Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ATV september 2009 Hvordan kommer vi videre Richard Thomsen Statsgeolog Afdeling for grundvands- og kvartærgeologiskkortlægning GEUS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ATV september 2009 Hvordan kommer vi videre Richard Thomsen Statsgeolog Afdeling for grundvands- og kvartærgeologiskkortlægning GEUS."— Præsentationens transcript:

1 ATV september 2009 Hvordan kommer vi videre Richard Thomsen Statsgeolog Afdeling for grundvands- og kvartærgeologiskkortlægning GEUS

2 ATV september 2009 Aktører der anvender potentialekort og pejlinger Vandværker – Vandselskaber Kommuner Statens Miljøcentre Regionerne Rådgiverne GEUS

3 ATV september 2009 Sammendrag af indlæggene Pejledata er meget vigtige for den offentlige administration og løsning af rådgivningsopgaver Der er mange der gerne vil have gode pejle data men hvem vil bidrage til flere kvalitets pejleboringer og bedre fælles udnyttelse af pejledata?

4 ATV september 2009 Organisering af offentlige pejlinger De tekniske forudsætninger for kvalitets sikrede målinger kan vi sikkert let blive enige om: 1. Hvor og hvordan måles der – enighed om lokalisering og pejlepunkt – hvem opretter og hvordan? –m.v. Vejledning 2. Opdatering af fælles database på GEUS Jupiter med kvalitets sikrede data jfr. Vejledning

5 ATV september 2009 Nye initiativer! Der er behov for samarbejde mellem offentlige myndigheder der benytter potentiale kort og pejlinger. Det bør bl.a omfatte: Etablering af en hensigtsmæssig arbejdsdeling, som sikre at kortlægning resultater og enkelt målinger indsamles på en ensartet og kvalitets sikret måde. Data skal indlæses i den fælles offentlige Jupiter database på GEUS, der er grundlaget for fælles videndeling af pejleresultater. Det foreslås der laves: Aftale om kortlægningsresultater mellem MC og KL Aftale om regionernes kortlægning i forhold til MC Krav til lokalisering og mærkning af boringer Krav til indvindingstilladelser og løbende tilsyn Krav til brøndborer og rådgiver Krav til indberetning til fælles database på GEUS Krav til kvalitet for pejleboringer - klassedeling GEUS vil tage initiativ til udarbejdelse af Geo-vejledning for lokalisering, mærkning, måling og indberetning af pejledata

6 ATV september 2009 Aktuelle vejledninger Lokaliseringsvejledning med skema Vejledning i indberetning og kvalitetssikring af lokaliseringsdata. Vejledning i registrering af boringsfiks- og pejlepunkter Vejledning i indberetning af pejledata Vejledningerne ligger på http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/kr avspec/lokaliseringer_og_synkronpejlerunder/ index.html

7 ATV september 2009 Grundvandskortlægningen og beskyttelsen af grundvandet er byggesten til sikring af fremtidens vandressourcer Det er din indsats der gør en forskel Sammen kan vi nå langt Akvædukten har stået oprejst i Sergovia Spanien og været benyttet i 2 tusinde år. Den er 29 meter høj og 750 meter lang. Der er ikke benyttet bindemiddel. Da Roms akvædukter blev ødelagt i 500 tallet medførte det sammenbrud for Rom som Magtcenter. Det tog 800 år før Rom kom på fode Igen efter akvædukterne blev repareret. Vand er en vigtig forudsætning for at et samfund kan fungere


Download ppt "ATV september 2009 Hvordan kommer vi videre Richard Thomsen Statsgeolog Afdeling for grundvands- og kvartærgeologiskkortlægning GEUS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google