Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foreningen DFM-nøgletal 1 Bestyrelsens beretning 2003 Medlemmer  63 medlemmer – abonnenter på DFM-nøgletal  heraf 12 A-medlemmer Bestyrelsen  10 A-medlemmer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foreningen DFM-nøgletal 1 Bestyrelsens beretning 2003 Medlemmer  63 medlemmer – abonnenter på DFM-nøgletal  heraf 12 A-medlemmer Bestyrelsen  10 A-medlemmer."— Præsentationens transcript:

1 foreningen DFM-nøgletal 1 Bestyrelsens beretning 2003 Medlemmer  63 medlemmer – abonnenter på DFM-nøgletal  heraf 12 A-medlemmer Bestyrelsen  10 A-medlemmer og 3 B-medlemmer  Fungerende formand: Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen Sekretariat  Administration og faglig sekretær for arbejdsudvalg  Indsamling og bearbejdning af data samt publicering af nøgletal  Kontakt og markedsføring

2 foreningen DFM-nøgletal 2 Bestyrelsens beretning 2003 Dataindsamling for driftsåret 2002 (2001)  59 (60) abonnenter finansierer  24 (23) ejendomsforvaltere besvarer spørgeskemaet  528 (543) ejendomme med i alt 4,6 (4,6) mill. m 2 BDA DFM-nøgletal 2002 (2001)  Publikation sendt eksklusivt til abonnenter i august (juni)  Opdelt efter ejer/brugsforhold samt Services suppleret med rapporttype m/ årsammenligninger samt med kvalitetsindikering  5 hovedafsnit med i alt 124 (118) rapporter De lempede krav til dataindsamlingen har ikke haft effekt

3 foreningen DFM-nøgletal 3 Bestyrelsens beretning 2003 DFM-nøgletal til brug for Benchmarking Foreningen som et netværk for inspiration og erfaringsdeling om brug af metoder og processer i driftsorganisationen Medlemsmødet vigtig at hente data tæt ved kilden begreber afstemt for driftsudgifter i DEI og DFM-nøgletal udfordringen om intern serviceenhed eller outsourcing udvidelse af DFM-nøgletal for Services

4 foreningen DFM-nøgletal 4 Bestyrelsens beretning 2003 DFM-nøgletal i en Webløsning Administrationsmodul, inddateringsdel og analysedel Leverancen er over et år forsinket 1. testversion af analysedel forelå i juli Nøgleperson hos leverandøren fratrådte i august Aftaler med underleverandører til færdiggørelse af opgaven er først på plads marts 2004 Konsekvens: Diskette for driftstal 2003 og ”papir”rapport

5 foreningen DFM-nøgletal 5 Bestyrelsens beretning 2003 Arbejdsudvalg: DFM-nøgletal for Services Rapporteret ved medlemsmødet Foreningens fremtidige form og udvikling Nøgletal for Space Management Opstilling af program vedrørende arealforbrug til benchmarking af bygningers effektivitet Gennemføres i samarbejde med DFM-netværk

6 foreningen DFM-nøgletal 6 Bestyrelsens beretning 2003 Kontakt og markedsføring: Benchmarking konference / Ejendomsforeningen Danmark Fælles definitioner for driftsudgifter Benchmarking i statslig ejendomsportefølge Norsk Nettverk for Næringseiendom Nordisk Netværk for totaløkonomi Norsk/dansk projekt om nøgletal vedr. sygehusdrift Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark Hjemmesiden: www.dfm-key.dk

7 foreningen DFM-nøgletal 7 Bestyrelsens beretning 2003 Formand: Thorkild Lund indtil 7/10 Erik Als fra 7/10 Næstformand: Erik Als Sekretær: Per Anker Jensen Kasserer: Steen Schrøder Øvrige: Henrik Carlsen Inger Dreyer Per Grydgaard fra 7/10 Flemming Wulff Hansen Poul Kærsgaard Ole Emil Malmstrøm Freddy Mortensen Hans Overgaard Ib Reinholdt-Pedersen Sven Thomsen

8 foreningen DFM-nøgletal 8 Handlingsplan 2004 DFM-nøgletal 2003 Diskette med spørgeskema udsendt februar Svarfrist 30. april Rapport primo juli Udvikling af webløsning genoptaget i marts med analysedel, version 2 endelig udgave af administrationsmodul primo maj inddateringsdel i version 1i maj test i juni ibrugtagning som forsøg overfor abonnenter i 2. halvår

9 foreningen DFM-nøgletal 9 Handlingsplan 2004 Generalforsamling 26. april Medlemsmøde 26. april Nøgletal fra Byggeriets Evaluerings Center FM uddannelse Medlemsarrangementer Introduktion overfor nye medlemmer Benchmarking i grupper Arbejdsudvalg Nøgletal for Space Management Foreningens fremtidige form og udvikling

10 foreningen DFM-nøgletal 10 Handlingsplan 2004 Foreningens fremtidige form og udvikling Vi er en selvstændig forening der udarbejder nøgletal, men åbne for samarbejde med andre foreninger. Vi skal udvide nøgletalsområdet Vi skal opfordre medlemmer til at opfylde pligten til at levere data Vi skal markedsføre foreningen som stedet hvor grupper med ensartet virksomhedsprofil kan benchmarke med hinanden Vi skal sikre os en øget sekretariatsbetjening Vi skal finde en anden organisering af bestyrelsen –ophæve A-medlemskabet –vælge bestyrelsen –fordele arbejdsbyrden bedre Konsekvens: Vedtægtsændring i 2005


Download ppt "Foreningen DFM-nøgletal 1 Bestyrelsens beretning 2003 Medlemmer  63 medlemmer – abonnenter på DFM-nøgletal  heraf 12 A-medlemmer Bestyrelsen  10 A-medlemmer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google