Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Charlotte Wilken-Jensen 14.september 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Charlotte Wilken-Jensen 14.september 2010"— Præsentationens transcript:

1 Charlotte Wilken-Jensen 14.september 2010
Svangreanbefalinger Charlotte Wilken-Jensen 14.september 2010

2 Hvorfor revision Opdatering af faglig/medicinsk udvikling
Flere ældre gravide Flere overvægtige gravide Flere kejsersnit Mere brug af epiduralblokade Hurtigere udskrivning

3 Hvad er nyt Antenatal rhesusprofylakse
Afskaffelse af rutinemæssig undersøgelse af det nyfødte barn Og undersøgelse af barnet hos e.l., ved hjemme-og ambulant fødsel, efter en uge Generel screening for HIV og syfilis Øget fokus på rådgivning om livsstil Differentiering og niveaudeling af tilbuddene Mere fokus på fædrene Forløbsplan

4

5 1 – 14 tilfælde i DK per år (ikke diagnosticerede?)
Syfilis 1 – 14 tilfælde i DK per år (ikke diagnosticerede?) 2 børn siden screening med Wassermann ophørte i 1998 Spontan 2.trimester abort, intrauterin død, præmatur fødsel hos 50% Næsten 100% overførsel til barn Generel screening fra 1.januar 2010

6 Basistilbud i graviditeten
3 konsultationer hos praktiserende læge 2 ultralydsundersøgelser 4-7 jordemoderundersøgelser

7 Ved 1. svangreundersøgelse
Informere om generelle tilbud Valg af fødested Afklare om parret ønsker information om ultralydsundersøgelser Hvis ja, give basal information og drøfte mulige konsekvenser af undersøgelserne Evt. henvise til specialafd. til yderligere information Vejledning om livsstil, kosttilskud, medicin, arbejde m.m Blod til HIV, syfilis, hepatitis B, type og antistoffer

8 Udfyldelse af svangrejournalen
Der er en ny på vej Udfyld alle rubrikker med +/- Udarbejd et resumé og skriv det i feltet ”samlet vurdering af ressoucer og risici” Skriv hvilket niveau den svangre tilhører Skriv tydeligt såfremt der er iværksat undersøgelser/henvisninger OBS screening for GDM (1/3 er overvægtige) Send den til fødestedet

9 Livsstil Rygestop Motion Vægtøgning Alkohol Kost og vitaminer

10 Vægtøgning Undervægtige BMI < 18,5 13-18 kg
Normalvægtige BMI 18,5-24, kg Overvægtige BMI 25-29, kg Svært overvægtige BMI > kg

11 Psykisk/social anamnese
Psykisk sygdom, også tidligere spiseforstyrrelser og depression Traumer, tab af nærtstående Livskriser Omsorgssvigtet Parforholdsproblemer herunder vold Ringe netværk Uden for arbejdsmarkedet

12 Niveauinddeling Niveau 1: Basal tilbud, til den sunde raske gravide
Udvidet tilbud. F.eks rygere, overvægtige, risiko for GDM, tidl. problematisk fødsels- eller ammeforløb, gemelli og tidl. komplicerede grav- eller fødselsforløb. F.eks tidligere præmatur fødsel

13 Niveauinddeling Niveau 3
Udvidet tilbud, som involverer et tværfagligt samarbejde. Medicinske, psyko-sociale problemstillinger af mere kompleks karakter Niveau 4 Særlig komplicerede problemstillinger med rusmidler, svære psykiske/psykiatriske lidelser alvorlig social belastning. Her samarbejdes med familieambulatorium og der skal foretages en underretning til kommunen

14 Utilsigtede hændelser
2.para føder 1. gang på Hvidovre og mister > 1l. Blod. I svangrepapirerne står blot nat. ved fødselsmåde. Det viser sig at hun tillige er Jehovas vidne. 1. para med tidligere DVT. Dette finder vi først ud af, da hun er lige før termin, og har derfor ikke været i profylaktisk innohep beh. i graviditeten

15 2. Svangreundersøgelse 25 uger
Vurdering af kvindens familie- og arbejdsmæssige trivsel Støtte og styrke til parforholdet Risikoopsporing af obstetriske komplikationer Helbredsundersøgelse, obs. tilvækst Blodprøve på RhD-negative kvinder

16 Nye rutineprofylakse til Rhneg: 2.trimester
25 uger: Blodprøve fra mater til us. for: Rhesusantistoffer Føtal Rh.-bestemmelse (egen læge, bestemmes i blodbanken Næstved, svar til obstetrisk sekr.) 28 uger: Ingen Rh-antistoffer og fetus Rh negativt: Ingenting. Ingen antistoffer og fetus Rh positivt: Rhesonativ ® 2ml, (1250IE, 250 mikrg.)gives hos jdm. Plus antistoffer og Rh positivt foster: ingenting (immuniseret!)

17 Rh-profylakse Vi giver Rhesonativ på sygehuset
PT information findes på -> graviditet -> svangreanbefalinger ->Rh- profylakse ->Patientinformation Patientinformationen udleveres hos jer ved blodprøvetagning i uge 25 +

18 3. Svangreundersøgelse 32 uger
Vurdere den generelle familie- og arbejdsmæssige trivsel Diskutere forventninger til fødsel og barselperiode Risikoopsporing for præeklampsi, væksthæmning, gestationel diabetes og truende for tidlig fødsel Helbredsus., fostertilvækst og -skøn Informere om børneundersøgelse 5 uger efter fødslen og for kvinden 8 uger efter fødslen – prævention ved begge konsultationer

19 Spørgsmål ?


Download ppt "Charlotte Wilken-Jensen 14.september 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google