Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi for Udvikling af Sygeplejen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi for Udvikling af Sygeplejen"— Præsentationens transcript:

1 Strategi for Udvikling af Sygeplejen
2009 – 2012 Sygehus Lillebælt Årsberetning 2011 Organ- og plastikkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011

2 Område 1. Det gode møde mellem mennesker
Resultater fra LUP 2010 (tillid til sygeplejefaglige behandling og pleje): Sp. 22_2 - ambulante: Organkir. 98%, Plastikkir.97% Sp. 21_2 - indlagte: Organkir. 97%, Plastikkir. 100% Hvor mange af plejepersonalet har gennemført kommunikationskursus (lægeforeningens)? Samtlige fastansatte sygeplejersker og SSAère. Servicemål: kontaktpersonordning : 98,3 ialt Læge sygeplejerske SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 2

3 Område 1. Det gode møde mellem mennesker
Bliver der afholdt/dokumenteret Indlæggelsessamtaler: Ja, hos alle elektive patienter ved forundersøgelsen hvor der er planlagt indlæggelse > 1døgn samt hos alle akutte patienter i AVA Udskrivelsessamtaler: Ja, ved indlæggelse > 1 døgn, dokumenteres dog typisk i plejeplan. Særlig aftale for mammacancer patienter hvor den er kombineret med afsluttende 6 ugers samtale. Har der været afholdt dialogmøde eller er der igangsat andre former for brugerinddragelsesaktiviteter? - Direkte patientfeedback på LUP vedr. tryghed ved udskrivelse - Smerteprojekt med interview SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 3

4 Område 2: Rekruttering og fastholdelse
Antal ansatte i plejen (fuldtidsstillinger): Antal sygeplejersker: 70,98 Antal social- og sundhedsassistenter: 12,9 Andre medarbejdere der indgår i plejenormeringen: 0 MTU 2010: ”Hvor mange har afholdt MUS”: 83% ”Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan ?”: 78% ”Jeg oplever, at mine MUS har været tilfredsstillende”: 80% ”Jeg oplever, at der følges op på min kompetenceudviklingsplan”: 81% Afdelingsindeks for udvikling: 4,0 SUS Sygehus Lillebælt, SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 Årsberetning 2010

5 Område 2: Rekruttering og fastholdelse
Sygefravær i plejegruppen: 4,5% , heraf 8 langtidssyge medarbejdere Antal opslåede plejestillinger i 2011: 2 faste stillinger 2 vikarer 3 barselsvikarer samt 1 vikar for uddannelse SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 5

6 Område 3: Lederudvikling, lederkruttering og ledelse af talenter
Antal ledere (udfyldes af afd.): Oversygeplejersker: 1 Afdelingssygeplejersker: 6 Souschefer: 0 Uddannelse: Antal ansatte med diplom i ledelse: 1 Påbegyndt diplom i ledelse: 3, 1 afsluttet Påbegyndt master i offtl. Ledelse: 1 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 6

7 Område 3: Lederudvikling, lederkruttering og ledelse af talenter
Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederuddannelse: 1 Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederspireforløb: 1 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 7

8 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Afsluttet Cand./master (navn/uddannelse/stilling): Sabine Korsholm Mathiesen, cand.cur, sygeplejerske Conny Jakobsen, master i klinisk sygepleje, Udvikl.sygeplejerske Cand./masterstuderende : Bente Grauslund Kjeldsen, master i offtl.ledelse Kræftspecialistsygeplejerske: 1 under uddannelse , Louise Schauman Anden uddannelse: Stomiterapeut: Søren Sillesen, afsluttet i Sverige dec. 2011 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 8

9 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Antal publicerede artikler (titel/forfatter/tidsskrift, evt. link): Antal posters (titel/forfatter, evt. link): ”Overvågning og forbedring af kvalitets- og patientsikkerhedsprocedurer” af Jette Frederiksen (vingsted) Antal abstrakts (titel/forfatter, evt. link): Mundtlig præsentation: Workshop, Vingsted: ”Omsorg for pårørende til patienter med brystkræft” af Anni Jungdal SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011

10 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Antal oplæg ved nationale og internationale konferencer (titel, forfatter, evt. link): Nationale og internationale aktiviteter (gæster på SLB eller deltagelse i udlandet/oplæg/oplægsholdere, evt. links): - Afdelingsledelsen i Boston på studietur mhp kræftsygehuse SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011

11 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Udviklingsprojekter : Igangværende: AL + Jette Frederiksen: Tidlig opsporing af kritisk sygdom (TOKS) Tværfagligt Palliations Projekt i samarbejde med Palliativt Team Under planlægning: Conny Jakobsen m.fl.: Stomiuddannelse , stomiskole Conny Jakobsen m.fl.: Hjemmeside og multimedielæring SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011

12 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Tværfaglige møder / symposier: 5 sygeplejersker i Colorectal Day, Århus Kongresser: Europæisk Stomikonference, Italien: National Kongres, Palliation – Fredericia: - 2 Landskurser: Stomi : 1 Plastikkirurgi : 3 Palliation : 3 Årsmøder: Endoskopisk sygepleje : Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) : 3 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 12

13 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Sygeplejefaglige bidrag / deltagelse i forskningsprojekter: Projekt navn Projektansvarlig Involverede afdelinger hvor sygeplejersker bidrager LAR II – mikrodialyse Læge Mark Ellebæk Pedersen Kirurgisk afd. OUH og Vejle Afdelinger som bidrager: - K-amb, OP-afsnit, sengeafs. A160 Biomarkør – projekt Kirurgisk afd. Vejle ”polyp – projekt” Læge Karina Rønlund Klinisk Genetisk afd. Vejle Afdelinger som bidrager: - endoskopisk afsnit, K-amb, sengeafs. A160 NEC Anders Jakobsen, onkologisk afd., Vejle Sygehus Sygeplejeopgaver: - koordinere patientforløb da pt skal komme én ekstra gang i K-amb.

14 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Sygeplejefaglige bidrag til Nationale Indikatorprojekter: Diagnose – sygdomskategori Kontaktpersoner Sygeplejens bidrag Blødende ulcus ventriculi/duodeni Inger Arentsen (A260) Conny Jakobsen (A160) Sikre dokumentation af: - højde og vægt - Blodtryk og puls Perforeret ulcus ventriculi/duodeni Sikre dokumentation af: - højde, vægt, blodtryk og puls Efter operation dokumentere, dag 1-3: - vægt og væskebalance x 1 daglig - x 2 dgl dokumentere basalmonitorering (BT, P,Tp, RF, SAT og bevidsthedsniveau) REAL (mamma-amb.) Projektsygeplejersker: Elisabeth Kjærgaard og Jette Boller Forløbskoordinator og tovholderfunktion. Randomiserer inkluderer og indrapporterer til DBCG. VEGF (mamma-amb.) Kirsten Madsen Alle sygeplejersker: Tovholderfunktion og forløbskoordination

15 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Andre sygeplejefaglige bidrag til faglig udvikling: Gruppe Navn Bidrager med SLB sygeplejedokumentation Conny Jakobsen, Udviklingssygeplejerske En del af SLB arbejdsgruppe Diplom moduler i kræftsygepleje UCL Helle Gangelhof En del af arbejdsgruppen Styregruppe Diplom Modul kirurgisk sygepleje

16 Område 5:Sygeplejens image og omdømme
Initiativer der har understøttet sygeplejens image og omdømme, underbygges af dokumenter der kan henvises til samt rekvireres: -Positiv presseomtale omkring DDKM og akkreditering, Jyske Vestkysten og Vejle Amts Folkeblad, 11.november 2011. MTU 2010 Enheden har et godt image: Arbejdsglæde 4,1 Social kapitel 3,9 SUS Sygehus Lillebælt, Årsbertning 2011 16

17 Område 5:Sygeplejens image og omdømme
Artikler i forskellige medier (titel/forfatter/tidsskrift eller andre medier): Åbent hus eller lignende aktiviteter (beskrives): SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 17

18 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje
Opgaveflytningsinitiativer/aktiviteter: uddannet yderligere 1 skoperende sygeplejerske Innovative ”opgaveløsninger” Initiativer/aktiviteter ”bedste praksis” Initiativer i forbindelse med brugerinddragelse (titel/ forfatter/tidsskrift/evt. link): - Der er åbnet stomi-mail - Prospektiv registrering i sygeplejedatabase, af den oplevede og vurderede sygeplejefaglige kvalitet hos brystkræftpatienter i Mammaambulatoriet - Patienters oplevelser med at lære selv at passe stomien efter operationen v/ Conny Jakobsen, MKS, udviklingssygeplejerske SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 18

19 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje
Nye smarte måder at arbejde på f.eks med indførelse af ny teknologi og/eller telemedicin (titel/ forfatter/tidsskrift/evt. link): -Foto-dokumentation af stomi i sygeplejedokumentationen (DokID=168386) SUS Sygehus Lillebælt Årsberetning 2011 19


Download ppt "Strategi for Udvikling af Sygeplejen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google