ApS er RKI partner

9 Avokat Inca§§o ApS Opsummering Krav om påkravsskrivelse – 10 dages frist Betalingspåkrav – blanket – MAX kr. 50.000 Indlevering til fogedretten Kreditors 3 valgmuligheder Påtegning Tvangsfuldbyrdelse RKI registrering


Download ppt "Avokat Inca§§o ApS Den forenklede inkassoproces LOV nr 450 af 09/06/2004 Forenklet inkassoproces."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google