Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.2 Institut for Regnskab, Tom Hansen I ntroduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.2 Institut for Regnskab, Tom Hansen I ntroduktion."— Præsentationens transcript:

1

2 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.2 Institut for Regnskab, Tom Hansen I ntroduktion

3 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.3 Institut for Regnskab, Tom Hansen I dag 1.Introduktion, undervisningens karakter, eksamen, hjemmeside, økonomistyring 2.Forelæsning (kap 1 og 2)

4 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.4 Institut for Regnskab, Tom Hansen Vores mål med undervisningen Bedre virksomhedsforståelse (højere karakterer og beståelsesprocenter) Indlæring af teori. Øvelse af anvendelse i praksis. Træning i problemidentifikation/-prioritering / -løsning/ strukturering/ refleksion Det drejer sig således primært om: at blive fortrolig med grundprincipper og begreber at kunne "se" det væsentlige arbejde analytisk at forstå den økonomiske "styringslogik”

5 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.5 Institut for Regnskab, Tom Hansen Hvordan er timerne i økonomistyring? Læring kræver BÅDE –indlæring (teori) - læsning og forelæsning –anvendelse & overvejelser (praktik & refleksion)- øvelsestimer

6 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.6 Institut for Regnskab, Tom Hansen Derfor forventer vi af jer: kom ud af elevrollen (afventende, lyttende) og ind i rollen som studerende (aktivt selvansvar) Målsætninger med undervisningsformen: tankeprocesser udvikles og trænes. problemfinding opøves. problemløsningsevnen forbedres. Det drejer sig ikke bare om faglig men også om arbejdsmæssig og personlig udvikling

7 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.7 Institut for Regnskab, Tom Hansen Målretter studieformen efter eksamensopgaverne. Eksamen er 3 timer uden hjælpemidler (bortset fra regnemaskine) Eksamensopgavernes udseende: 30% caseopgave (reflektér, parallellisér) 30% øvelsesopgave - dvs. af mere regneteknisk karakter - dog demonstration af forståelse og forklaring nødvendig. 40% indlæringsøvelser - MC/check og uddyb. Husk:70% foregår på forelæsningerne !! Hvordan gør vi så det?

8 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.8 Institut for Regnskab, Tom Hansen HVAD SKAL DER TIL FOR AT "KUNNE FAGET" ? kunne begreberne forstå "logikken" kunne tænke analytisk og arbejde struktureret lidt regneri og sund fornuft NB: eksamen kan bestås med et helt blankt hovedspørgsmål, HVIS de 2 andre hovedspørgsmål er godt besvaret - eller med en fornuftig besvarelse af alle tre hovedspørgsmål

9 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.9 Institut for Regnskab, Tom Hansen Evaluering –kontakt mig til forelæsningerne eller –send mail ! –tal med jeres øvelsesundervisere WWW materialer: http://www.asb.dk/regn/ma-int (Materialer/forelæsningsplan) http://www.prenhall.com/atkinson (Bogens internet ressourcer)http://www.prenhall.com/atkinson Facts!!!


Download ppt "Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002 -1, Introduktion, s.2 Institut for Regnskab, Tom Hansen I ntroduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google