Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Disposition Signe og Lea, Hh2øa

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Disposition Signe og Lea, Hh2øa"— Præsentationens transcript:

1 Disposition Signe og Lea, Hh2øa
Funktioner generelt Disposition Signe og Lea, Hh2øa

2 Disposition Omvendte funktioner Sammensatte funktioner Irrationelle funktioner Funktionsundersøgelse

3 Omvendte funktioner For at kunne finde den omvendte funktion, skal funktionen være invertibel. Funktionen skal altså være sammenhængende. Vi ved, at vi har en funktion, hvor der til et x svarer et y. Vi siger vi sender x over i y, og skriver: f(x) = y = forskriften for funktionen Den omvendte funktion, er den funktion, der sender x ”hjem” igen. Den generelle forskrift for den omvendte funktion hedder følgende: f-1(x) = f -1(x) = x - f f--1

4 Sammensatte funktioner
En sammensat funktion, er 2 funktioner, der sættes sammen til én. Man kan ikke bare sætte dem sammen, men de skal ’regnes’ ind i hinanden. Det gør man ved at sige f(g(x)). Eksempel

5 Irrationelle funktioner
ex, og ln(x) Nedenfor vises de 3 funktioner i et koordinatsystem. Til venstre ses, hvorfor f-1 af ex er ln(x) og omvendt. Dette er det, fordi de vil overlappe hinanden hvis den ene blev drejet 180 grader.

6 Sammensatte irrationelle funktioner
Ligesom almindelige funktioner kan være sammensatte, kan irrationelle det også. For at finde f’ for sammensatte irrationelle funktioner anvendes denne ligning: (f(g(x)))’ = f’(g(x))*g’(x) Eksempel  Givet er en sammensat funktion. h(x) = Indre funktion: g(x) = g’(x) = 8x Ydre funktion: f(x) = f’(x) = Så anvendes den tidligere nævnte ligning. h’(x) * 8x h’(x) =

7 Funktionsundersøgelse
3. gradsfunktion  f(x) = ax3+bx2+cx+d Hvis a er positiv er funktionen voksende til at starte med. Hvis a er negativ er funktionen aftagende til at starte med. D-værdien fortæller hvor funktionen skærer i y-aksen. Eksempel

8 Funktionsundersøgelse
Definitionsmængde Værdimængde Nulpunkter Fortegnsvariation

9 Funktionsundersøgelse
Monotoniforhold Dette er målt i forhold til x-aksen. Ekstrema Først differentieres funktionen Formel for differentialregning: f(x) = axn f’(x) = n*axn-1 f’(x) = 0 Lokalt/globalt

10 Funktionsundersøgelse
Vendetangent En vendetangent er det punkt, der ligger, hvor f ” (x)=0 f ”(x) findes ved at differentiere en givet funktion 2 gange – altså først finde f’(x) og derefter differentiere den igen. Derfor hedder det f-dobbeltmærke Eksempel ved 3. gradsfunktion


Download ppt "Disposition Signe og Lea, Hh2øa"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google